Lektorka Lea

Lektorka Lea je študentkou na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach a to konkrétne na fakulte Verejnej správy.

Matematika ako predmet ju veľmi zaujímala už na základnej škole a preto nemala problém zvládať dané učivo. Doučovanie ponúkala na strednej škole jej spolužiakom, ktorí v matematike zaostávali a chcela im pomôcť. Teší sa, že aj takouto cestou môže pomôcť iným sa naučiť niečo nové.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Veľmi rada od malička vysvetľujem ako veci fungujú a to hlavne na praktických príkladoch ktorým všetci skôr porozumejú.

Na hodinu si môžeš zobrať jednu vec, čo by to bolo?

Keďže si nemôžem zobrať pero a papier, tak určite by to bol laptop do ktorého by som si všetko písala.

Ako najradšej oddychuješ?

Najlepšie si viem oddýchnuť pri čítaní kníh alebo počúvaním zaujímavých podcastov.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?

Určite by to bola ekonomika alebo predmety jej podobné ako napríklad finančná gramotnosť.