Lektor Lukáš

Lektor Lukáš študuje aplikovanú informatiku na Fakulte informatiky na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.
Angličtina ho veľmi baví a má bohaté skúsenosti s výučbou všetkých vekových skupín. Je držiteľom certifikátu The Bridge
úroveň C1. Zaujíma sa o PC technológie, šport a zdravý životný štýl.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne jazykové kurzy pre deti a pre dospelých.

Prečo rád učíš?
Napĺňa ma to, keď študentom môžem podať vedomosti tak, ako by som ja chcel, aby boli podané mne 🙂

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostal?
Určite sú to tieto dve – Čo spravím naviac, z toho mám najviac.
A druhá – Pokiaľ nejde o život, nejde o nič. 🙂

Aký predmet by si pridal do osnov na všetkých školách?
Metódy efektívneho učenia sa.

Učiteľ nemôže existovať bez…
trpezlivosti, chuti učiť, zmyslu pre humor a ochote vysvetliť niečo aj 10-krát.