Lektor Michal

Lektor Michal študoval filozofiu a teológiu, no vietor životných rozhodnutí ho odvial viac pedagogickým smerom. Preto momentálne študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V oblasti vzdelávania a odovzdávania vedomostí sa cíti ako doma a vníma to aj ako svoje poslanie. Je uvoľnený, otvorený novým a inovatívnym možnostiam a má zmysel pre humor. Väčšinou sa snaží z každej hoci aj náročnej situácie vyťažiť čo najviac dobrého. Má záľubu hlavne v umení, či už výtvarnom alebo hudobnom a rád si navarí dobré jedlo. Bavia ho tiež cudzie jazyky. Vie po anglicky, po rusky a ovláda základy hebrejčiny a latinčiny. V blízkej dobe by sa rád naučil niektorý jazyk ázijskej kultúry.
Vo Freedu vedie individuálne a skupinové jazykové kurzy, individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy prípravy na prijímačky na osemročné a bilingválne gymnázia, Testovanie 9.

Prečo rád učíš?
Dôvod prečo rád učím je zrejme ten, že túžim odovzdať niečo zo seba. A podľa mňa múdrosť či vedomosti sú pokladom, o ktorý by sa ľudia mali s radosťou deliť a zdieľať ho medzi sebou. Je to možno ešte aj zvláštny paradox ale niekedy mám pocit, že učím rád aj preto lebo sám mám pocit, že sa ešte musím veľa naučiť. 🙂

Učiteľ nemôže existovať bez …
Trpezlivosti, kreativity, empatie, schopnosti dívať sa na veci z nadhľadu. A rovnako nemôže existovať bez správnej miery zmyslu pre humor.

Je nejaká poučka, ktorú si doteraz pamätáš, ale nikdy si ju nevyužila?
Áno 🙂. Je to poučka o pohľade na inšpiráciu. Nebudem ju tu rozpisovať ale poviem len toľko, že si ju pamätám v slovenskom jazyku a dokonca aj v latinčine 😅.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Určite predmety zamerané na praktické skúsenosti a zručnosti v rôznych oblastiach.