Online nástroje

Aké online aplikácie používame?

V praxi sa nám pre potreby našich kurzov najviac osvedčili tieto 2 aplikácie:

1. EDMODO

Pre všetky skupinové kurzy máme pripravené virtuálne triedy vo vzdelávacej aplikácii Edmodo.  Vďaka tejto aplikácii môžu naši lektori zdieľať potrebné materiály so svojimi žiakmi a vytvárať testy. Virtuálne triedy slúžia ako podpora samotných online videohovorov, pretože materiály sú tu uložené pre žiakov prehľadne, a nemusia ich dohľadávať v chatových konverzáciách alebo mailoch.

Všetko o EDMODO sme pre vás zhrnuli na našom webe: https://freedu.sk/faq-edmodo/.

2. SKYPE

Pre samotný videohovor využívame
overenú aplikáciu Skype, ktorá je vhodná
pre menšie skupinky, akými sú tie naše.

Hlavné výhody:

+ je dostupný pre všetkých a bez poplatkov
+
dá sa jednoducho nainštalovať do mobilu, tabletu alebo počítač
+
pre deti má jednoduché a zrozumiteľné ovládanie v slovenčine
+ spojenie cez Skype je spoľahlivé, nepadá.

Ďalšie výhody:

+ lektorka a deti vedia jednoducho Zdieľať svoju obrazovku.
Zdieľanie obrazovky sa dá využiť na ukážku obrázkov, textov, videí, vysvetľovanie učiva na virtuálnej “online tabuli, a iné.
+ popri živom videohovore funguje aj Chat, kde si účastníci skupiny môžu zároveň písať
+
deti sa vedia hlásiť pomocou ikonky Hlásiť sa a rovno sa lektorky/a pýtať
+ hodinu si dokonca vedia aj nahrať a ostane k dispozícii po dobu 30 dní, ak sa k nej žiaci budú potrebovať vrátiť – funkcia Spustiť nahrávanie
+ ak bude nejaký žiak veľmi rušiť ostatných, lektor/ka ho vie jednoducho Stlmiť (samozrejme online :))

Užitočné tipy

Ako môžete zlepšiť váš videohovor?

 1. Uistite sa, že vaša internetová sieť je čo najlepšia. Zdvihnite smerovač Wi-Fi zo zeme a dajte ho radšej vyššie, vyberte ho zo skrinky, alebo presuňte ho zozadu bližšie k vášmu zariadeniu.
 2. Požiadajte ostatných, ktorí používajú rovnakú sieť, aby počas hovoru zastavili streamovanie filmov alebo videa, hier, nahrávania fotografií, hudby a pod.
 3. Zatvorte na svojom počítači aplikácie, ktoré aktuálne nepoužívate.
 4. Dajte si slúchadlá, aj jednoduchšie slúchadlá poskytujú výrazné zlepšenie hovoru.
 5. Postavte svoj počítač tak, aby ste mali svetlo skôr pred sebou, nemajte svetlo alebo okno za sebou. Silný zdroj svetla za hlavou spôsobí, že vaša tvár bude vyzerať veľmi tmavá, ak nie čierna, ako silueta.
 6. Nepohybujte sa, postavte svoje zariadenie na stôl alebo poličku.
 7. Otvorte všetky dvere medzi vami a smerovačom Wi-Fi.

Čo potrebujete na videohovor?

 1. Telefón alebo tablet, ideálne notebook, s funkčnou kamerou a mikrofónom.
 2. Webový prehliadač – Chrome, Firefox, Opera, Edge
 3. Stabilné pripojenie na internet – stačí aj mobilné
 4. Slúchadlá síce nie sú nutné, ale pokiaľ ich máte, určite ich využite, zlepšia kvalitu videohovoru
 5. A samozrejme pero, zošit a učebnice – tak ako je to zvykom na doučovaní priamo vo Freedu
 • Prečo uprednostňujeme práve videohovory cez Skype voči inými aplikáciam? (Naša skúsenosť.)
   Microsoft Teams – rovnako ako Skype je to Microsoft produkt. Prostredie videohovoru a funkcie sú takmer totožné. MS Teams má však rozsiahlejšiu a zložitejšiu administratívu, ktorá je viac vhodná pre školy ako pre naše vzdelávacie centrum.  Je tu z nášho pohľadu napríklad zložitejšie prihlasovanie do tried.
  Google Meets – pre zapojenie do virtuálnych miestností si vyžaduje mať Gmail konto. Nechceme nútiť rodičov ani deti, aby si museli založiť Gmail, ak ho ešte nemajú.
  Zoom – niektoré naše kurzy sme uskutočnili aj cez Zoom, z našej skúsenosti, ale nie je táto  aplikácia pre nás z viacerých technických dôvodov vhodná
   Whatsapp – vyžaduje mať viazané k aplikácii telefónne číslo a videohovor je obmedzený na 8 účastníkov naraz
  – Messenger – videohovory rozptyľujú deti inými správami z Facebooku