Lektorka Miroslava

Lektorka Miroslava študuje učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.

Práca s deťmi ju vždy napĺňala. Jej kariéra v učiteľstve začala počas strednej školy. Má vyštudovanú strednú pedagogickú školu a bakalára zameraného na predprimárne vzdelávanie. Vo voľnom čase najradšej číta knihy, cestuje, chodí na turistiky a vychutnáva si dobré jedlo. Po skončení školy chce byť učiteľkou. Podľa Mirky, učiteľstvo je nádherné povolanie vďaka ktorému vychovávame ďalšie generácie. Riadi sa citátom: ,,Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.”

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Dôvod by bolo veľa, veľmi ma fascinuje sledovať pokroky žiakov v učení. Rada posúvam svoje vedomosti a skúsenosti žiakom. Najkrajšie je formovať mladého človeka tak, aby sa z neho stala osobnosť. Nevybrala som si toto povolanie, ono si vybralo mňa.

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?

Spätná väzba od žiakov a rodičov 🙂

Ako najradšej oddychuješ?

Vo voľnom čase najradšej cestujem a spoznávam kultúru, zvyky a tradície iných krajín. Občas keď potrebujem motiváciu, rada čítam motivačnú literatúru v mojom obľúbenom ružovom kresle.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?

Psychológia.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?

Zvládla si horšie, zvládneš aj všetko ostatné.