Miriam

Miriam študuje tlmočníctvo rumunského jazyka a talianskeho jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
Aktívne ovláda 3 jazyky: slovenský, maďarský a rumunský. Taliansky jazyk začala študovať a aktívne sa mu venovať až na fakulte.
Doučovaniu sa venuje tri roky a má bohaté skúsenosti so žiakmi rôznej vekovej kategórie. Slovenčinu doučovala najmä ako jazyk pre cudzincov a taktiež pomáhala so školským učivom.
Medzi jej záľuby patrí cestovanie, čítanie, učenie jazykov, hudba, šport – kolieskové korčule.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Rada učím, pretože rada pomáham. Pomáhať iným je mojím životným poslaním. Robí mi radosť keď niekto prejaví záujem o učivo alebo sa ma pýta. Vtedy mám istotu že na mňa žiak/žiačka dáva pozor. To už nazývam polovičný úspech. 🙂 Nie je väčší úspech ako docieliť čo najlepšie výsledky a zároveň aby vedomosti , ktoré si žiak odnesie , zúžitkoval ďalej na svojej ceste celoživotným učením. 😇

Učiteľ nemôže existovať bez …
trpezlivosti, pochopenia, empatie a vzájomného rešpektu voči žiakom.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Uč sa čo ťa baví , ak sa stretneš s učivom, ktoré ťa nebaví, tak si ho predstav ako prekážku. K tomu aby si sa opäť mohol vrátiť k tomu čo ťa baví , musíš prekonať to čo ťa nebaví. Zároveň ťa to naučí , že samotný život funguje na tom istom princípe , pretože cesta životom nie je rovná, ale skalnatá , tŕnistá s rôznymi prekážkami.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Učenie by malo byť procesom do ktorého sa zapájajú obe strany.
Kľúčom k úspešnému a efektívnemu učeniu je jednoznačne vytvorenie priateľskej atmosféry, ľudský prístup , láska , pochopenie a prípadný kompromis.