Manuál používania platformy Edmodo

Manuál používania platformy Edmodo

Na tejto stránke nájdeš základné informácie ohľadom platformy Edmodo – čo to Edmodo je, prečo sme sa rozhodli ho používať, jeho základné funkcie a v neposlednom rade ako ho používať.

Edmodo je vzdelávacia platforma, ktorá spája komunity učiteľov a žiakov okolo sveta. Svojím spôsobom je Edmodo sociálna sieť –  to je zároveň viditeľné aj na používateľskom prostredí, ktoré je veľmi nápadne podobné Facebooku. Počas situácie, ktorá nastala v prvej polovici roka 2020 kvôli šíreniu vírusu COVID-19 sme boli nútení zareagovať a urýchlene prejsť na obline výučbu. Prvým krokom bolo zdieľanie a komunikácia so žiakmi, k čomu Edmodo poslúžilo perfektne. V našom blogu o tejto situácii môžeš nájsť viacero článkov.

Keďže nám Edmodo veľmi uľahčilo prácu a zároveň vyriešilo problém s neustálym dohľadávaním a tlačením materiálov pre deti, ktoré na kurzoch chýbali, rozhodli sme sa ho naďalej využívať pri vyučovaní našich kurzov. Zvyšok tohto článku Ťa prevedie základnými funkciami Edmoda a objasní Ti všetko, čo by Ťa ohľadom jeho používania mohlo zaujímať.

A v čom mi Edmodo zjednoduší prácu v kurzoch ?

 • Zdieľanie materiálov – na hodiny už nemusíš tlačiť veľké množstvo materiálov – stačí, ak vytlačíš materiály, ktoré budete na hodine potrebovať, ostatné materiály môžeš so žiakmi zdieľať prostredníctvom Edmoda (zároveň týmto znižuješ spotrebu papiera a šetríš tak životné prostredie)
 • Vytváranie online testov – žiakom môžeš vytvárať a zdieľať testy, ktoré môžu riešiť doma a okrem toho sú tieto testy opravované automaticky a tak nemusíš tráviť mnoho času ich pracným opravovaním
 • Komunikácia so žiakmi/rodičmi – ak majú žiaci akýkoľvek problém, môžu Ťa mimo hodín kontaktovať priamo cez Edmodo; podobne to platí aj v prípade rodičov (ak sa rozhodnú vytvoriť si rodičovský účet)
 • Možnosť zdieľania internetových odkazov – na internete sa nachádza nespočetné množstvo interaktívnych materiálov, hier, videí či testov, ktoré si doteraz na hodinách nemohol použiť – Edmodo ponúka možnosť ich zdieľania a žiaci si ich môžu doma prezrieť

Čo mám o Edmode vedieť ?

Všetko, čo o Edmode potrebuješ vedieť, je zoskupené do následovných kategórií. Aby si mohol/mohla niektorú z nich prehliadať, klikni na okno s jej názvom. Ak chceš niektorú časť zatvoriť, stačí, ak znova klikneš na rovnaké okno.

Funkcie a nástroje, ktoré sú zahrnúté v tejto časti sú pre Teba veľmi dôležité. Jednotlivé body obsahujú krátky opis a zároveň postup, ako jednotlivé nástroje používať. Niektoré z postupov sa Ti môžu zdať príliš detailné – chceli sme tak vylúčiť možnosť, že sa v niektorej časti zasekneš. Ak by si však stále mal problémy s pochopením niektorého bodu, prípadne sa Ti niektorá časť zdá opísaná nezrozumiteľne alebo nesprávne, použi možnosť nahlásenia chyby, ktorú nájdeš na konci tohto manuálu. Budeme veľmi radi za Tvoju spätnú väzbu, ktorá nám pomôže manuál vylepšiť.

Registrácia

Po otvorení domovskej stránky platformy Edmodo pre registráciu klikni na tlačidlo “Sign Up” v pravej hornej časti stránky. Môžeš taktiež využiť tlačidlo “Sign up for a free account” v strednej časti stránky. V nasledujúcom kroku je dôležité, aby si si zvolil učiteľský účet (“Teacher Account“), ktorý má oproti študentskému, či rodičovskému účtu, rozšírené právomoci. Vytvorením tohto účtu budeš môcť vytvárať a spravovať obsah vo virtuálnej triede kurzu, ktorý vedieš:

 

 

 

 

 

 

V ďalšom kroku si môžeš zvoliť registráciu troma rôznymi spôsobmi:

 • prihlásením pomocou účtu Google (tvoje Gmailové konto)
 • prihlásením pomocou účtu Microsoft
 • vyplnením emailovej adresy a hesla

Školský kód (“School Code“) v tomto prípade nevypĺňaš – ten slúži na pripojenie učiteľov do Edmoda určeného pre konkrétnu školu (Freedu takúto možnosť nevyužíva).

 

 

 

 

 

 

 

Po vyplnení týchto údajov, v ďalšom kroku je dôležité, aby si potvrdil/a svoju registráciu – na emailovú adresu, ktorú si zadal/a Ti bude doručený mail, po ktorého otvorení stačí jednoducho kliknúť na tlačidlo pre potvrdenie emailovej adresy (“Confirm My Email“):

 

 

 

 

 

 

Posledným krokom registrácie je vyplnenie Tvojho mena, priezviska a roku narodenia. Je vhodné vyplniť Tvoje skutočné meno a priezvisko, keďže sa toto bude zobrazovať žiakom:

Prihlásenie a základné rozhranie

Po otvorení domovskej stránky platformy Edmodo pre prihlásenie klikni na tlačidlo “Log In” v pravej hornej časti stránky (toto tlačidlo sa nachádza naľavo od tlačidla pre registráciu – “Sign Up”). Pokračuj vyplnením údaja, pomocou ktorého si sa registroval a prihlásenie potvrď stlačením tlačidla “Log In“.

Po prihlásení si môžeš všimnúť, že rozhranie Edmoda je veľmi podobné Facebooku (čo bolo zámerom tvorcov). Jedinou nevýhodou Edmoda je chýbajúca slovenská lokalizácia (preklad). Jeho ovládanie je však veľmi jednoduché a pri jeho práci budeš využívať následovné nástroje:

 • Bočná lišta (ľavá časť stránky) obsahuje nástroje na navigáciu medzi rôznymi skupinami (virtuálne triedy Tvojich kurzov alebo lektorské skupiny):
  • Záložka “My Classes” obsahuje jednoduché odkazy na virtuálne triedy Tvojich kurzov (výhodou tejto záložky je rýchle prepojenie na kurz, nevýhodou je horšia orientácia v prípade, ak vedieš viacero kurzov – pre zobrazenie všetkých kurzov môžeš použiť tlačidlo “All Classes” v spodnej časti tejto záložky, prípadne odkaz “Classes” v hornej navigačnej lište)
  • V záložke “My Groups” nájdeš prepojenia do skupín, ktoré sú vytvorené medzi jednotlivými učiteľmi (Freedu má vytvorené vlastné skupiny pre komunikáciu medzi lektormi)

 

 • Horná lišta obsahuje odkazy na jednotlivé “nástroje” Edmoda:
  • Odkaz “Classes” Ťa prepojí na prehľadné usporiadanie všetkych Tvojich virtuálnych tried. Zároveň tu nájdeš aj mnohé nástroje pre podrobnejšiu správu virtuálnych tried (vo Freedu však pre Teba virtuálne triedy vytvárame a spravujeme my).
  • Odkaz “Discover” môžeš využiť na prehliadanie obsahu, ktorý verejne zdieľali učitelia z rôznych krajín. Pre učenie vo Freedu tento nástroj priamo využívať nebudeš, avšak nájdeš tu mnohé diskusie, odkazy, či materiály, ktoré Ti môžu priblížiť rôzne pomôcky, ktoré iní učitelia využívajú pri učení.
  • Odkaz “Library” je knižnicou Tvojich materiálov. Ak sa rozhodneš niektoré zo svojich materiálov uložiť, nájdeš ich práve pomocou tohto nástroja. Tento nástroj Ti môže výrazne ušetriť čas pri zdieľaní materiálov, keďže ich nahráš iba jeden krát a máš ich k dispozícii. Okrem materiálov je v Edmode možné ukladať aj Tvoje príspevky, ktoré môžeš pomocou zložitejších nástrojov naplánovať – Edmodo dokáže príspevky automaticky zdieľať v Tebou zvolený čas.
  • Odkaz “Messenger” slúži na súkromnú komunikáciu medzi používateľmi Edmodo. Môžeš tak komunikovať s ostatnými lektormi, našimi koordinátorkami, prípadne aj so študentmi a ich rodičmi.

 

 • Centrálnu a zároveň najväčšiu časť stránky zaberá čast s jednotlivými príspevkami a nástrojmi na zdieľanie a správu príspevkov. Práve tu sa budú zobrazovať príspevky, ktoré so žiakmi vo virtuálnych triedach zdieľaš. Prioritne sa Ti na Tvojej domovskej stráne zobrazujú príspevky zo všetkých skupín, virtuálnych tried a zároveň príspevky od rôznych stránok/učiteľov. Tlačidlom “Class Activity Only” dokážeš tento obsah filtrovať a zobraziť tak aktivitu iba v Tvojich virtuálnych triedach.

 

 • V pravom hornom rohu stránky nájdeš  notifikácie a odkaz na nastavenia Tvojho profilu.Týmto nástrojom sa v tomto manuáli nevenujeme (manuál v prípade potreby doplníme). Dôležité je predovšetkým sledovať ikonu notifikácií (zvonček), kde sa Ti budú zobrazovať nová aktivita v Tvojich virtuálnych triedach alebo skupinách. Kliknutím na ikonu Tvojho profilu sa možnosťou “Logout” môžeš zo svojho konta odhlásiť.

Pripojenie sa do kurzu

Každý kurz, ktorý budeš viesť bude mať dopredu vytvorenú virtuálnu triedu, do ktorej sa Ty neskôr budeš iba pripájať. Od našich koordinátoriek dostaneš pred začatím kurzu mailom informáciu s jedinečným kódom pre pripojenie (kód je spoločný pre Teba aj Tvojich žiakov – keďže je Tvoje konto učiteľské, Edmodo Ti v skupine automaticky priradí status učiteľa). Pre pripojenie do virtuálnej triedy klikni v záložke “My Classes(pozri časť “Prihlásenie a základné rozhranie”), ktorú nájdeš na bočnom paneli v ľavej časti stránky, na tlačidlo pre viac možností (označené symbolom “…”). Z ponuky, ktorá sa Ti zobrazí klikni na na možnosť “Join a Class“:

 

 

 

 

 

Následne sa Ti zobrazí jednoduché okno, do ktorého zadáš kód pre pripojenie (šesť-miestny kód pozostávajúci z písmen a čísel), ktorý si dostal v maile od niektorej z našich koordinátoriek. Pripojenie dokončíš kliknutím na tlačidlo “Join“:

Rozhranie vo virtuálnych triedach

Ak si sa úspešne pripojil do kurzu, virtuálna trieda sa Ti bude zobrazovať v záložke Tvojich tried (“My Classes“), ktorú nájdeš v ľavom bočnom paneli. Kliknutím na názov kurzu, budeš presmerovaný do nástenky tejto virtuálnej triedy:

 • V ľavej časti stránky môžeš prepínať medzi príspevkami v skupine (“Posts“), priečinkami s uloženými materiálmi (“Folders“) a prehľadom členov triedy (“Members“). Taktiež sa tu nachádza funkcia “Small Groups,” ktorá je rozširújucou funkciou a umožní Ti v rámci kurzu vytvárať menšie skupiny žiakov (keďže sú však naše kurzy dostatočne malé, túto funkciu s najväčšou pravdepodobnosťou využívať nebudeš).
 • V hlavnej časti stránky môžeš nájsť príspevky, ktoré zdieľaš (prípadne zdieľajú Tvoji žiaci). Na tieto príspevky môžeš kliknutím na “Write a comment …” odpovedať. Príspevok môžeš vytvoriť kliknutím na okno nad zoznamom zdieľaných príspevkov.
 • V pravej časti stránky sa zobrazujú nadchádzajúce udalosti. Ak žiakom zdieľaš testy, prípadne im zadáš domáce úlohy, budú sa im dátumy odovzdania zobrazovať práve tu (podobne sa zobrazia aj Tebe).
 • Tlačidlo “Create” využiješ predovšetkým pri vytváraní testov. Taktiež sa pomocou tohto tlačidla dajú vytvárať pripomienky na domáce úlohy a po novom aj tzv. “Jumpstart” aktivity, čo sú vlastne pokročilé testy s interaktívnym prostredím.

Vytvorenie a zdieľanie príspevku

Aby si vytvoril príspevok (či už z dôvodu zdieľania materiálov, vytvoreniu ankety alebo zdieľaniu správy so žiakmi), v niektorej z virtuálnych tried klikni na okno nad zoznamom príspevkov (uvidíš v ňom napísané “Start a discussion, share class materials, etc…”). Týmto sa Ti okno zväčší a zobrazí sa viacero nástrojov na správu príspevku:

 

 • Základom Tvojho príspevku bude text, v ktorom môžeš žiakom pripomenúť, o ktorú lekciu sa jedná, načrtnúť predmet učiva, opísať zdieľané materiály a podobne.
 • Pod oknom pre písanie príspevku môžeš nájsť ďalšie nástroje pre správu Tvojho príspevku.

 

 

 

 

 

 

 

 • Aby si k príspevku pridal prílohy, klikni na ikonu pre priloženie súborov a vyber súbor z Tvojho počítača.
 • Ak chceš pridať prílohy, ktoré máš uložené vo svojej knižnici, klikni na ikonu pre priloženie súborov z knižnice. Predtým než sa rozhodneš využiť túto možnosť, musíš svoje materiály (resp. príspevky) uložiť do svojej knižnici (vysvetlené v bode “Uloženie príspevkov a materiálov do mojej knižnice“).
 • Edmodo taktiež ponúka možnosť jednoduchej úpravy textu, ktoré môžeš použiť pre sprehľadnenie Tvojho príspevku. Jedná sa o pár jednoduchých operácií s textom ako tučné písmo, kurzíva, zmena veľkosti písma – tieto možnosti sú v Edmode výrazne obmedzené, ale dostatočné pre úpravu príspevkov, ktoré budeš zdieľať (vysvetlené v bode “Úprava textu v príspevkoch“).
 • V neposlednom rade Edmodo ponúka aj možnosť naplánovania času uverejnenia príspevku – môžeš si takto príspevky dopredu uložiť a tie sa zdieľajú v určený čas.

Uloženie materiálov do mojej knižnice

Keďže vo Freedu sa v našich kurzoch riadime podľa jedinečných osnov, obsah hodín sa pre Teba výraznejšie meniť nebude. Aby si teda neustále nemusel materiály, ktoré máš vopred pripravené nahrávať zo svojho počítača, Edmodo ponúka funkciu pre uloženie Tvojich materiálov do Tvojej osobnej knižnice. Nástroj knižnice pre Teba môže byť výhodný z viacerých dôvodov:

 • materiály si môžeš prehľadne uložiť a nemusíš ich hľadať vo svojom počítači
 • ak máš materiály nahraté vo svojej knižnici, sú tam bezpečne uložené a teda ich nestratíš
 • ak máš materiály nahraté vo svojej knižnici, môžeš k ich zdieľaniu využívať aj zariadenia, na ktorých práve nemáš svoje materiály uložené (môžeš dokonca využívať aplikáciu Edmodo vo svojom smartfóne)
 • nástroj knižnice slúži aj na ukladanie testov, či kvízov, ktoré v Edmode vytvoríš (ak teda vytvoríš test priamo v Edmode, môžeš ho neskôr zdieľať vo viacerých virtuálnych triedach)

Pre nahratie materiálov do Tvojej knižnice najprv klikni na odkaz “Library” v hornej lište odkazov. Kliknutím budeš presmerovaný na Tvoju knižnicu, ktorá vyzerá následovne:

 • V ľavej časti stránky nájdeš odkazy na Tvoju knižnicu a cloudové služby OneDrive a Google Drive. Ak už využívaš niektorú z týchto služieb, prípadne chceš materiály do Edmoda nahrať prostredníctvom týchto služieb, môžeš sa rozhodnúť prepojiť ich so svojím kontom.
 • V hlavnej časti stránky sa Ti zobrazujú priečinky, materiály a testy, ktoré si už do svojej knižnice uložil. Prioritne sú zoradené podľa dátumu (“Modified date“) – kliknutím na “Name” súbory zoradíš podľa názvu. Ak máš vo svojej knižnici uložených viacero materiálov, môžeš využiť funkciu vyhľadávania, ktorá sa nachádza nad zoznamom súborov uložených v Tvojej knižnici.

Aby si nahral súbor z Tvojho počítača, klikni na tlačidlo “New“. Zobrazia sa Ti nasledujúce možnosti:

 

Svoje súbory môžeš nahrať kliknutím na možnosť “File Upload“. Pre sprehľadnenie v prípade nahrávania viacerých materiálov, môžeš využiť možnosť “New Folder” na vytvorenie priečinkov, do ktorých následne príspevky uložíš. Okrem ukladania priamo z počítača tu môžeš uložiť aj internetové odkazy pomocou funkcie “Link“, vytvoriť nový test kliknutím na možnosť “Quiz“.

Edmodo dokonca ponúka funkciu vytvárania dokumentov priamo v Tvojom prehliadači – môžeš využívať nástroje balíka Microsoft Office (Word, Excel a Powerpoint).

 

 

 

 

 

 

Po nahratí dokumentu do Tvojej knižnice môžeš tieto súbory spravovať kliknutím na tlačidlo pre možnosti súboru, ktoré nájdeš na pravej strane vedľa daného súboru:

Nájdeš tu viaceré možnosti pre úpravu nahratého súboru. Z týchto budeš predovšetkým využívať tieto:

 • Edit – slúži na zmenu názvu súboru
 • Move – slúži na presúvanie súboru medzi vytvorenými priečinkami
 • Download – nahratý materiál môžeš taktiež stiahnuť do svojho počítača
 • Delete – nástroj pre odstránenie nahratého súboru

Komunikácia so žiakmi a rodičmi

Okrem zdieľania materiálov a komunikácie s celou skupinou žiakov pomocou príspevkov vo vašej spoločnej virtuálnej triede, môžeš taktiež využiť možnosť komunikácie priamo s niektorým zo žiakov. Môžeš takto pomôcť konkrétnemu žiakovi, prípadne odpovedať na jeho otázky. Častokrát sa na Tvojich kurzoch bude stávať, že niektorí žiaci budú hanbliví a nebudú pracovať kolektívne. Títo žiaci vyžadujú viac individuálneho prístupu. Keďže je však kurz skupinový, môžeš sa rozhodnúť pre pomoc tomuto žiakovi práve prostredníctvom Edmoda formou súkromných správ (to síce nie je Tvojou povinnosťou, avšak určite nás aj žiaka poteší, ak sa mu budeš venovať nad rámec Tvojich hodín).

Naviac, Edmodo sa často rozhodnú využívať aj niektorí rodičia. Tí častokrát kontaktujú naše koordinátorky formou mailu s otázkami, ktoré chcú smerovať práve našim lektorom. Rodičov budeme informovať o možnosti kontaktovať Ťa priamo pomocou Edmoda. Podľa skúseností z prvých mesiacov, počas ktorých sme Edmodo využívali, sme však zistili, že väčšina rodičov túto možnosť nevyužíva a teda je stále možné, že Ťa naše koordinátorky môžu ohľadom komunikácie s rodičmi kontaktovať.

Podobne ako iné funkcie Edmoda, nájdeš odkaz na časť správ (“Messages“) v hornej lište. Po kliknutí budeš presmerovaný na stránku, ktorá vyzerá následovne:

 • V ľavej časti stránky nájdeš zoznam kontaktov, s ktorými si si už posielal správy. Kliknutím na ne zobrazíš predošlú komunikáciu s konkrétnou osobou a nemusíš teda znova túto osobu vyhľadávať.
 • Nad zoznamom kontaktov nájdeš tlačidlo pre novú správu. Kliknutím na toto tlačidlo začneš vytváranie novej správy – predovšetkým toto tlačidlo využiješ v prípade, že píšeš správu osobe, ktorá ešte nie je v Tvojom zozname kontaktov.
 • Vedľa tlačidla pre novú správu sa nachádza okno pre vyhľadávanie adresáta. Toto okno sa zobrazí až po tom, čo klikneš na tlačidlo pre vytvorenie novej správy. Do tohto okna potom môžeš vpisovať meno žiaka/rodiča/lektora, ktorému chceš poslať svoju správu. Pri vypĺňaní sa Ti postupne budú otvárať automatické návrhy (podľa toho, čo píšeš). Kliknutím na niektorý z týchto návrhov zvolíš adresáta správy.
 • Svoju správu môžeš písať do okna pre písanie správy (označená nápisom “Type a message…“) v spodnej časti stránky.
 • Podobne ako pri zdieľaní príspevkov v skupine, môžeš do správy priložiť aj súbory kliknutím na tlačidlo pre priloženie súborov, ktoré sa nachádza pod oknom pre písanie správy.
 • Správu môžeš odoslať kliknutím na tlačidlo pre odoslanie (“SEND“) v pravej spodnej časti stránky.

Pre názornosť ako posielať správu si prezri nasledujúci GIF-obrázok:

Vytvorenie testu

Jedným z dôvodov prečo sme sa rozhodli začať využívať Edmodo pri všetkých našich skupinových kurzoch je možnosť vytvárania online testov pre žiakov. Častokrát sa na hodinách stávalo, že sa naši lektori/lektorky nestihli dostatočne venovať riešeniu konkrétnych testov. A opačne – ak sa venovali prioritne testovaniu, stávalo sa, že sa nedokázali venovať všetkým témam v osnovách. Edmodo ponúka možnosť tieto testy zdieľať vo virtuálnych triedach a teda ušetriť čas na hodinách a zároveň ponúknuť žiakom možnosť riešiť testy aj doma. Preto Ťa chceme povzbudiť vo vytváraní testov pre svojich žiakov prostredníctvom Edmoda, ktoré budeš žiakom zadávať na domácu úlohu. Nemusí sa jednať o zdĺhavé a zložité testy, stačí, ak žiakom zadáš niekoľko jednoduchých úloh z učiva, ktoré ste spolu na hodine preberali, prípadne z viacerých hodín, ktoré ste už mali.

Aby si vytvoril nový test, prejdi do svojej knižnice kliknutím na odkaz “Library” v hornej lište. Následne klikni na tlačidlo “New” v pravej časti stránky a z ponúknutých možností vyber možnosť pre vytvorenie kvízu (“Quiz“). Následne sa Ti zobrazí okno, v ktorom klikni na možnosť “Create Quiz“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následne budeš presmerovaný na stránku, kde budeš vytvárať samotný test. Tá pozostáva z následovných častí, ktoré nájdeš v ľavej časti stránky:

 • Quiz details – v tejto časti nastavíš testu názov (“Quiz Title“) a prípadne aj inštrukcie k jeho vypĺňaniu (“Instructions“). Dôležité je vyplniť názov testu. Inštrukcie môžeš vyplniť v prípade, že chceš žiakom ozrejmiť vypĺňanie testu (vo väčšine prípadov je táto čas nepotrebná).
 • Quiz questions – v tejto časti budeš vytvárať konkrétne otázky testu. Táto časť obsahuje rôzne typy otázok – ich vytváraniu sa venujeme nižšie.

 

Po otvorení druhej časti – “Quiz questions,” ktorá slúži na vytváranie otázok testu sa Ti zobrazí takéto rozhranie:

 • Vo vrchnej časti sa nachádza okno s možnosťou výberu typu otázky – Edmodo umožňuje vytváranie rôznych typov otázok, ktoré Ti zjednodušia prípravu testov. Jednotlivým typom otázok sa venujeme nižšie.
 • Hlavnú časť zaberá okno pre text otázky – do tejto časti budeš vpisovať konkrétne zadanie otázky/úlohy.
 • Podobne ako pri príspevkoch, môžeš každú otázku doplniť prílohami – obrázkami (resp. inými súbormi) či odkazmi. Súbory môžeš pridávať priamo z Tvojho počítača (“Attach Files“) alebo z Tvojej knižnice (“Add from Library“).

 

 

 

 • Každú otázku je potrebné obodovať v časti “Grading.” Podľa typu otázky sa tu môžu vyskytovať dva typy bodovania – bodovanie celej otázky v prípade, že je správna iba jedna odpoveď. Druhou možnosť je bodovanie každej odpovede zvlášť v prípade, že je viacero odpovedí správnych.
 • V pravej spodnej časti nájdeš nástroje na duplikovanie a odstránenie otázky.

V okne pre zvolenie typu otázky nájdeš následovné možnosti:

 • True/False (Pravda/Lož) – na tento typ otázky sa odpovedá iba dvoma možnými spôsobmi odpovede – Pravda (“True”) alebo Lož (“False”). Teda môžeš otázku formulovať spôsobom, kde budú žiaci posudzovať pravdivosť výroku. Nezabudni, že Edmodo je zatiaľ iba v angličtine a teda žiaci nemusia intuitívne vedieť, ktorá z možností znamená pravdivý, resp. nepravdivý výrok. Preto žiakov na toto upozorni v inštrukciách alebo použi typ otázky “Multiple Choice,” kde môžeš vložiť slovenské slová “pravda” a “lož“.
 • Multiple Choice (Viacero možností – jedna správna odpoveď) – v tomto type otázky žiaci vyberajú z ponúknutých možností, ktoré môžeš upraviť. V tomto prípade je iba jedna možnosť správna.
 • Short Answer (Krátka odpoveď) – otázka, na ktorú žiaci krátko odpovedajú vpísaním textu do poľa. Nevýhodou tohto typu otázky je nemožnosť prednostného vloženia správnych odpovedí – teda test nebude automaticky vyhodnotený a odpovede na tento typ otázky musíš overiť.
 • Fill in the blanks (Dopĺňanie do prázdnych polí)  – otázka, v ktorej žiaci dopĺňajú odpovede do prázdnych polí. Môžeš tu doplniť ľubovoľný počet polí. Aby si v texte vyznačil, kde sa má pole objaviť, použi podtržník (klávesová skratka Alt+95). Nezabudni taktiež vyplniť každé pole správnou odpoveďou. V tomto prípade otázky volíš počet bodov za každú správnu odpoveď.
 • Matching (Spájanie) – v tomto type otázky majú žiaci za úlohu pospájať polia, ktoré patria k sebe. V odpovediach vypĺňaj výrazy/čísla, ktoré patria k sebe – systém Edmoda ich neskôr pri riešení testu žiakom náhodne poprehadzuje. Môžeš taktiež využiť možnosť pridania odpovedí naviac (“Add Additional Answer“), ktorá nepasuje k žiadnemu ďalšiemu poľu – týmto žiakom o čosi sťažíš náročnosť otázky. V tomto prípade otázky volíš počet bodov za každú správnu odpoveď.
 • Multiple Answer (Viacero možností – viac správnych odpoverí) – podobný typ ako “Multiple Choice,” avšak môžeš zvoliť viacero správnych odpovedí. V tomto prípade otázky volíš počet bodov za každú správnu odpoveď.

Nezabudni pri vytváraní testu na tieto detaily:

 • pri každej odpovedi označ správnu odpoveď (alebo viacero správnych odpovedí – záleží podľa typu otázky):
 • ak chceš niektorú z možností, ktorú si pridal odstrániť, tlačidlo pre odstránenie nájdeš po prejdení myšou napravo od tejto odpovede:

 • nezabudni pri každej otázke zadať počet bodov – daj si taktiež pozor na to, ako je otázka hodnotená (počet bodov za celú otázku alebo počet bodov za správnu odpoveď)

Test sa automaticky ukladá, nemusíš sa teda venovať neustálemu ukladaniu. Zároveň sa nemusíš báť, že oň prídeš. Test sa automaticky ukladá do Tvojej knižnice do samostatného priečinku s názvom “My Quizzes“. Taktiež si môžeš test v priebehu jeho vytvárania prezrieť kliknutím na tlačidlo “Preview” v hornej časti stránky. Ak si test dokončil, klikni na tlačidlo pre zatvorenie (“Close“) v hornej časti stránky.

Zdieľanie testu

Test môžeš vo virtuálnej triede zdieľať kliknutím na tlačidlo “Create” v pravej časti stránky tejto virtuálnej triedy, kde následne vyberieš možnosť “Quiz“. Ak už máš test vytvorený, klikni na možnosť “Load existing” a vyber test z Tvojej knižnice. Možnosť “New” slúži pre vytvorenie nového testu:

Ďalšie nástroje Edmoda, ktoré sa môžeš rozhodnúť využívať

Okrem základných funkcií, ktoré budeš využívať počas používania Edmoda neustále a teda sú pre Teba nevyhnutné, nájdeš v Edmode aj množstvo ďalších nástrojov. Tie Ti môžu výrazne uľahčiť prácu, ušetriť čas, prípadne sprehľadniť príspevky, ktoré so žiakmi zdieľaš. Nie je teda nutné, aby si sa týmto funkciám venoval – avšak pre zaujímavosť sú tu zhrnuté.

Zároveň je dôležité spomenúť, že Edmodo je v neustálom vývoji a keďže túto platformu využíva stále viac a viac učiteľov a študentov po celom svete, vývojári postupne pridávajú ďalšie nástroje a funkcie. Kedykoľvek novú funkciu objavíš alebo Ťa napadne spôsob, akým urobiť zdieľanie príspevkov ešte zaujímavejším, neváhaj sa nám ozvať. Tvoje tipy nás vždy veľmi potešia !

Úprava textu v príspevkoch

Ako bolo spomenuté v bode “Vytvorenie a zdieľanie príspevku,” Edmodo ponúka možnosť jednoduchej úpravy príspevkov, ktoré zdieľaš. Túto funkciu využívať nemusíš, avšak, ak sa pre ňu rozhodneš, sprehľadníš tak text, ktorý budeš vytvárať.

Tie v Edmode nefungujú podobne, ako v textových editoroch (napríklad Microsoft Word), ale fungujú pridávaním špeciálnych znakov. Zo začiatku sa teda ich používanie môže zdať neintuitívne – do textu, ktorý vytváraš sa formátovanie textu vytvára pridaním špeciálnych znakov. Tieto zmeny neuvidíš ihneď, zobrazia sa až po zdieľaní Tebou vytvoreného príspevku. Spôsoby formátovania môžeš nájsť vždy pri vytváraní príspevku kliknutím na ikonu formátovania textu:

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté základné spôsoby úpravy textu spoločne so spôsobom ich formátovania:

Pre názornosť spôsobu úpravy textu si prezri nasledujúci obrázok, ktorý zobrazuje Tebou vytvorený text a text, ktorý sa zobrazí po zdieľaní príspevku:

Ďalej môžeš okrem týchto základných úprav textu pridať aj do príspevku obrázky alebo zmeniť názov odkazu, ktorý prikladáš. Tieto funkcie však nebudeš využívať často – z toho dôvodu ich v tomto manuále neopisujeme.

Vytvorenie ankety

Táto časť manuálu je vo vývoji – bude doplnená v blízkej dobe.

Naplánovanie zdieľania príspevku

Táto časť manuálu je vo vývoji – bude doplnená v blízkej dobe.

Uloženie príspevkov do mojej knižnice

Táto časť manuálu je vo vývoji – bude doplnená v blízkej dobe.

Nepomohol Ti tento návod alebo tu niečo chýba ?