Lektorka Monika

Lektrorka Monika študuje učiteľstvo slovenského jazyka na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Vo svojom voľnom čase veľmi rada číta knihy alebo vybehne na majestáty v Tatrách. Veľmi rada sa učí, a preto rada zdieľa svoje vedomosti. Jej letné brigády boli v denných táboroch pre deti. Užili si veľa zábavy, ale tiež sa počas leta naučili veľa nových vecí.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Preto, lebo človek môže do určitej miery ovplyvniť kritické myslenie prostredníctvom učenia. Dokážeme mu pomôcť s tým, aby našiel, čo má rád a podporovať ho v tom.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?

Bez kávy a kvalitného jedla

Ako najradšej oddychuješ?

S vyloženými nohami pri knihe alebo v prírode

Máš nejaký trik na efektívne učenie?

pomodoro