Online test z nemčiny

Online test z nemčiny

Online test z nemčiny je nápomocný pre individuálne kurzy a minikurzy pre dvoch, troch – lektorka/lektor si bude vedieť  lekciu pripraviť  efektívnejšie, ak sa o Vašej jazykovej úrovni dozvie už pred prvou lekciou.

Ako správne vyplniť  test?

  • Test obsahuje 40 otázok. Rozdeľuje úrovne od úplných začiatočníkov po stredne pokročilých.
  • V prípade, že ste úplný začiatočník v cudzom jazyku (nikdy ste sa ho neučili), test nemusíte vypĺňať. Vaša jazyková úroveň je úplný začiatočník a takéto úrovne organizujeme formou individuálnych kurzov.
  • Len jedna zo štyroch ponúknutých odpovedí je správna. Kliknutím ju označte.
  • Pokiaľ neviete odpoveď, netipujte si. Otázku radšej vynechajte. Správnym tipovaním môžete byť zaradený/á do vyššej úrovne.
  • Odporúčame nepoužívať žiadne pomôcky (učebnice, slovníky), aby ste sa dozvedeli Vašu skutočnú úroveň jazyka a následne boli zaradený/á do vhodnej skupiny.

Prajeme Vám veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Vaše kontaktné údaje

Meno E-mail Ste z Bratislavy? Alebo tu pracujete/študujete? Napíšte áno/nie.
1. Mein Name ________ Schmidt.
2. Er kommt ________ Deutschland.
3. Wo arbeitest__________ ?
4. Fahren Sie nicht nach München?__________, ich fahre nach München.
5. Wo ist ________ Kreditkarte, Herr Franz?
6. Wo ist Frau Meier? Ich suche __________ .
7. Wie geht es ___________ , Peter?
8. 1775 _______ Goethe in Weimar.
9.  _________ doch den Bus!
10.  ___________________Sie das Hotel Sacher?
11. Wir gehen _________ acht Uhr ins Theater.
12. Heute ist ein __________________ Tag.
13. Die Maschine fliegt jetzt ___________.
14.  _____________ ich Zeit habe, komme ich mit.
15. Hast du Durst? __________ du etwas trinken?
16. Er ________ nur einen Augenblick warten.
17. Hast du das Tennisspiel gestern Abend ______________?
18. Ich arbeite gern mit netten _________ zusammen.
19. Von ________ hast du das gehört? Von meiner Freundin.
20. Ich habe der Firma einen Brief _______ .
21. Was für ______ Wagen fahren Sie?
22. Ich esse kein Fleisch, ________ ich bin Vegetarier.
23. Ich _________ ohne ihn aus dem Haus gegangen.
24. Gestern waren wir______ Kino.
25. Morgen gehen wir __________ Theater.
26. Nach vier Wochen ________________ ein langer Brief von ihm.
27. Bitte ________ die Bücher ins Regal.
28. Hast du schon eine neue Wohnung? Nein, ich habe noch ________ gefunden.
29. Wissen Sie, __________ Herr Brückner wohnt?
30. Ich gratuliere Ihnen ___________ der neuen Stelle.
31. Das Wetter blieb während des ________ Urlaubs schön.
32. Hans ist 20, Petra ist 22. Hans ist also zwei Jahre _________ Petra.
33.  ______ 5 Jahren habe ich in Deutschland gearbeitet.
34. Meine ________ leben in der Schweiz.
35. Das ist alles, _________ mich interessiert.
36. Wussten Sie, _____________ seine Reise fünf Jahre dauerte?
37. Bitte kümmern Sie sich ________________diese Angelegenheit.
38. Gert geht ins Büro, _______ zu arbeiten.
39. Ich habe jetzt keine Zeit, es dir_______.
40. Von meinen Nachbarn, ________________ ich mich oft ärgere, haben wir eine Flasche Wein bekommen.

Pre zobrazenie výsledkov stlačte prosím tlačidlo Odoslať.
Výsledok Vám príde aj na e-mail, ktorý ste zadali na začiatku testu.