MATEMATIKA – Monitor 2019

MATEMATIKA - Monitor 2019

Dôležité informácie k riešeniu testu:

  • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
  • pri teste môžete používať kalkulačku
  • v odpovediach zadávajte iba číslo, bez jednotky
  • desatinné čísla môžete udávať s použitím čiarky alebo bodky (test zarátava obe možnosti ako správne)
  • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
  • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
  • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1. Alica si kúpila zmes orechov obsahujúcu kešu orechy, lieskové orechy a arašidy zastúpené v pomere 1:2:3. Vypočítajte v gramoch hmotnosť celej zmesi, ak arašidy majú hmotnosť 90 g.
1 out of 30
2.
Na obrázku je stavba z kociek, pričom susedné kocky sa dotýkajú celými stenami a nie sú zlepené. Dvadsať žiakov malo odpovedať na otázku, z koľkých kociek je postavená táto stavba. Ich odpovede sú znázornené pomocou kruhového diagramu. Koľko percent žiakov odpovedalo správne ?
2 out of 30
3. Na farme spolu chovajú 110 kusov hydiny (sliepky, morky, kačky a husi). Sliepky predstavujú polovicu, moriek je 10 a kačiek je o 7 viac ako husí. Koľko husí chovajú na farme ?
3 out of 30
4. Koľkokrát je číslo 5⋅10⁵ väčšie ako číslo 125⋅10³ ?
4 out of 30
5. Riešte nerovnicu 2x-77>93 a určte, koľko dvojciferných čísel je riešením tejto nerovnice.
5 out of 30
6. Zo štvorca ABCD so stranou dĺžky 12,7 cm sme vystrihli štvorec KLMN so stranou dĺžky 5,8 cm, ako je znázornené na obrázku. Vypočítajte v cm obvod osemuholníka ABCMLKND.
6 out of 30
7. Jano, Alena a Karol spolu nazbierali 40% hmotnosti papiera z celej triedy. Jano nazbieral 93 kg, Alena nazbierala 81 kg a Karol nazbieral 96 kg. Koľko kg papiera nazbierali všetci žiaci tejto triedy ?
7 out of 30
8. Počas automatického ladenia TV prijímač vyhľadal 25 kanálov, z toho štyri hudobné. Kanály sa do pamäte TV prijímača ukladajú v náhodnom poradí. Vyjadrite v percentách pravdepodobnosť udalosti, že ako prvý bude uložený hudobný kanál.
8 out of 30
9. Vypočítajte dve tretiny z troch štvrtín. Výsledok zapíšte zlomkom v základnom tvare.
9 out of 30
10. Traja súrodenci si objednali pizzu veľkosti XL. Miška zjedla štvrtinu z celej pizze. Lenka zjedla tretinu zvyšku a Patrik zjedol polovicu toho, čo nechala Lenka. Zvyšok dali zabaliť domov. Akú časť pizze im zabalili ? Výsledok zapíšte zlomkom v základnom tvare.
10 out of 30
11.

Anna si pripravuje na raňajky ovsenú, pohánkovú alebo pšenovú kašu s jedným z troch druhov ovocia, ochutenú medom alebo kakaom. Koľko rôznych druhov raňajok si môže pripraviť z uvedených surovín ?

 

11 out of 30
12.

Paulína má stovky svojich fotografií z dovolenky uložené na pamäťových kartách. Všetky fotografie dala vytlačiť. V tabuľke sú uvedené počty fotografií a ceny za ich vytlačenie. Koľko eur zaplatila Paulína za vytlačenie všetkých fotografií s rozmermi 10 cm x 15 cm ?


 

12 out of 30
13. Škatuľka v tvare kvádra má rozmery 12 cm, 8 cm a 5 cm. Vypočítajte jej objem v litroch. Výsledok uveďte s presnosťou na dve desatinné miesta.
13 out of 30
14. Za domom stojí sud, v ktorom je 0,25 m³ dažďovej vody. Starý otec z neho postupne vyberá 12-litrovou krhlou vodu na polievanie, až kým pri dne neostane posledných 10 litrov vody. Najviac koľko plných krhiel mohol z tohto suda starý otec naplniť ?
14 out of 30
15.

Súrodenci Novákovci potrebovali odvážiť psov Bima a Astu. Psy odmietali pokojne sedieť na váhe, preto sa odvážili spolu s nimi tak, ako je znázornené na obrázkoch. Koľko kilogramov vážila Asta ?


 

15 out of 30
16.

Pán Novák cvičil na lúke psov Bima a Astu. V istom momente bol od neho Bim vzdialený 24 metrov a Asta 17 metrov. Ktorá z nasledujúcich možností nemohla nastať ?


Psy boli od seba vzdialené

16 out of 30
17. Vypočítajte hodnotu výrazu 2x+3·(2-y) pre x=3 a y=-1.
17 out of 30
18. V prepravke sa nachádza niekoľko melónov. Počet melónov v prepravke označme p a hmotnosť všetkých melónov v prepravke vyjadrenú v kilogramoch označme m. Pomocou ktorého výpočtu zistíme priemernú hmotnosť melónov v prepravke v kilogramoch ?
18 out of 30
19. Dana si nakreslila otvorenú izbu v tvare kocky. Keby vošla do takejto izby, uvidela by po ľavej ruke stenu s oknom a po pravej stenu s poličkami. Dana chcela urobiť takúto izbu pre sestrinu bábiku. Nakreslila niekoľko sietí pozostávajúcich z piatich štvorcov. Ktorá zo sietí nie je nakreslená správne ?

19 out of 30
20. V neprehľadnom vrecúšku sú dve guľôčky biele, dve červené a dve modré. Najmenej koľko guľôčok musíme vytiahnuť z vrecúška, aby sme mali istotu, že medzi vytiahnutými guľôčkami bude aspoň jedna guľôčka biela ?
20 out of 30
21. Je daná trojica čísel: 53; 56,9 a 55,4. Určte číslo, ktoré musíme odčítať od najväčšieho z nich, aby aritmetický priemer novej trojice čísel bol 54.
21 out of 30
22. V predajni mobilného operátora mali týždeň zliav. Mobilný telefón LF 34 zlacnel o 769€ na 544€. Približne o koľko percent klesla cena tohto mobilného telefónu ?
22 out of 30
23. Rodičia a ich dve deti Anna a Boris sa rozhodli stráviť nedeľné popoludnie pri šachu, pričom mali v pláne hrať každý s každým jednu šachovú partiu. Rozhodnite, ktorí dvaja z nich nedohrali spoločnú partiu, ak viete, že:


  • Anna vyhrala nad Borisom.

  • Otec trikrát remizoval.

  • Boris má na konte aj výhru, aj remízu, aj prehru.


Spoločnú partiu nedohrali
23 out of 30
24. Osobný automobil prešiel trasu z Trenčína do Ružomberka za 1 hodinu a 48 minút. Tieto dve mestá sú od seba vzdialené 144 km. O koľko minút by si vodič skrátil spiatočnú cestu, ak by na nej prešiel za hodinu priemerne 90 km?
24 out of 30
25.
Na obrázku vidíte trojuholník HRO. Ktorý z jeho vnútorných uhlov meria 65° ?

25 out of 30
26. Pravouhlému trojuholníku ABC s odvesnami 5 cm a 12 cm je opísaná kružnica k. Vypočítajte dĺžku kružnice k v centrimetroch. Pri výpočte použite π=3,14 a výsledok zaokrúhlite na desatiny.
26 out of 30
27.

Sieť na obrázku je tvorená zhodnými rovnostrannými trojuholníkmi. Ktorý zo štyroch zvýraznených útvarov má najväčší obsah ?
27 out of 30
28.

K nasledujúcemu grafu sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe).


Na grafe je znázornený vývoj predaja elektromobilov v Nórsku, vo Francúzsku, v Nemecku a vo Veľkej Británii.

Približne koľko elektromobilov sa predalo podľa grafu vo Francúzsku v roku 2014 ?

28 out of 30
29.

K nasledujúcemu grafu sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe).


Na grafe je znázornený vývoj predaja elektromobilov v Nórsku, vo Francúzsku, v Nemecku a vo Veľkej Británii.

V ktorej krajine sa predalo iba v jednom z rokov 2013, 2014, 2015 viac elektromobilov, ako sa predalo v tom istom roku v Nórsku ?

29 out of 30
30.

Strýko Jonatán často zabúda svoje heslo. Ak však do šifrovacej mašinky znázornenej na obrázku vloží kartu so symbolmi a preklopí cez ňu hornú a ľavú časť, čierne kruhy mu prekryjú zbytočné symboly a zobrazí sa mu heslo.Označte možnosť, v ktorej sa po prekrytí zobrazí správne heslo.30 out of 30