Lektorka Klaudia

Lektorka Klaudia je študentkou magisterského stupňa učiteľského štúdia anglického a slovenského jazyka a literatúry. Z odvetví jej štúdia má najbližie práve k literatúre, s obľubou trávi hodiny pod dekou s nosom v knihách, číta básne a občas ich aj zopár napíše.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy doučovania, prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnázia.

Prečo rada učíš?

Učením sa učíme, preto verím, že často nám deti vedia ponúknuť viac ako my im.

Na hodinu si môžeš zobrať jednu vec, čo by to bolo?

Malého princa!

Je nejaká poučka, ktorú si doteraz pamätáš, ale nikdy si ju nevyužila?

Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované vztlakovou hydrostatickou silou, ktorej veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny s rovnakým objemom ako je objem ponorenej časti telesa.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?

bez kávy 🙂

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?

finančná gramotnosť

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?

slovenské – náprotivok
anglické – tenderness