Lektorka Lýdia

Lektorka Lýdia je študentkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore slovenský a anglický jazyk.
Medzi jej záľuby patrí čítanie kníh, cestovanie a rada sa korčuľuje. Vďaka tomu, že si vie veľmi rýchlo vytvoriť blízky vzťah s deťmi, si ju žiaci rýchlo obľúbia a tešia sa na spoločné hodiny, kde sa veľa naučia.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá, jazykové kurzy.

Prečo rada učíš?
Motivuje ma, keď deti pochopia učivo, ale najmä to, keď v nich vzbudím záujem o niečo, k čomu predtým prechovávali skôr negatívne pocity.

Učiteľ nemôže existovať bez …
trpezlivosti a pozitívneho pohľadu na veci 🙂

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?
ľúbezný a serendipity

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Pre mňa bolo vždy najefektívnejšie vypnúť/odložiť všetky rušivé elementy. Čiže vypnúť telefón, odísť do miestnosti, kde nikto nie je a najlepšie zobrať si tam so sebou len zošit a pero, prípadne len veci, ktoré k učeniu sa daného predmetu potrebujem. Robiť časté, ale krátke prestávky a piť veľa vody. Aj keď to asi na každého platí trocha inak.