Lektorka Klaudia

Lektorka Klaudia je študentkou ekonomiky a manažmentu podniku na Žilinskej univerzite v Žiline.
Študuje prvý ročník inžinierskeho stupňa a doteraz svoju voľbu univerzity a odboru neoľutovala. Štúdium ju veľmi baví.
Práca s deťmi ju napĺňa a je podľa jej názoru veľmi ušľachtilá – práve deti nám ukazujú svet inými očami a my “dospelí” sa môžeme od nich mnoho naučiť.
Vo voľnom čase najradšej varí, pečie, cvičí, behá alebo číta.
Vo Freedu vedie  individuálne kurzy doučovania,  kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?
Múdrosť a vzdelanosť sú cnosti, na ktorých musí človek neustále pracovať. Mám preto veľmi rada, keď môžem aj malou štipkou dopomôcť k pochopeniu učiva či príkladu a vidieť tak, ako sa človek posúva dopredu.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Trpezlivosti, otvorenej mysle a lásky k učeniu.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez pohybu a aspoň jedného úprimného úsmevu.

Ako najradšej oddychuješ?
Paradoxne pri športe každého druhu alebo pri čítaní kvalitnej knihy.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Nikto učený z neba nespadol. 🙂