Manuál fungovania vo Freedu

Manuál fungovania vo Freedu

Tento manuál bude tvojou prvotnou pomôckou pri tvojom fungovaní vo Freedu. V manuále sme sa snažili zhrnúť otázky, ktoré od našich začínajúcich lektorov/lektoriek často dostávame. Manuál by ti mal priblížiť spôsob, akým vo Freedu funguje vedenie kurzov, jednotlivé hodiny, komunikácia medzi lektormi/lektorkami, komunikácia s koordinátormi a niektoré ďalšie detaily.

Ako vyzerá práca u nás? Čo všetko ťa čaká?

Kontakty pre teba. Na koho sa môžeš obrátiť, kde máme pobočky.

Spoznaj náš Freedu tím!

Macka – Martina Holčíková, koordinátorka kurzov pre Patrónku a online piatakov,  0948 787 814, martina.holcikova@freedu.sk

Eli – Elena Hrješik Benka, koordinátorka kurzov pre Dúbravku a online ôsmakov, 0918 680 294, elena.benka@freedu.sk

Kami – Kamila Prešnajderová, koordinátorka kurzov pre Empire a online deviatakov, 0903 325 096, kamila.presnajderova@freedu.sk

Baška – Barbora Jančárová, koordinátorka kurzov pre individuálne kurzy, 0948946857, freedu@freedu.sk

Ak nevieš na koho sa môžeš obrátiť, napíš na všeobecný mail freedu@freedu.sk – tvoj mail uvidíme všetci vo Freedu a odpíšeme ti čo najskôr.


FREEDU DREAM TEAM (chýba nám tam ešte Baška, tešíme sa na budúce fotenie aj s Baškou)
Vpredu sú naše zakladateľky Janka a Miška. 👱‍♀️👩 Baby vzadu koordinujú naše kurzy, 👉 sprava Elenka, Maca a Kamila a Martin má pod palcom naše financie. 💶

Taktiež sa môžeš v prípade otázok ohľadom svojich kurzov obrátiť na ďalších lektorov/lektorky. Na komunikáciu s lektormi/lektorkami môžeš využívať predovšetkým sociálne siete – na Facebooku budeš priradená/ý do svojej predmetovej chatovacej skupinky.

Skupina pre matematikárky/ov

Skupina pre slovenčinárky/ov

Skupina pre angličtinárky/ov

Skupina pre nemčinárov/ky

Zorientuj sa v Bratislave, kde sú naše pobočky Freedu.

Ako vyzerá celý proces učenia/práce vo Freedu?

Keďže si sa dostal/a až sem, máš už za sebou pohovor a vybavenie administratívnych záležitostí vo Freedu. Gratulujeme ti.

Čaká ťa nasledovný proces:

 1. Ak ešte nemáš dostatočné skúsenosti s doučovaním, koordinátorka ti dá termíny hodín skúsených lektorov alebo lektoriek, ktorých sa vieš zúčastniť – náčuvy. Pred tvojim samotným učením si vieš pozrieť ako to u nás prebieha. Tiež si vieš samotné hodiny a rôzne tipy ako učiť pozrieť na stránke, ktorú sme pre tento účel vytvorili –Tipy&Triky.
 2. Priradíme ti buddyho – skúsenú lektorku, alebo lektora, ktorý ťa povedie počas tvojich prvých pár týždňov.
 3. Koordinátorka ti priradí tvoj prvý kurz na základe tvojho voľného času – dostaneš informácie o type kurzu, počte žiakov. Kontaktovať ťa bude mailom, telefonicky alebo cez facebook.
 4. V prípade prijímačkového kurzu dostaneš heslá k osnovám , podľa ktorých budeš učiť;
  ak dostaneš kurz individuálne doučovania, koordinátorka ti pošle názov prvého učiva, aby si sa vedel/a efektívne pripraviť.
 5. Ak budeš učiť online, používame Skype a koordinátorka ti napíše všetky potrebné inštrukcie pre spojenie sa so žiakmi. Ak budeš učiť prezenčne na pobočke, tak koordinátorka ti dá všetky informácie kam a kedy sa máš dostaviť.
 6. Po priradení kurzu si už jeho hodiny/lekcie nájdeš medzi svojimi lekciami v moje.freedu.sk.
 7. Po odučení prvej hodiny si v ten deň zapíšeš hodinu ako odučenú, vyplníš dochádzku a opíšeš, čo ste na hodine robili.
 8. Približne po 2 týždňoch až mesiaci zapíšeš priebežné spätné väzby na svojich žiakov, aby sa rodičia dozvedeli ako na tom ich deti sú.
  V moje.freedu.sk si nájdeš od nás poznámky, aby si vedel/a, ktoré hodiny to presne sú. Tvoje postrehy k deťom rodičia radi privítajú kedykoľvek, nielen v stanovené hodiny kurzu.
 9. Na základe vyplnených odučených lekcií vo Fugo (moje.freedu.sk) ti samotný systém vypočíta tvoju výplatu, ktorú dostaneš do 10. dňa v nasledujúcom mesiaci.
 10. Na komunikáciu s ostatnými lektorkami a lektormi – napríklad zaskakovanie hodín v prípade potreby, na ponuku nových kurzov sleduj svoju predmetové chatovaciu skupinu na facebooku.
 11. Okrem samotného učenia ťa u nás čakajú aj webináre a workshopy.

Aké typy kurzov učíme? Aký je rozdiel medzi doučovaním a prijímačkovým kurzom? Čo je to veľký, stredný a malý kurz?

Vo Freedu organizujeme skupinové a individuálne kurzy.

Skupinové prijímačkové  kurzy sú (90 % zo všetkých kurzov) – kurzy na ktorých pripravujeme deti na úspešné zvládnutie prijímačiek. Deti pripravujeme na prijímačky na 8-ročné gymnázia, 5-ročné bilingválne gymnázia a aj všetky ostatné štúdiá na gymnáziách a stredných školách. Príprava pozostáva zo slovenčiny, matematiky ale aj angličtiny. Pri príprave na bilingválne gymnáziá pripravujeme na všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti.

V skupine maximálne 8 – 9 detí. Skupinové kurzy prebiehajú prezenčne na našich 3 pobočkách alebo online.

Tieto kurzy ďalej rozdeľujeme na veľké, stredné a malé.

Veľký kurz pozostáva zo 48 alebo 40 hodín z jedného predmetu. Keďže sú to najdlhšie skupinové kurzy, ktoré organizujeme, lektori majú dostatok času na prebratie učiva viac do hĺbky, zopakovanie už prebratého učiva a taktiež majú možnosť sa každému žiakovi venovať viac individuálne. Tieto kurzy začínajú už na začiatku školského roka, v októbri.

Stredný kurz pozostáva z 24 alebo 20 hodín z jedného predmetu. Na týchto kurzoch majú lektori dostatok času na prebratie a vysvetlenie učiva potrebného na prijímačky. Tieto kurzy začínajú okolo januára/februára daného školského roku.

Malý kurz pozostáva z 12 alebo 10 hodín z jedného predmetu. Tento kurz je primárne určený hlavne na testovanie a rýchle preopakovanie učiva pred prijímačkami. Tieto kurzy začínajú v marci daného školského roku.

Aké hodiny vo Freedu učíme? Rozdiel medzi prezenčnou, online a hybridnou hodinou.

Vo Freedu organizujeme prezenčné aj online kurzy.

Prezenčná hodina – hodina prezenčného kurzu, ktorá sa koná na jednej z našich troch prevádzok v Bratislave (Westend na Patrónke, Empire v Novom meste a v Dúbravke na Bílikovej).

Online hodina – hodina online kurzu, ktorá sa koná prostredníctvom aplikácie SKYPE.

Hybridná hodina – hodina prezenčného kurzu, ktorá je s časti online. Najčastejšie je to preto, pretože dieťa (alebo viac detí), ktoré navštevuje kurz je choré, nemôže sa prezenčne zúčastniť kurzu, preto ho pripojíme cez notebook/mobil na Skype. V takomto prípade môže dieťa aspoň počúvať.

Začínam viesť kurz, čo by som mal/a vedieť pred svojou prvou hodinou ?

Prvý dojem a prvé stretnutie

Prvý dojem je dôležitý! Na prvej online či prezenčnej hodine sa deťom s úsmevom predstav, privítaj ich na kurze. Nechaj, aby sa ti aj oni predstavili a povedali ti svoje očakávania od kurzu. Očakávania si zapíš. Na hodinu príď aspoň o 10 minút skôr, aby si sa mohla/mohol so žiakmi a rodičmi zoznamovať postupne, ako budú prichádzať/pripájať sa online.

Rátaj s tým, že ak v kurze ešte nemáš plný počet žiakov (osem), v jeho priebehu sa ti budú do kurzu žiaci ešte pridávať. Nezabudni sa aj s nimi zoznámiť a začleniť ich do zabehnutej skupiny.

Aké osnovy a materiály mám na hodinách používať ?

Každý z našich prijímačkových kurzov v predmete matematika a slovenčina, má pripravené jedinečné osnovy, podľa ktorých učíš. V osnovách nájdeš okrem teórie aj cvičenia, testy, domáce úlohy. Tieto materiály majú k dispozícii aj žiaci vo svojom konte v moje.freedu.sk. Materiály sa im ukážu a odomknú hneď potom, ako hodinu zapíšeš ako odučenú – v informačnom systéme moje.freedu.sk.

Tieto pripravené materiály môžeš samozrejme obohatiť o svoje vlastné materiály –  využi internetové zdroje, vlastné učebnice alebo učebnice, ktoré nájdeš na našich pobočkách

Pre každý z našich kurzov slovenčiny a matematiky máme vytvorené jedinečné osnovy, ktoré obsahujú zoznam učív a ich časovú postupnosť.

Heslá ku konkrétnym typom kurzov ti mailom pošle koordinátorka.

Od žiakov zisti, na ktoré gymnáziá sa hlásia. Testy sú všade postavené inak, testy im zadávaj na vypracovanie osobitne. Tvoju prípravu na hodiny sme ti uľahčili a zozbierali sme testy na prijímacie pohovory pre jednotlivé školy. Ak aj ty máš nejaké iné, tak nám ich pošli a doplníme ich medzi ostatné.

Moje.freedu.sk je prepojené s webom examino.sk, v ktorom si žiaci majú možnosť vypĺňať testy s automatickým vyhodnotením.

Ak by si mal pri príprave materiálov problémy, neváhaj kontaktovať naše koordinátorky, ktoré ťa odkážu na skúsenejších lektorov/skúsenejšie lektorky.

Ako môžem žiakom vytlačiť materiály ? Musím ich tlačiť všetky ?

Na každej pobočke sú k dispozícii tlačiarne s kopírkou, kde môžeš svoje materiály tlačiť pred svojimi hodinami. Taktiež môžeš materiály poslať mailom koordinátorke pobočky, na ktorej sa hodina uskutoční. Rob tak však s dostatočným predstihom a dbaj aj na tieto detaily:

 • všetky dokumenty, ktoré chceš vytlačiť, posielaj v jednom maile
 • ak je to možné, zahrň všetky materiály do jedného dokumentu
 • ak je to možné, ulož dokumenty vo formáte PDF
 • do mailu pridaj informáciu koľkokrát potrebuješ daný dokument vytlačiť
 • ak potrebuješ dokumenty tlačiť farebne, pridaj do mailu túto informáciu

Keďže sme spustili zdieľanie materiálov prostredníctvom FUGA (platí predovšetkým pre skupinové kurzy), stačí, ak žiakom vytlačíš materiály, ktoré budete potrebovať na hodine. Ostatné materiály im vieš pohodlne nahrať do odučenej lekcii po ukončení hodiny. Prípadne im materiál vieš poslať dodatočne aj na Skype(pri online kurze) – žiaci tak nemusia nosiť hrubé zakladače papierov, v ktorých sa nedokážu vyznať a neskôr ich často strácajú. Tlačením iba nevyhnutných dokumentov zároveň šetríš životné prostredie. Ak Ti životné prostredie nie je ľahostajné, zamysli sa aj nad inými detailmi, ktoré môžu spotrebu papiera znížiť:

 • zmenšením písma, ktoré v dokumente používaš dokážeš výrazne znížiť počet strán
 • použitím obojstrannej tlače môžeš v mnohých prípadoch znížiť spotrebu papiera o polovicu
 • niektoré materiály, ktoré žiakom tlačíš a využívaš ich na hodine, by pohodlne stačili aj dvojici žiakov

Po každej hodine si žiak nájde vo Fugo domácu úlohu ktorú môže ľubovoľne doma urobiť. Je to dôležité na precvičenie si prebraného učiva. 

Čo ak ochoriem a svoju hodinu odučiť nemôžem ?

Ak ochorieš alebo z iného dôvodu nemôžeš svoju hodinu odučiť, je nevyhnutné, aby si za seba našiel iného lektora/lektorku, ktorý za Teba hodinu zastúpi. Na toto sa nám osvedčila komunikácia prostredníctvom facebooku, kde sme vytvorili skupinový chat pre každý predmet. Zároveň môžeš použiť aj našu skupinu na facebooku. Po prijatí do Freedu Ťa do tejto skupiny aj jednotlivých chatov pridáme.

Pre zastúpenie bude mať lektor všetko pripravené. Lektor ktorý ťa zastupuje už bude mať pri každej lekcii vo Fugo nahráte materiály. Stačí si pozrieť materiály pred hodinou a môže učiť.

Čím skôr zdieľaš svoju žiadosť o zastúpenie hodiny, tým je väčšia šanca, že za seba zástup nájdeš. V prípadoch, kedy sa Ti zástup nepodarí nájsť, kontaktuj mailom koordinátorku na pobočke, kde sa Tvoja hodina má uskutočniť (najneskôr do 16:00 deň pred hodinou). Na prvú a poslednú hodinu jednotlivých kurzov nie je vhodné hľadať za seba náhradu.

Zároveň sa však snaž odučiť všetky hodiny kurzu ty, pretože časté striedanie lektoriek nevyhovuje ani žiakom, ani rodičom. Každý lektor má iný štýl výučby, žiakom tiež tieto zmeny neprospievajú.

Vo Freedu toho zažiješ a naučíš sa viac. Zapoj sa do ďalších aktivít!

Pomáhame ukrajinským odídencom naučiť sa po slovensky.

Už viac ako 300 ľudí z Ukrajiny učíme slovenčinu v našich online kurzoch. 💙💛 Záujem je veľký (máme ďalších 300+ prihlásených) a preto HĽADÁME lektorov a lektorky do nášho tímu.

💻 Máš skúsenosť s online učením?
🇺🇦 Máš základnú znalosť ukrajinského, či ruského jazyka?
⏰️ Máš chuť darovať svoj čas? Koľko hodín týždenne budeš učiť si určíš sám/sama.

Učiť môžeš z akéhokoľvek miesta na Slovensku, alebo aj mimo Slovenska. 🤓

Formulár pre lektorky a lektorov nájdeš na našom webe (zelený button) ▶ tinyurl.com/chcem-pomahat-s-freedu

Webináre, workshopy a školenia - vzdelávaj sa s nami ďalej.

Počas roka organizujeme online webináre alebo školenia priamo na pobočkách Freedu. Keď sa vyskytne zaujímavá konferencia v Bratislave, zúčastníme sa jej s našimi lektorkami a lektormi.
O termínoch ťa informujeme mailom, stačí sa len prihlásiť.

Naše webináre:

Webinár o práci so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti

Webináre o tom, ako efektívne učiť online od našich lektorov

Okrem spoločných vzdelávacích aktivít si spravíme aj piknik, vianočný večierok, alebo vymyslíme inú zábavnú činnosť, aby sme sa lepšie spoznali a aj zabavili. 🙂

Blogujeme! Píš blogy aj ty.

Chceš sa ešte viac zapojiť do diania vo Freedu a prispieť svojimi názormi a pohľadmi na vzdelávanie?

Tak BLOGUJ s NAMI! Kontaktuj Mišku Vavrinčíkovú SKYPE kontakta môžeš začať! 🙂

Naše-vaše blogy – https://freedu.sk/blog/.

Mzdy a bonusy

Mzda a bonusy

Kurzy vo Freedu rozdeľujeme na dve skupiny:

 • individuálne kurzy alebo miniskupinky (2 až 3 študenti)
 • skupinové kurzy (4 až 8 študenti, vo výnimočných prípadoch aj viac)

Hodinová mzda za skupinové kurzy je vyššia než v prípade menších skupín, či individuálneho doučovania. Zároveň je však ďalším kritériom pre výšku Tvojej mzdy vo Freedu to, v akom ročníku na vysokej škole študuješ (prípadne si už absolventom):

 • ak si študentom/kou vysokej školy, zarobíš u nás 8  za individuálny kurz 9 € za skupinový kurz
 • ak si absolventom/kou vysokej školy, zarobíš u nás 9 € za individuálny kurz a 10 € za skupinový kurz

Zároveň, ak za mesiac odučíš aspoň 25 hodín, ku mzde Ti pripočítame bonus, ktorý závisí od počtu odučených hodín v danom mesiaci.

 • za 25 až 29 odučených hodín od nás dostaneš naviac 25 €, za 30 až 34 odučených hodín potom zas 30 €, za 35 až 39 odučených hodín 35 € …
 • takýmto spôsobom bonus rastie s počtom odučených hodín (po piatich odučených hodinách)

BONUS 20 € ZA ODPORUČENIE NOVEJ LEKTORKY, NOVÉHO LEKTORA – Odporuč svojim spolužiakom, kamošom, známym, aby sa stali lektormi vo Freedu a keď Tvojho kamoša/kamošku príjmeme, získaš od nás BONUS-ODMENU 20 € k výplate. Mailom nám pošli meno odporučenej lektorky alebo lektora, aby sme vedeli, že je od teba.
Všetky dôležité info a prihláška sú na našej stránke – www.freedu.sk/doucovanie-brigada/