Online test z angličtiny

Online test z angličtiny

Online test z angličtiny slúži v prvom rade na presnejšie zaradenie do našich skupinových kurzov, ktoré organizujeme pre úrovne večný začiatočník a mierne pokročilý. Je však nápomocný aj pre individuálne kurzy – lektorka/lektor si bude vedieť lekciu pripraviť efektívnejšie, ak sa o Vašej jazykovej úrovni dozvie už pred prvou lekciou.

Ako správne vyplniť  test?

  • Test obsahuje 20 otázok. Rozdeľuje úrovne od úplných začiatočníkov po stredne pokročilých.
  • V prípade, že ste úplný začiatočník v cudzom jazyku (nikdy ste sa ho neučili), test nemusíte vypĺňať. Vaša jazyková úroveň je úplný začiatočník a takéto úrovne organizujeme formou individuálnych kurzov.
  • Len jedna zo štyroch ponúknutých odpovedí je správna. Kliknutím ju označte.
  • Pokiaľ neviete odpoveď, netipujte si. Otázku radšej vynechajte. Správnym tipovaním môžete byť zaradený/á do vyššej úrovne.
  • Odporúčame nepoužívať žiadne pomôcky (učebnice, slovníky), aby ste sa dozvedeli Vašu skutočnú úroveň jazyka a následne boli zaradený/á do vhodnej skupiny.

Prajeme Vám veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Vaše kontaktné údaje

Meno E-mail Ste z Bratislavy? Alebo tu pracujete/študujete? Napíšte áno/nie.
1) She ________________ a doctor.
2)  _____________ he like her?
3) What are you doing now?
I ______________a song.
4) I ______________ in Rome when I was 7.
5) When I woke up this morning, the sun _______________ .
6) Paul has been a doctor ________________ ten years.
7) I am tired.
If I  _____________ you, I would go to bed.
8) Why did it take you so long? We _________________ here for hours!
9) I was reading a book yesterday while my mom _________________ .
10) I was reading a book yesterday when my father __________________ .
11) I promise I ___________________ bring the book tomorrow.
12) The church is booked. They ____________________ married in June.
13) She doesn't understand English,  ____________________ ?
14) Don´t phone at 8pm. I ________________ supper.
15) He seems _________________ about the appointment.
16) If you are not careful, you ________________ it.
17) He worked on the farm as his father _________________ before him.
18) I was ________________ to do whatever I wanted when I was younger.
19) He ____________________ me to go out with him.
20)  _________________ earlier, you would have seen a most remarkable sight.

Pre zobrazenie výsledkov stlačte prosím tlačidlo Odoslať.
Výsledok Vám príde aj na e-mail, ktorý ste zadali na začiatku testu.