Lektor Matúš

Lektor Matúš je študentom Experimentálnej a molekulárnej biológie na Masarykovej univerzite v Brne.

Učí matematiku a chémiu a vo Freedu má za sebou odučených množstvo lekcií. Miluje hudbu a šport, relaxuje pri hre na gitare a klavíri, ale aj pri atletike. Raz by chcel viesť súkromnú školu zameranú na prírodné vedy.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rád učíš?

Učenie je pre mňa poslaním, ktoré ma napĺňa a vidím v ňom zmysel. Veľmi rád vysvetľujem učivo, ktorému treba porozumieť a nielen natlačiť ho do hlavy. A matematika je presne o tomto. Stále sa snažím hľadať spôsoby ako vysvetliť učivo lepšie a zrozumiteľnejšie, ako urobiť hodinu príjemnejšou a hodnotnejšou. Mojím cieľom je ukázať študentom, že matematika je krásna a nie je len o slepej aplikácii vzorcov, ale aj o nazeraní na svet z rôznych uhlov pohľadu.

Bez čoho nemôže existovať učiteľ?

Bez toho, aby počúval spätnú väzbu žiakov a snažil sa neustále zlepšovať.

Čo ťa najviac baví na učení?

Najviac si užívam iskru v očiach žiaka, ktorý práve porozumel niečomu náročnému a všetko sa mu v hlave spojilo, to je pocit na nezaplatenie.

Aký predmet by si pridal do osnov na všetkých školách?

Jednoznačne finančnú gramotnosť so zameraním na investovanie a kritické myslenie.

 

Ďakujem za priebeh kurzu, a hlavne poďakovať lektorovi Matúšovi, ktorý naučil Adama mať rád matematiku, čo je vidieť aj na známkach z písomných prác v škole.” mama Adama

“Nech v tomto pokračuje lebo hodiny s ním sú veľmi príjemné a zábavné ďakujem.” žiačka Stella