Lektor Milan

Lektor Milan začal doučovať matematiku už počas strednej školy. Viedol záujmové krúžky na základných školách a necelý mesiac zastupoval ako učiteľ matematiky. Má rád literatúru a rád cvičí jogu.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy prípravy na prijímačky na osemročné a bilingválne gymnázia, Testovanie 9.

Prečo rád učíš?
Veľmi ma poteší keď moji žiaci pochopia učivo. Keď príklady nielen vedia vypočítať, ale aj chápu čomu sa venujeme.


Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Na moju učiteľku fyziky zo strednej školy. Učivo veľmi dobre vysvetlila na pokusoch a teda sme všetko pekne vedeli.

Na hodinu si môžeš zobrať jednu vec, čo by to bolo?
Kniha

Učiteľ nemôže existovať bez …
Pochopenia

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez rannej šálky zeleného čaju.

Ako najradšej oddychuješ?
Pri dobrej knihe.