Online test z angličtiny

Online test z angličtiny

Online test z angličtiny slúži v prvom rade na presnejšie zaradenie do našich skupinových kurzov, ktoré organizujeme pre úrovne večný začiatočník a mierne pokročilý. Je však nápomocný aj pre individuálne kurzy – lektorka/lektor si bude vedieť lekciu pripraviť efektívnejšie, ak sa o Vašej jazykovej úrovni dozvie už pred prvou lekciou.

Ako správne vyplniť  test?

  • Test obsahuje 20 otázok. Rozdeľuje úrovne od úplných začiatočníkov po stredne pokročilých.
  • V prípade, že ste úplný začiatočník v cudzom jazyku (nikdy ste sa ho neučili), test nemusíte vypĺňať. Vaša jazyková úroveň je úplný začiatočník a takéto úrovne organizujeme formou individuálnych kurzov.
  • Len jedna zo štyroch ponúknutých odpovedí je správna. Kliknutím ju označte.
  • Pokiaľ neviete odpoveď, netipujte si. Otázku radšej vynechajte. Správnym tipovaním môžete byť zaradený/á do vyššej úrovne.
  • Odporúčame nepoužívať žiadne pomôcky (učebnice, slovníky), aby ste sa dozvedeli Vašu skutočnú úroveň jazyka a následne boli zaradený/á do vhodnej skupiny.

Prajeme Vám veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Vaše kontaktné údaje

Meno E-mail Ste z Bratislavy? Alebo tu pracujete/študujete? Napíšte áno/nie.
1. She ________________ a doctor.
2.  _____________ he like her?
3. What are you doing now?
I ______________a song.
4. I ______________ in Rome when I was 7.
5. When I woke up this morning, the sun _______________ .
6. Paul has been a doctor ________________ ten years.
7. I am tired.
If I  _____________ you, I would go to bed.
8. Why did it take you so long? We _________________ here for hours!
9. I was reading a book yesterday while my mom _________________ .
10. I was reading a book yesterday when my father __________________ .
11. I promise I ___________________ bring the book tomorrow.
12. The church is booked. They ____________________ married in June.
13. She doesn't understand English,  ____________________ ?
14. Don´t phone at 8pm. I ________________ supper.
15. He seems _________________ about the appointment.
16. If you are not careful, you ________________ it.
17. He worked on the farm as his father _________________ before him.
18. I was ________________ to do whatever I wanted when I was younger.
19. He ____________________ me to go out with him.
20.  _________________ earlier, you would have seen a most remarkable sight.

Pre zobrazenie výsledkov stlačte prosím tlačidlo Odoslať.
Výsledok Vám príde aj na e-mail, ktorý ste zadali na začiatku testu.