Monika

Monika je absolventkou nemeckého bilingválneho gymnázia, po ktorom sa rozhodla pre štúdium prekladateľstva nemčiny a švédčiny na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala štátnu jazykovú skúšku z nemčiny na úrovni B2 a tiež má nemecký jazykový diplom na úrovni B2-C1.
Nemčina sa za tie roky štúdia stala jej srdcovkou. Rada pracuje s deťmi, venuje sa im aj v skautingu, kde je pre ňu prioritou učenie hrou. Tiež má skúsenosti s doučovaním žiakov s poruchami učenia – dysgrafiou a dyslexiou. Monika sa vždy s radosťou prispôsobí vašim potrebám.

Prečo rada učíš?
Z vlastných skúseností viem, aký dôležitý je správny prístup k ľuďom. Ten dokáže človeka motivovať, povzbudiť v napredovaní a otvoriť mu širšie možnosti uplatnia sa v živote. Som vďačná, že boli v mojom živote ľudia, ktorí ma tomuto naučili.  A teraz je čas, kedy chcem aj ja túto skúsenosť predať ďalej a pomôcť tak iným.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Predmet o tom, ako sa učiť.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
„Ak nevieš ako zrealizovať úlohu, tak začni. Potom sa nájde 10 ľudí, ktorí ju vedia menej ako ty a začnú ti hovoriť ako to urobiť.“

Koľko najdlhšie si vydržala bez čítania akejkoľvek knihy?
Nikdy som to neskúšala a ani neplánujem skúšať. Knihy sú mojou každodennou súčasťou, aj keď sú to niekedy knihy do školy, či povinná literatúra. 🙂