Martina

Lektorka Maťka študuje odbor Technológie ochrany životného prostredia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Toto štúdium si vybrala aj na základe svojich mimoškolských aktivít, kedy sa aktívne zaujímala o ochranu ŽP a vzdelávanie sa v tejto oblasti. Medzi jej ďalšie voľnočasové záľuby patrí šport akéhokoľvek druhu, pobyt v prírode a čítanie kníh. Už od základnej školy mala veľmi rada matematiku, a aj preto navštevovala matematickú triedu. Počas strednej školy pomáhala spolužiakom zvládať priebežné písomky a počas vysokej školy rada vysvetľovala učivo na skúšky.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?
Rada ľuďom vysvetľujem niečo, čo ma baví. Mám radosť, keď môžem svoje poznatky posunúť ďalej a pomôcť niekomu zvládnuť aj to, o čom si myslel, že to nikdy neprekoná.

Ako najradšej oddychuješ?
V prírode. Či už len tak na prechádzke po lese, alebo na náročnejšej turistike na miestach, kam nechodí veľa ľudí.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Finančnú gramotnosť a všeobecný prehľad o finančnom trhu. Na školách takéto predmety veľmi chýbajú, matematika v tomto prípade nestačí.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Všetci sme rozdielni, preto neexistuje jeden univerzálny trik na efektívne učenie, dôležité však je nájsť si ten svoj. Ja sa najefektívnejšie danú problematiku naučím pomocou vizualizácií, kreslenia a písania si vecí rôznymi farbami.