Kristína

Kristína je študentkou na Filozofickej fakulte v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo – slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra na UK v Bratislave.
Vždy si myslela, že bude učiť matematiku a slovenčinu, ale na strednej škole dostala možnosť študovať španielčinu. Natoľko jej učarovala, že sa rozhodla z nej maturovať a následne ju študovať aj ďalej. Medzi jej záľuby patrí cestovanie, spoznávanie nových krajín a literatúra.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Učenie je jednou z najlepších činností, veď tým pomáham ostatným a zároveň rozvíjam aj svoje vedomosti, nehovoriac o tom skvelom pocite, keď to daný žiak pochopí a neskôr sa pochváli výbornou známkou.

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?
Tešia ma chvíle strávené v kruhu mojej rodiny a s kamarátmi. Práve oni ma vedia vždy rozosmiať a povzbudiť.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez dobrej knihy, seriálu a spánku.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Aj v ťažkých chvíľach sa nezabudni usmievať.

Hodinz s Kikou sú vždy plné radosti a úsmevu. Slovenčina dostáva inú podobu a žiakom ide hneď ľahšie. S prijímačkami potom tiež nie je problém:

„Nelka bola úspešne prijatá na osemročné gymnázium Metodova, ktoré pre nás bolo prioritou. Aj napriek tomu, že to bol malý kurz, oplatilo sa. S lektorkou bola Nelka spokojná. Určite odporúčame. 😁“ mama Eva

„S doučovaním sme spokojní. Naučil sa viac samostatnosti, získal trochu iný pohľad na opakovanie si učiva. Tomáša prijali ma na gymnázium De La Salle.“ mama Ivana

“Ďakujeme za prípravu Anny na prijímačky, dostala sa na Pankúchovu. Podľa jej slov ak by neabsolvovala doučovanie, nemá šancu. mama Zuzana