Blog

Čo naučíme lektorky a lektorov v buddy programe?

Vo Freedu často dostávame otázku, kto sú naši lektori? Odpoveď je väčšinou, že sú to skúsení ľudia z vysokých škôl, ale aj nadšenci, ktorí prešli naším dôkladným zaúčaním. Ako prebieha také zaúčanie?

 

Napísala som pre vás blog o buddy programe vo Freedu, aby som vám priblížila prácu a zaúčanie našich lektoriek.

Buddy program je systém, kde každá nová lektorka dostane za partnerku skúsenejšiu lektorku, ktorá má za sebou stovky úspešných hodín. Buddy je niekto, kto pomôže nováčikom zoznámiť sa s našou filozofiou a metodikou ako učiť efektívne a zábavne, a bude jej oporou počas prvých týždňov. Buddy je kamarát a mentor v jednom!

Michaela Vavrinčíková, Mgr., garantka buddy programu.

Ako vhodných ľudí vyberáme?

Pri výbere nových lektorov a lektoriek berieme do úvahy nasledovné veci:

 • znalosti v danom predmete
 • skúsenosti s učením a schopnosti učiť deti
 • snahu ďalej sa vzdelávať a pracovať na sebe
 • vzťah k deťom

Akonáhle  lektorov oficiálne zamestnáme, automaticky ich zaradíme do buddy programu. V buddy programe sú zapojené lektorky, ktoré u nás učia viac rokov, majú odučené stovky hodín rôznorodých kurzov a majú predpoklady byť mentorkami pre ostatných.

Čo tvorí buddy program? 

 • online konzultácie, zoznamovacia a obsahová – na nej sa preberajú už konkrétne odporúčania a spätnú väzbu
 • novo prijatí ľudia si pozrú niekoľko hodín skúsenejších buddies a naberú inšpirácie pre učenie
 • takisto buddies si pozrú hodiny svojich nováčikov. Pozorujú štýl učenia, interakciu so žiakmi a používanie materiálov
 • priebežná podpora a pomoc počas celého pôsobenia u nás

V čom pomáha buddy program? 

Buddy program pomáha novým lektorkám hlavne:

 • získať sebavedomie pred prvými hodinami u nás
 • zorientovať sa v materiáloch a osnovách, apkách, hrách, ktoré na hodinách používame
 • zistiť ako vo Freedu fungujú procesy – zapisovanie hodín, obsadzovanie kurzov, firemná filozofia
 • naučiť sa písať spätné väzby na deti

Okrem buddy programu organizujeme počas roka webináre a školenia, na ktorých si zdieľame skúsenosti.

A tak na otázku, ktorá bola uvedená na začiatku – Kto sú naši lektori?,  môžem jednoznačne odpovedať, že sú to ľudia pripravení viesť kurzy, dobre učiť a motivovať deti vo Freedu, pretože okrem výberových procesov prešli aj buddy porogramom, ktorý zvyšuje ich kompetencie.

Spätná väzba na buddy program od nových lektoriek a lektorov

Najdôležitejšie pre mňa bolo to, že som dostala spätnú väzbu týkajúcu sa priamo mojich hodín a učenia a neboli to iba nejaké všeobecné odporúčania “ako učiť”. Určite mi buddy program a najmä konzultácie pomohli nadobudnúť väčší pocit istoty a uistenie vo viacerých veciach, ktoré som už predtým robila.” –  lektorka Michaela

Poriadne sa pripraviť na hodiny, najmä zo “soft skills” stránky – ako pristupovať k skupinke ako celku, ako potiahnuť najslabších, ako riešiť problémy atď. – lektorka Miriam

Lepšie pochopenie systému moje.freedu.sk, opadnutie strachu a stresu z prvej hodiny, s radami, či určité aktivity sú vhodné, prípadne nápadmi, čo zmeniť – lektorka Zuzka

Pomohol mi konkrétne v tom, že som sa menej bál zo začiatku. Lebo som vedel, že kebyže mám hocijaký problém tak vždy je tu tá jedna osoba, na ktorú sa môžem obrátiť. – lektor Jakub