Online doučovanie

ONLINE DOUČOVANIE

Milí rodičia, milé deti a tínedžeri,

chceme vám v novej situácii POMÔCŤ s domácim učením. Vytvorili sme pre vás kurzy online doučovania z matematiky, slovenčiny, angličtiny a ďalších predmetov.

PRE KOHO JE DOUČOVANIE URČENÉ?

Pre všetkých základoškolákov a stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí potrebujú:

 • pomôcť s aktuálnym školským učivom
 • svojím vlastným tempom dobrať zameškanú látku
 • pomôcť so zadanou úlohou
 • využiť tento čas na zlepšenie sa v niektorom z predmetov

Pre doučovanie na prijímačky máme vytvorené špeciálne kurzy.

KTO U NÁS DOUČUJE?

Vo Freedu spolupracujeme vyše 14 rokov s vysokoškolskými študentmi a študentkami. Vyberáme si ich na základe ich záujmu a zanietenia pre učenie. V aktuálnej situácií sú všetci nastavení na využívanie najrôznejších online nástrojov, aby vám pomohli s učením.

CENY A PRIHLÁŠKY

Kurzy sme stanovili na 6 hodín (6 x 60 min.). Chceme vám, čo najmenej zaťažiť domáci rozpočet, zároveň dať príležitosť našim lektorkám a lektorom zarobiť si a v neposlednom rade udržať chod nášho vzdelávacieho centra.

CENU za 1 hodinu doučovania sme znížili o viac ako 30%:

Individuálne doučovanie | 1 žiak/žiačka | 22 € 15 € (90 € kurz) 

Doučovanie v skupinke | 2 spolužiaci | 15 € 10 € / 1 žiak (60 € kurz) 

Doučovanie v skupinke | 3 spolužiaci | 10 € 6,67 € / 1 žiak (40 € kurz) 

Doučovanie v skupinke | 4-8 spolužiakov | 8 € 5 € / 1 žiak (30 € kurz) 

Doučovanie do školy organizujeme pre uzavreté skupiny spolužiakov z jednej triedy. Prihlásiť môžete všetky deti v jednej prihláške.
Ak máte záujem o menej ako 6 hodinový kurz, kontaktujte jednu z našich koordinátoriek.

od 5 € / 1 hodina

AKO DOUČUJEME?

Hodiny prebiehajú formou videohovoru v kombinácií so vzdelávacou platformou na zdieľanie materiálov. Na doučovanie využívame rôzne online nástroje, ktoré si môžete zvoliť v prihláške podľa vašich preferencií: Skype, Whatsapp, Messenger, Edmodo, Zoom...

             

 1. Po odoslaní prihlášky vás bude kontaktovať mailom koordinátorka kurzov s ďalšími podrobnosťami ohľadom presného času, platby a kontaktu na lektorku/lektora.
 2. Následne sa v dohodnutom čase spojíte s lektorkou, či lektorom.
 3. Doučovanie prebehne v časoch a spôsobom aký vám bude najviac vyhovovať. Na ďalších termínoch sa viete dohadovať aj flexibilne podľa vašich možností.
 4. Počas 6 online hodín bude lektor/ka:
  – viesť videohovor na základe toho, čo potrebuje žiak/žiačka preberať
  – zdieľať pomocné materiály cez aplikáciu Edmodo
  – pravidelne si overovať, ako žiak/žiačka učivo pochopil/a
  – na záver vám pošleme krátku spätnú väzbu a odporúčania od lektorky/lektora.

Pre ďalšie informácie kontaktujte jednu z našich koordinátoriek