Lektor Martin

Lektor Martin študuje na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, STU v Bratislave odbor mechatronika v technologických zariadeniach.
Medzi jeho záľuby patrí šport každého druhu. Behanie, cvičenie, bicyklovanie, plávanie, … ale aj tímové športy. Šport berie aj ako formu oddychu. Ale rád oddychuje aj pasívne pri čítaní knížky alebo pri posedení s kamarátmi. S doučovaním má skúsenosti. Pomáhal spolužiakom osvojiť si znalosti z konkrétnych látok na vysokej škole, a tiež  vysvetľoval učivá svojmu mladšiemu bratovi na základnej škole.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy prípravy na prijímačky na osemročné a bilingválne gymnázia, Testovanie 9.

Prečo rád učíš?
Teší ma ak môžem svoje vedomosti a zručnosti posunúť druhým a keď vidím, že tomu rozumejú.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Je ich viac, ale majú spoločného menovateľa – inšpirovali.

Ako najradšej oddychuješ?
Pri behu na čerstvom vzduchu.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostal?
Učiť sa bez premýšľania je zbytočné a premýšľať bez učenia je nebezpečné.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Zaradiť pohyb na čerstvom vzduchu medzi každodenné aktivity 😉 Človek si sadne k učeniu s čistou hlavou a dokáže nad vecami lepšie premýšľať 🙂