Lektor Martin

Lektor Martin študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Biznis a marketing. Má dobré skúseností v doučovaní matematiky.
Vo svojom voľnom čase sa venuje športu, najmä posilňovaniu. Je veľký humorista a má rád voľný vtipný prístup.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rád učíš?

Rád ukazujem ľuďom, že minca nemá len jednu stranu a snažím sa im ukázať aj tú druhú.
Nehovorím, že je vždy jednoduchšia, ale snažím sa rozšíriť obzory aj ostatným.