Lektorka Michaela

Lektorka Michaela úspešne ukončila štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na UPJŠ v Košiciach. Momentálne pôsobí na jednom gymnáziu v Bratislave, aj ako asistentka slovenčiny pre študentov zo zahraničia, takže je členom medzinárodného programu.
Okrem iného, má skúsenosti s online doučovaním slovenského jazyka v angličtine pre zahraničných študentov. Medzi jej záujmy patrí cestovanie, tanec, spev, animovanie, ako aj moderovanie, ktorému sa aktívne venovala 4 roky, ako vedúca moderátorov v Rádiu 9 na TuKe. Verí, že svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôže mnohým z Vás! 🙂
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, skupinové jazykové kurzy a skupinové kurzy doučovania, prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnázia.

Prečo rada učíš?
Pridržiavam sa citátu od Christine Gregoire – ,,Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Je to pre mňa výzva postupne nachádzať spôsob, akým, čo najlepšie vysvetliť druhým témy, v ktorých majú isté deficity.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Učiteľ nemôže existovať bez flexibility a lásky k svojej práci.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Nikdy sa nad nikým nepovyšuj, ale ani neponižuj.

Tri slovesá, ktoré Ťa vystihujú?
Spoznávať, cestovať, smiať sa.