Kristína

Lektorka Kristínka študuje na fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. 
Presnejšie sa na škole venuje technológiám ochrany životného prostredia. Túto cestu si zvolila kvôli súčasným problémom, ktorým je naša planéta vystavená, najmä čo sa týka vody a ovzdušia. Jej cieľom je podieľať na ich riešení. Má niekoľko skúseností s doučovaním popri strednej a vysokej škole. Učenie ju baví a veľmi rada predáva svoje skúsenosti ďalej. Aj keď neštuduje učiteľský odbor v ničom nezaostáva, jej hodiny sú ukážkové, plné nových informácii podaných zážitkovou formou.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?
Mám radosť, keď môžem poznatky, ktoré som nadobudla posúvať ďalej aj iným a vidieť ich úspech. Snažím sa žiakov viesť k tomu, aby nad učivom premýšľali, hľadali podstatu veci a nie sa informácie učili naspamäť.

Čo Ťa najviac baví na učení?
Keď dokážem u študentov vzbudiť záujem o vedu, ktorej sa budú počas štúdia venovať aj bez toho, aby ich niekto nútil. A zároveň vidieť ich napredovanie.

Ako najradšej oddychuješ?
Pri dobrej knihe, z ktorej sa vždy dozviem niečo nové a užitočné. A samozrejme s kávou.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Rada, o ktorej si myslím, že by mala byť vo “výbave” každého z nás, a to: kriticky myslieť.
Nepodliehať zjednodušeným informáciám, zohľadňovať viaceré názory a vidieť svet taký, aký v skutočnosti je. Toto sa snažím aplikovať aj sama na sebe a stále si to pripomínať.