Natália

Lektorka Natália má ukončené inžinierske štúdium na fakulte podnikového manažmentu a hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Doučuje už od strednej školy, pretože matematika ju vždy bavila. 🙂
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy pre žiakov, ktorí sa pripravujú na prijímačky a Testovanie 9.

Prečo rada učíš?
Od detstva som sa chcela stať učiteľkou a počas celého môjho štúdia som doučovala mojich známych a kamarátov. Bavilo ma navzájom si pomáhať a odovzdávať moje znalosti a skúsenosti ďalej tým, ktorý to potrebujú a tešiť sa z ich úspechov.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez kníh. Snažím sa každý deň nájsť aspoň chvíľku na relax pri dobrej knihe.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Študentov. Musia sa navzájom rešpektovať a dopĺňať.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Jednoznačne jazyky, či už konverzácie alebo nový jazyk. V dnešnej dobe dobrá znalosť jazykov vytvára veľké príležitosti pre cestovanie aj prácu.