Manuál fungovania vo Freedu

Manuál fungovania vo Freedu

Tento manuál bude Tvojou prvotnou pomôckou pri Tvojom fungovaní vo Freedu. V manuále sme sa snažili zhrnúť otázky, ktoré od našich začínajúcich lektorov/lektoriek často dostávame. Manuál by Ti mal priblížiť spôsob, akým vo Freedu funguje vedenie kurzov, jednotlivé hodiny, komunikácia medzi lektormi/lektorkami, komunikácia s koordinátormi a niektoré ďalšie detaily.

Ak sa chceš spýtať na niečo, čo v tomto manuáli nie je zahrnuté, neváhaj nás kontaktovať prostredníctvom mailu !

Ak v tomto manuáli najdeš nejakú chybu, prípadne si myslíš, že tu chýba dôležitá otázka, neváhaj využiť formulár na konci tohto manuálu.

Na tejto stránke nájdeš informácie a tipy, ktoré Ti uľahčia učenie vo Freedu. Predovšetkým tieto informácie využiješ počas prvých týždňov a mesiacov, ktoré u nás budeš učiť.

Čo by som mal/a vedieť pred tým, ako začnem viesť svoj prvý kurz ?

Daj nám vedieť, kedy u nás môžeš učiť

Predtým než Ťa kontaktujeme s ponukou nového kurzu, je dôležité, aby sme mali neustále aktuálny prehľad o Tvojej dostupnosti – to znamená, kedy u nás môžeš učiť a zároveň aj na ktorých pobočkách. K tomuto využívame náš interný systém Fugo, ktorý budeš využívať aj na zapisovanie svojich odučených hodín. Stručný návod, ako máš svoju dostupnosť aktualizovať, nájdeš v manuáli používania Fuga v bode “Zapisovanie mojej dostupnosti“.

Pri zapisovaní svojej dostupnosti zároveň pamätaj na to, že cesta na jednotlivé pobočky Ti zaberie nejaký čas a je veľmi dôležité, aby si na svoju prvú lekciu v ktorýkoľvek deň prichádzal dostatočne skoro (aspoň 10 minút pred začiatkom lekcie).

Oboznám sa s nástrojmi, ktoré budeš počas kurzov používať

Počas Tvojho pôsobenia vo Freedu budeš využívať viacero nástrojov a pomôcok, ktoré Ti uľahčia prácu so žiakmi. Aby sme Ti uľahčili prvotné zaúčanie s týmito nástrojmi, pripravili sme pre Teba stručné manuály. Tie nájdeš kliknutím na jednotlivé odkazy na stránke pre lektorov.

Na zdieľanie materiálov, testov a úloh, ktoré budú žiaci riešiť mimo hodín, budeš používať online platformu Edmodo. Platformu budeš využívať predovšetkým pri skupinových kurzoch (práve pri nich Ti Edmodo uľahčí prácu najviac).  Žiakom už teda nemusíš nosiť mnoho strán teórie, či ďalších príkladov, ktoré na hodine aj tak nestihnete riešiť. Stačí ak tieto materiály zdieľaš vo vašej spoločnej virtuálnej triede, prípadne môžeš žiakom odporučiť rôzne online zdroje. Zároveň tak budeš mať možnosť komunikovať so žiakmi aj mimo Tvojich hodín a ešte viac im tak pomôcť.

Všetky hodiny, ktoré odučíš si budeš zapisovať ako odučené pomocou nášho interného systému Fugo. Až po zapísaní hodiny v tomto systéme sa Ti hodina pripíše do Tvojej aktuálnej výplaty. Zároveň Ti zapisovanie hodín umožňuje zapísať krátky opis hodiny a spätnú väzbu k jednotlivým žiakom. Zváž používanie aj týchto funkcií – neskôr Ti môžu pomôcť pri písaní spätných väzieb. Zároveň si v tomto systéme môžeš prehliadať aj svoju aktuálnu aj minulé výplaty, zapisovať svoju dostupnosť a prezerať rozvrh.

Keďže už vyučujeme aj online, pri týchto hodinách budeš využívať ďalšie nástroje pre online komunikáciu.

Taktiež môžeš pri hodinách využívať ďalšie nástroje. Sme totižto za to, aby si pri učení využíval to, čo funguje pre Teba a vytvoril si tak svoj vlastný “spôsob učenia.” Ak máš akýkoľvek nápad ako hodiny vylepšiť, či ich spraviť zaujímavejšími, budeme radi, ak nás kedykoľvek kontaktuješ.

Zúčastni sa hodiny niektorého z našich skúsených lektorov/lektoriek

Predtým než začneš viesť niektorý z našich individuálnych alebo skupinových kurzov, je dôležité, aby si absolvoval “náčuvy” na hodine niektorého/niektorej z našich skúsenejších lektorov/lektoriek. Nadobudneš tak predstavu, ako u nás hodiny prebiehajú a zmizne z Teba aspoň trocha prvotného stresu, ktorý pred prvou hodinou určite budeš mať.

O takejto hodine Ťa predom kontaktujeme, tesne po tom, ako budeš do Freedu prijatý/á. Ak si ani po prvej hodine náčuvov nebudeš istý, neváhaj nás kontaktovať a požiadať o ďalšiu hodinu náčuvov. Chápeme, že začiatky pre Teba môžu byť mätúce a stresujúce, preto chceme, aby si začal s učením, až keď budeš mať ustálenú predstavu o Tvojich hodinách. Taktiež môžeš požiadať lektora/lektorku, aby Ti umožnili odučiť časť ich hodiny, prípadne môžeš so žiakmi na takejto hodine pracovať individuálne.

Nezabudni vždy pohotovo odpovedať, keď Ťa kontaktujeme

Vo Freedu každý školský rok vedieme desiatky kurzov, na ktorých odučíme stovky žiakov. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali dokonalý prehľad o našich kurzoch a lektoroch/lektorkách, ktoré ich vedú. Preto aj naša komunikácia s Tebou musí byť rýchla a efektívna. Naše koordinátorky Ťa budú pravidelne kontaktovať s ponukami nových kurzov alebo v prípade iných informácií ohľadom Tvojho kurzu. Prioritne Ťa v takýchto prípadoch budú naše koordinátorky kontaktovať prostredníctvom mailu.

Zároveň však častokrát nastávajú mnohé nepredvídateľné situácie, ktoré potrebujeme riešiť ihneď. Vtedy Ťa naše koordinátorky môžu kontaktovať aj prostredníctvom telefónatu, SMS správy alebo správ na sociálnych sieťach.

Pravidelne teda sleduj svoju emailovú schránku a odpovedaj nám hneď vtedy, ako je to možné. Výrazne tak uľahčíš prácu aj našim koordinátorkám.

Ak máš akúkoľvek otázku, môžeš sa na nás kedykoľvek obrátiť

Podobne ako žiadame o pohotovú komunikáciu v prípade našich otázok, chceme, aby si v prípade akýchkoľvek nejasností neváhal kontaktovať Ty nás. Vo väčšine prípadov Ti budú pomáhať naše koordinátorky, ktoré Ti vždy veľmi ochotne pomôžu.

Taktiež sa môžeš v prípade otázok ohľadom svojich kurzov obrátiť na ďalších lektorov/lektorky. Na komunikáciu s lektormi/lektorkami môžeš využívať predovšetkým sociálne siete. Zo začiatku však nebudeš lektorov/lektorky poznať a preto môžeš znova kontaktovať naše koordinátorky, ktoré Ťa s Tvojimi pripomienkami odkážu na niektorého z našich lektorov/lektoriek.

Začínam viesť kurz, čo by som mal/a vedieť pred svojou prvou hodinou ?

Aké sú rozdiely medzi balíčkami kurzov (veľký, stredný, malý) ?

Máme 3 typy prijímačkových kurzov:

 1. Príprava na 8-ročné gymnáziá – pre piatakov
 2. Príprava na bilingválne gymnáziá – pre ôsmakov
 3. Príprava na Testovanie 9 a prijímačky na stredné školy – pre deviatakov

Pre tieto kurzy sme pripravili balíčky hodín (VEĽKÝ, STREDNÝ, MALÝ). Balíčky obsahujú rôzny počet hodín, a začínajú v rôznych mesiacoch. Spoločné majú to, že všetky končia rovnako – pred prijímačkami. Počet hodín v balíčkoch pre žiakov je konečný – toľko hodín u nás žiaci absolvujú.

Jednotlivé balíčky hodín sa od seba líšia hlavne spôsobom výučby:

 • Veľký kurz je najrozsiahlejší a obsahuje dostatok hodín pre detailné vysvetlenie jednotlivých tématických okruhov a zároveň obsahuje dostatok hodín pre cvičenie konkrétnych príkladov.
 • Stredný kurz je kompromisom medzi veľkým a malým kurzom. Osnovy sú nastavené tak, aby jednoduché učivá boli preberané iba formou riešenia úloh a zložitejšie (predovšetkým rozširujúce učivá) taktiež obsahovali detailný výklad.
 • Malý kurz pozostáva iba z hodín, na ktorých sa tématické okruhy preberajú pomocou riešenia konkrétnych úloh z prijímačkových testov.

Kde nájdem osnovy podľa ktorých mám učiť ?

Pre každý z našich kurzov slovenčiny a matematiky máme vytvorené jedinečné osnovy, ktoré obsahujú zoznam učív a ich časovú postupnosť. Osnovy sme pred školským rokom 2020/21 inovovali, zvýšili sme počet hodín, na ktorých sa budete so žiakmi venovať iba riešeniu konkrétnych testov a v neposlednom rade sme taktiež pripravili krátke opisy učív tak, aby sme Ti uľahčili Tvoje začiatky vo Freedu.

Ako mám používať osnovy ?

Aké materiály mám na hodinách používať ?

Každý z našich prijímačkových kurzov v predmete matematika a slovenčina, má pripravené jedinečné osnovy, podľa ktorých môžeš pre žiakov pripravovať materiály na konkrétne hodiny. Osnovy prešli inováciou pred školským rokom 2020/21, kde sme zároveň pridali aj detailnejšie opisy hodín, zhrnuli pre Teba vzorové testy a pridali tipy na rôzne aktivity. Všetky tieto informácie môžeš využiť pri vytváraní materiálov pre Tvoje hodiny.

Je na Tebe, aké materiály pri vedení svojich kurzov použiješ. Možeš využiť internetové zdroje, vlastné učebnice alebo učebnice, ktoré nájdeš na našich pobočkách. Sme si vedomí, že zo začiatku pre Teba môže byť zložité vedieť, čo pri príprave materiálov použiť a čo všetko do nich zahrnúť. Práve z tohto dôvodu sme vypracovali už vyššie spomenuté detailné osnovy.

Od žiakov zisti, na ktoré gymnáziá sa hlásia. Testy sú všade postavené inak, testy im zadávaj na vypracovanie osobitne. Tvoju prípravu na hodiny sme ti uľahčili a zozbierali sme testy na prijímacie pohovory pre jednotlivé školy. Ak aj ty máš nejaké iné, tak nám ich pošli a doplníme ich medzi ostatné.

Ak by si mal pri príprave materiálov problémy, neváhaj kontaktovať naše koordinátorky, ktoré Ťa odkážu na skúsenejších lektorov/skúsenejšie lektorky. Tiež môžeš kontaktovať aj lektorov, ktorí vytvárali osnovy pre jednotlivé kurzy – ich mená sú uvedené na stránke s osnovami.

Čo ak ochoriem a svoju hodinu odučiť nemôžem ?

Ak ochorieš alebo z iného dôvodu nemôžeš svoju hodinu odučiť, je nevyhnutné, aby si za seba našiel iného lektora/lektorku, ktorý za Teba hodinu zastúpi. Na toto sa nám osvedčila komunikácia prostredníctvom facebooku, kde sme vytvorili skupinový chat pre každý predmet. Zároveň môžeš použiť aj našu skupinu na facebooku. Po prijatí do Freedu Ťa do tejto skupiny aj jednotlivých chatov pridáme.

Čím skôr zdieľaš svoju žiadosť o zastúpenie hodiny, tým je väčšia šanca, že za seba zástup nájdeš. V prípadoch, kedy sa Ti zástup nepodarí nájsť, kontaktuj mailom koordinátorku na pobočke, kde sa Tvoja hodina má uskutočniť (najneskôr do 16:00 deň pred hodinou). Na prvú a poslednú hodinu jednotlivých kurzov nie je vhodné hľadať za seba náhradu.

Zároveň sa však snaž odučiť všetky hodiny kurzu ty, pretože časté striedanie lektoriek nevyhovuje ani žiakom, ani rodičom. Každý lektor má iný štýl výučby, žiakom tiež tieto zmeny neprospievajú.

Ako môžem žiakom vytlačiť materiály ? Musím ich tlačiť všetky ?

Na každej pobočke sú k dispozícii tlačiarne s kopírkou, kde môžeš svoje materiály tlačiť pred svojimi hodinami. Taktiež môžeš materiály poslať mailom koordinátorke pobočky, na ktorej sa hodina uskutoční. Rob tak však s dostatočným predstihom a dbaj aj na tieto detaily:

 • všetky dokumenty, ktoré chceš vytlačiť, posielaj v jednom maile
 • ak je to možné, zahrň všetky materiály do jedného dokumentu
 • ak je to možné, ulož dokumenty vo formáte PDF
 • do mailu pridaj informáciu koľkokrát potrebuješ daný dokument vytlačiť
 • ak potrebuješ dokumenty tlačiť farebne, pridaj do mailu túto informáciu
 • pridaj informáciu, či chceš dokumenty tlačiť jednostranne alebo obojstranne

Keďže sme spustili zdieľanie materiálov prostredníctvom online platformy Edmodo (platí predovšetkým pre skupinové kurzy), stačí, ak žiakom vytlačíš materiály, ktoré budete potrebovať na hodine. Ostatné materiály im vieš pohodlne zdieľať cez internet – žiaci tak nemusia nosiť hrubé zakladače papierov, v ktorých sa nedokážu vyznať a neskôr ich často strácajú. Tlačením iba nevyhnutných dokumentov zároveň šetríš životné prostredie. Ak Ti životné prostredie nie je ľahostajné, zamysli sa aj nad inými detailmi, ktoré môžu spotrebu papiera znížiť:

 • zmenšením písma, ktoré v dokumente používaš dokážeš výrazne znížiť počet strán
 • použitím obojstrannej tlače môžeš v mnohých prípadoch znížiť spotrebu papiera o polovicu
 • niektoré materiály, ktoré žiakom tlačís a využívaš ich na hodine, by pohodlne stačili aj dvojici žiakov

Po každej hodine daj žiakom primeranú domácu úlohu. Je to dôležité na precvičenie si prebraného učiva. Prioritne používaj na zdieľanie domácich úloh práve Edmodo.

Čo ak mám s niektorým žiakom/žiačkou problémy ?

Ak bude niekto zo žiakov znepríjemňovať hodiny, a sama/sám si už nevieš rady, obráť sa na nás.

Prvý dojem a prvé stretnutie

na žiakov a ich rodičov. Privítaj ich aj ty vo Freedu a predstav sa rodičom a žiakom. Usaď si žiakov do triedy a zoznám ich medzi sebou. K lepšiemu zapamätaniu mien máš k dispozícii nalepovacie menovky.

Daj každému Interaktívny výkaz a povedz im, aby si ho vypĺňali a nosili na hodiny. Žiaci si doň môžu zapisovať výsledky testov a tvoje postrehy. Pre rodičov sú výsledky dôležité.

Rátaj s tým, že ak v kurze ešte nemáš plný počet žiakov (osem), v jeho priebehu sa ti budú do kurzu žiaci ešte pridávať. Nezabudni sa aj s nimi zoznámiť a začleniť ich do zabehnutej skupiny.

Odučil/a som svoju prvú hodinu, čo ešte potrebujem vedieť ?

Poriadok v triedach

Po každej hodine vyzvi žiakov, aby si po sebe vyhodili odpadky a zasunuli stoličky. Tiež zotrite tabuľu. Takto bude trieda pripravená pre kurz, ktorý príde po vás. Chceme, aby ste sa všetci u nás cítili príjemne a k tomu slúžia aj naše priestory.

Mzda a bonusy

Kurzy vo Freedu rozdeľujeme na dve skupiny:

 • individuálne kurzy alebo miniskupinky (2 až 3 študenti)
 • skupinové kurzy (4 až 8 študenti, vo výnimočných prípadoch aj viac)

Hodinová mzda za skupinové kurzy je vyššia než v prípade menších skupín, či individuálneho doučovania. Zároveň je však ďalším kritériom pre výšku Tvojej mzdy vo Freedu to, v akom ročníku na vysokej škole študuješ (prípadne si už absolventom):

 • ak si študentom/kou prvých troch ročníkov vysokej školy, zarobíš u nás 6€ za individuálny kurz a 7€ za skupinový kurz
 • ak si študentom/kou 4. alebo 5. ročníka vysokej školy, zarobíš u nás 7€ za individuálny kurz a 8€ za skupinový kurz
 • ak si absolventom/kou vysokej školy, zarobíš u nás 8€ za individuálny kurz a 9€ za skupinový kurz

Zároveň, ak za mesiac odučíš aspoň 25 hodín, ku mzde Ti pripočítame bonus, ktorý závisí od počtu odučených hodín v danom mesiaci.

 • za 25 až 29 odučených hodín od nás dostaneš naviac 25€, za 30 až 34 odučených hodín potom zas 30€, za 35 až 39 odučených hodín 35€ …
 • takýmto spôsobom bonus rastie s počtom odučených hodín (po piatich odučených hodinách)

Bonusom chceme povzbudiť lektorov, ktorí sa svedomito pripravujú na svoje hodiny a popri nich ešte zastupujú hodiny za iných lektorov.

Zapisovanie hodín do systému Fugo

Každú hodinu, ktorú vo Freedu odučíš, si budeš zapisovať do nášho interného systému Fugo, ktorý môžeš nájsť na stránke moje.freedu.sk. Podrobnejší manuál používania tohto systému sme pre Teba pripravili na tejto stránke.

Je dôležité, aby si každú hodinu zapisoval hneď, ako je to možné (najneskôr do 24 hodín po odučení). Pri zapisovaní hodín taktiež nezabudni do polí na to určených pridať aj informáciu o tom, čo ste na hodine so žiakmi preberali. Ku každému žiakovi nezabudni správne vyplniť, či bol na hodine prítomný alebo neprítomný. Taktiež zváž využitie krátkych spätných väzieb k jednotlivým žiakom – to Ti neskôr pomôže pri tvorbe spätných väzieb, ktoré odosielame ich rodičom, aby sme tak zhrnuli prácu ich dieťaťa na kurze.

Zdieľanie materiálov pomocou platformy Edmodo

Od školského roka 2020/21 začíname pri našich prijímačkových kurzoch používať na zdieľanie materiálov a komunikáciu mimo hodín online platformu Edmodo, ktorú nájdeš na stránke edmodo.com.K rýchlemu spusteniu tejto novinky nás prinútila situácia, ktorá nastala v školskom roku 2019/20 – viac si o tomto môžeš prečítať v našom blogu.

Pre Teba sme pripravili detailný manuál k tomu, ako túto platformu využívať.

Spätné väzby

Približne v polovici kurzu budeš k jednotlivým žiakom vytvárať spätné väzby. Tie sú určené rodičom a pomáhajú im ozrejmiť detaily toho, ako žiaci na hodinách pracujú, v čom majú problémy, v čom sa zlepšili, atď … Rodičia si spätné väzby veľmi cenia a sme teda presvedčení, že je to výborný spôsob ako rodičov oboznámiť s progresom ich dieťaťa. Zároveň sa na ich základe rodičia rozhodujú, či ich dieťa bude v kurze pokračovať.

Odporúčame Ti, aby si si v priebehu kurzu zapisoval z hodín krátke poznámky k svojim žiakom – hlavne, ak máš kurzov viacero. Môžeš na to využiť aj funkciu krátkych spätných väzieb pri zapisovaní hodín vo Fugu. Pri tvorbe spätných väzieb Ti neskôr takéto čiastkové poznámky veľmi pomôžu.

V našom blogu sme zhrnuli naše tipy a odporúčania, ktoré môžeš pri ich tvorbe využiť.

Chceš sa ešte viac zapojiť do diania vo Freedu a prispeť svojimi názormi a pohľadmi na vzdelávanie?

Tak BLOGUJ s NAMI! Kontaktuj svoju koordinátorku a môžeš začať! 🙂

Nepomohol Ti tento návod alebo tu niečo chýba ?