Lektorka Martina

Martina je študentkou Medzinárodných ekonomických vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má ukončené 8-ročné gymnázium v Pezinku, s maturitou z anglického aj nemeckého jazyka.
Tento rok absolvovala Erasmus+ stáž v Portugalsku, vďaka ktorej mala možnosť sa rozvíjať, rozšíriť si obzory a zažiť úplne iný životný štýl ako doma. Pôsobí ako dobrovoľníčka na viacerých pozíciách v najväčšej študentskej organizácii v Európe, Erasmus Student Network.
Martina je veľmi aktívny človek okrem vyššie spomínaných aktivít  sa momentálne učí hrať na husliach a navštevuje kurzy tanca.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne jazykové kurzy a kurzy doučovania.

Prečo rada učíš?
Chcem, aby všetci žiaci cítili, že sa nie je čoho báť a pokladám za podstatné previesť ich cestou, ktorou si prešiel každý z nás tak, aby nezažívali pocit menejcennosti. A to osobnou, kreatívnou a zábavnou formou, na ktorú sa budú tešiť. Pretože najlepší pocit je vidieť spokojný výraz v tvárach žiakov.

Aký je Tvoj najväčší úspech?
Za môj najväčší úspech pokladám prijatú výzvu minulý rok počas oficiálnej návštevy Európskeho parlamentu v Bruseli. Mala som možnosť tlmočiť politického poradcu poslanca Európskeho parlamentu. Napriek počiatočnej chvíľkovej nervozite, som to zvládla s prehľadom a nakoniec som dostala pozitívny referenčný list od pána poslanca tak ako aj od jeho poradcu.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Zázvorový čaj – môj imunitný hrdina!

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Pokiaľ na tom nebude záležať o 5 rokov, nestráv viac ako 5 minút premýšľaním o tom.