Lektorka Klára

Klára študuje prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne anglický a španielsky jazyk a kultúru.

Obaja jej rodičia sú učitelia, čiže toto povolanie sa tiahlo s Klárou celý život. Jeden čas bola dobrovoľníčka v OZ Maják nádeje, kde pravidelne doučovala angličtinu deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. Bavia ju jazyky a umenie, ale jej zvedavosť presahuje aj do iných odborov. Nepohrdne dobrou spoločenskou hrou ani novým filmovým odporúčaním.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Teší ma, keď vidím, ako žiak pochopil učivo. Som rada, keď môžem byť súčasťou vzdelávania, ktoré nás sprevádza celý život.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?

Na pani učiteľku G., ktorá ma učila angličtinu v piatom ročníku. Dovtedy som tento predmet vôbec nemala v láske. Tým, že som ho vďaka nej pochopila, sa mi zapáčil natoľko, že sa mu teraz venujem na univerzite.

Učiteľ nemôže existovať bez …

úsmevu.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?

Vždy maj po ruke pero.