Lektorka Karolína

Lektorka Karolína je študentkou na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky na Slovenskej Technickej Univerzity, odbor Aplikovaná Elektrotechnika.
Vo svojom voľnom čase sa rada venuje rodine, sezónnym športom a v tomto zimnom období otužovaniu. Matematika patrila k jej obľúbeným predmetom už na základnej škole. Na strednej a aj počas vysokej školy rada pomáhala spolužiakom pri riešení matematických úloh.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy doučovania, prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnázia.

Prečo rada učíš?
Som rada keď svoje poznatky môžem posúvať ďalej.

Ako najradšej oddychuješ?
Trávením času s ľuďmi, ktorých mám rada alebo športovou aktivitou.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Buď sama sebou!

Tri slovesá, ktoré Ťa vystihujú?
smiať
pomáhať
prekonávať