Kódex pre lektorky a lektorov vo Freedu

Kódex pre lektorky a lektorov vo Freedu

Inšpiruj sa kódexom, ktorý vytvorí dobre vzťahy v tvojej práci na pobočke aj s deťmi v skupine. Dobré vzťahy podporujú príjemnú a efektívnu spoluprácu.

 1. Aké pravidlá si môžeš nastaviť s deťmi na prvej hodine
 2. Pravidlá pre prezenčné kurzy
 3. Pravidlá pre online kurzy
 4. Ako si zabezpečíš čo najlepší videohovor na Skype
 5. V akých prípadoch nevhodného správania sa detí sa máš obrátiť na koordinátorku

Kódex skupiny na kurze

Na úvodnej hodine si spoločne s deťmi dohodnite kódex skupiny – pravidlá, ktoré budú fungovať počas hodín. Spoločne s deťmi si vyberte, čo im aj tebe vyhovuje. Kódex skupiny si zapíš do Skype skupiny, ktorá je vytvorená ku každému prezenčnému kurzu. Kódex môžeš napísať aj na tabuľu, odfotiť ho a poslať opäť do Skype skupiny ku prezenčnému kurzu. Deti sa tam vedia pripojiť cez moje.freedu.sk Na online kurzoch použi jamboard alebo whiteboard, aby deti napísali svoje pravidlá. Výsledný kódex odfotiť a pošli do četu v Skype skupine.

 • V tejto triede sa môžem cítiť unavený/á, nahnevaný/á alebo frustrovaný/á a nemusím vysvetľovať prečo.
 • V tejto triede viem za svoje činy a prejavy prebrať zodpovednosť
 • V tejto triede môžem povedať, že niečo neviem alebo niečomu nerozumiem môžem robiť chyby a snažím sa ich opraviť
 • V tejto triede sa správam slušne a ohľaduplne k emóciám a prežívaniu ostatných.
 • V tejto triede sa snažím aktívne zapájať a zaujímať sa o výklad lektora/ky či cvičenia a úlohy.
 • V tejto triede svoj názor môžem povedať bez toho, aby sa mi niekto smial.
 • V tejto triede sa môžem opýtať na čokoľvek a kedykoľvek, snažím sa nechať dopovedať ostatných.
 • V tejto triede môžem vstať a odísť, keď potrebujem, dbám na to, aby som bol ohľaduplný/á k ostatným.
 • V tejto triede môžem jesť a piť, dbám na to, aby som bol ohľaduplný/á k ostatným.
  Pri spoločných debatách sa snažím hľadať to, čo nás spája a čo máme spoločné.
 • V tejto triede môžem mať odlišný názor, snažím sa pochopiť a porozumieť situácii druhých.
 • V tejto triede sa venujem vyučovaniu, mobil sa snažím využívať iba v prípadoch, kedy to považujem za naozaj neodkladné.
 • V prípade, že sa mi nepáči správanie a konanie ostatných, upozorním na to reflektovaním svojej momentálne prežívanej emócie.
 • V tejto triede sa smejem so spolužiakmi a spolužiačkami, nie na nich.

Materiály na kurz

 • používaj Freedu materiály podľa osnov, môžeš ich doplniť svojimi vlastnými však témy na hodinu majú korelovať s osnovami a materiálmi, ktoré sa odomknú deťom po hodine
 • Tlač FREEDU materiálov: vytlačíme ti materiály (len cvičenia) podľa osnov a čísla lekcie pre všetky deti v skupine vopred, mailom posielaš len materiály navyše (navyše cvičenie, iné učivo, iný test). Ak vyučuješ podľa Freedu osnov, nemusíš posielať materiály mailom a my ti ich vytlačíme podľa postupnosti lekcií a nachystáme.
 • Ak potrebuješ vytlačiť vlastné materiály na hodinu pošli ich aspoň 2 hodiny pred začiatkom hodiny na freedu@freedu.sk s predmetom – Empire tlač alebo Patrónka tlač
 • Ak potrebuješ vytlačiť povinnú domácu úlohu pre deti, pošli ju aspoň 2 hodiny pred začiatkom na freedu@freedu.sk s predmetom – Empire tlač alebo Patrónka tlač

Priestor pobočky

 • Do triedy choď načas, aby si naplno využil/a potenciál hodiny.
 • V prípade meškania, vždy kontaktuj, čo najskôr koordinátorku, daj vedieť ako dlho budeš meškať a čo môžu deti zatiaľ robiť.
 • Deti počas hodiny môžu jesť a piť, kým to nenarúša priebeh hodiny.
 • Mobily na hodiny dovoľ len počas používania appiek na výučbu.
 • Ak ostávaš ako posledná/ý na pobočke zhasni svetlá, aj na wc, uisti sa, že vchodové dvere sú zabuchnuté.
 • Materiály, ktoré deti nepoužijú na hodine zozbieraj a daj do recyklačnej krabice.
 • Zotri tabuľu po sebe.
 • Oddnes použité poháre do kuchynky na pobočke.
 • Svoje jedlo prosím jedz v kuchyni na Patróne a v lektorskom zázemí v Empire.

Moje.freedu.sk a Skype na prezenčných a online kurzoch

 • Všetky hodiny označ na moje.freeedu.sk ako odučené v ten deň ako prebehnú hodiny (deťom sa tak v správny čas odomknú materiály).
 • V prípade si záskoku si ty SAMA/SÁM hľadáš záskok na fb skupinách a posielaš materiály záskoku a vždy napíše koordinátorke, kto ťa príde zastúpiť. Daj aj info, v ktorej triede bude prebiehať tvoj záskok.
 • Záskok si označuje v moje.freedu.sk tá lektorka alebo lektor, ktorý záskok berie.
 • Deťom zapisuj v moje.freedu.sk výsledky simulácií a dôležitých testov.
 • Nainštaluj si Skype do mobilu (pripoj sa na wifi na pobočke, ak potrebuješ vypýtaj si nabíjací kábel).
 • Sleduj si na Skype správy od koordinátorky.
 • PREZENČNÉ KURZY:
 • Sleduj Skype skupinu pre online pripojenie na prezenčných kurzoch, aby si SAMA/SÁM sa pripojil do skupiny na pasívne sledovanie hodiny žiakom, koordinátorka ti dá vedieť vopred, ktoré deti rodičia nahlásili na online pripojenie, pred začiatkom každej hodiny si skontroluj Skype skupinu, pretože nie vždy rodičia dajú vedieť
 • Sama/sám vkladáš materiály na hodine do Skype skupiny na pasívne sledovanie (nie koordinátorka).
 • Ako vyzerá pripojenie detí do online skupín na pasívne sledovanie prezenčného kurzu? Má to byť naozaj pasívne 😊 dieťa sleduje priebeh hodiny, môže súbežne pracovať na materiáloch na hodine, na začiatku sa pozdravte potom však vyučuješ prezenčne a sústredíš sa na deti v triede. Ak niekto je online pripojený príliš často, a nie pre chorobu, takto to fungovať nemá, daj vedieť svojej koordinátorke, dieťa sa môže presunúť na online kurz
 • ONLINE KURZY:
 • Povzbuď deti a trvaj na tom, aby mali zapnuté kamery. Zapnuté kamery zlepšujú ľudské interakcie, výsledky detí a atmosféru skupiny. Zapnuté kamery pre lektorky, lektorov a deti sú povinné.
 • Každú hodinu daj nahrávať
  Skype umožňuje hodiny nahrávať. Jedným z benefitov online kurzov je to, že sa k hodine deti vedia kedykoľvek vrátiť. Pozor – na Skype v konverzácii sa video zmaže automaticky po 30 dňoch. Ak si deti video stiahnu do zariadenia, ostane im.

Ako si zabezpečíš čo najlepší videohovor na Skype:

 1. Stabilné pripojenie na internet:
  Uisti sa, že máš spoľahlivé a stabilné pripojenie na internet. Ideálne je použiť pripojenie cez kábel. Ak používaš Wi-Fi, uisti sa, že si v dosahu silného signálu, otvor všetky dvere medzi tebou a routerom.
 2. Kvalitná webkamera:
  Použi kvalitnú webkameru, ktorá poskytuje dostatočne vysoké rozlíšenie a jasný obraz. Ak používaš integrovanú webkameru vo zariadení, uisti sa, že je čistá a dobre osvetlená.
 3. Dobré osvetlenie:
  Zabezpeč dostatočné osvetlenie v miestnosti, kde sa nachádzaš. Snaž sa umiestniť sa tak, aby svetlo neprišlo priamo odzadu, čo by mohlo spôsobiť, že budeš len tieň.
 4. Tiché prostredie:
  Zabezpeč, aby v miestnosť, v ktorej sa nachádzaš, bol čo najmenší hluk. Vypni televíziu, zariadenia na reprodukciu hudby alebo iné zvukové rušenie, ktoré by mohlo rušiť komunikáciu. Daj si slúchadlá, aj jednoduchšie slúchadlá poskytujú výrazné zlepšenie hovoru. Deti nepočujú ruchy v tvojej izbe.
 5. Upozornenia a notifikácie:
  Pred začatím hovoru vypni upozornenia a notifikácie na svojom zariadení, aby sa minimalizovalo rušenie počas videohovoru.
 6. Správne nastavenia aplikácie Skype:
  Skontroluj si nastavenia aplikácie Skype a uisti sa, že sú správne nakonfigurované pre tvoj mikrofón, reproduktory a webkameru. Skús si tiež prehrať testovací hovor alebo video, aby si zistil/a, či je všetko v poriadku.
 7. Pripojenie cez kábel:
  Ak máš možnosť, pripoj svoje zariadenie priamo káblom do siete namiesto používania bezdrôtového pripojenia Wi-Fi. Kábel poskytuje stabilnejšiu a rýchlejšiu internetovú konektivitu, čo prispieva k lepšej kvalite videohovoru.
 8. Aktualizuj si aplikáciu Skype:
  Uisti sa, že máš nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Skype. Aktualizácie často obsahujú vylepšenia v oblasti výkonu, stability a kvality hovoru.
 9. Minimalizuj používanie iných zariadení:
  Ak máš viacero zariadení pripojených na rovnakú sieť, minimalizuj používanie ostatných zariadení počas videohovoru. Iné aktívne zariadenia môžu zaťažiť sieť a spomaliť pripojenie.
 10. Ostatné programy a procesy:
  Pred spustením videohovoru zatvor všetky zbytočné programy a procesy na tvojom zariadení. To pomôže uvoľniť systémové prostriedky a zlepšiť výkon pre Skype.

 

 

V prípade nevhodného správania detí sa na koordinátorku obráť v nasledujúcich prípadoch:

1. Opakované vyrušovanie zo strany žiaka.
Ak žiak alebo žiačka nadmerne vyrušuje a tým narúša priebeh doučovania a aj napriek tvojim opakovaným upozorneniam (ak si niekoho napomínala už 3x) a správanie sa nezlepšilo.

2. Fyzická a slovná agresivita, znevažovanie lektorov alebo spolužiakov, ničenie majetku Freedu alebo majetku ostatných v skupine a podobne. V týchto prípadoch sa ihneď obráť na koordinátorku.

3. Ak správanie žiaka ohrozuje bezpečnosť seba alebo iných žiakov a lektoriek či lektorov vzdelávacieho centra ihneď kontaktuj koordinátorku.

4. Ak nedokážeš samostatne vyriešiť akýkoľvek problém a potrebuješ podporu a odbornú radu od nás, sme tu pre teba. Je dôležité, aby sa takéto prípady riešili spolu so zreteľom na individuálne potreby a okolnosti dieťaťa.