Blog

Žiaci sa učia viac rešpektovať svojich spolužiakov, neskáču si toľko do reči a nevykrikujú výsledky ako na klasických hodinách.

Blanka Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania. Zo všetkých predmetov má najbližšie k matematike a chémii. Blanka sa počas tohto obdobia naučila, ako pracovať s deťmi online. Ako ich motivovať aj v domácom prostredí, ako im vysvetliť učivo bez toho, že nestojí priamo pred nimi, nemôže kresliť na tabuľu alebo im ukázať chybu priamo v ich papieri.

Blanky sme sa opýtali, aké pozitíva vidí v online výučbe, či sa podľa nej zmení niečo na školách a v učiteľoch po tomto období a aké občasné problémy majú jej žiaci pri online výučbe.

Myslíš, že keď skončí táto výnimočná situácia zmení sa niečo v učiteľoch alebo na školách?

To je naozaj ťažká otázka, je to asi na každom z nás.
Podľa mňa by sme si ako ľudia mali viac vážiť osobný kontakt, ktorý v tomto online prostredí už určite každému chýba a zasa školy by mali prehodnotiť, aké možnosti ponúkajú svojim žiakov.
Mali by zvážiť, či sú dostatočne vybavené na to, keby sa situácia nebodaj zopakovala. Či vedia svojim žiakom a študentom zabezpečiť adekvátnu náhradu klasického vyučovania.
Z počutia viem, že niektoré školy prešli na online režim, deti majú špeciálne rozvrhy a učia sa, hodiny im nechýbajú. Avšak sú vraj aj také, ktoré týmto spôsobom nefungujú a učitelia zadávajú deťom cvičenia a domáce úlohy iba na samostatné vypracovanie. Myslím si, že Freedu túto situáciu zvládlo na výbornú. 😉 Naši žiaci majú plnohodnotné hodiny, učivo sa preberá presne, ako keby sedeli u nás v triedach, zapájajú sa, diskutujú, pýtajú sa.

Ak porovnáš bežné a online doučovanie, aké sú pozitíva online výučby podľa teba?

Určite ten komfort, väčšia úspora času a teda aj väčšia možnosť sa časovo prispôsobiť.
Taktiež aj žiaci sa učia viac rešpektovať svojich spolužiakov, neskáču si toľko do reči a nevykrikujú výsledky, ako na klasických hodinách. Vedia, že keď budú rozprávať všetci cez seba, ja nebudem počuť ich a oni zasa mňa.
Online hodiny sú skutočne dobré tiež v tom, že sa ich môžu zúčastniť aj tí, ktorí majú napríklad ľahké prechladnutie či nádchu a za riadnych okolností by do školy nešli. Takto o hodinu neprídu a nemusia dobiehať zameškané.

Aký najčastejší problém majú žiaci počas online výučby?

Myslím si, že prechod do online režimu zvládli deti na výbornú. Veľmi rýchlo sa prispôsobili a dokonca by som povedala, že sa im takéto hodiny páčia viac. Sú doma, v pohodlí svojej izby, či už za stolom alebo ležia na posteli a taktiež nemusia nikam dochádzať. Stačí pár kliknutí a sú na doučovaní.
Jediný drobný problém, ktorý sa u niektorých vyskytuje, sú zväčša technické záležitosti ako nefungujúci mikrofón, kamera, slabší internet alebo problémy s pripojením. Niečo sa dá odstrániť, napr. odskúšaním si to vopred, ale, žiaľ, sú aj veci, ktoré nie vždy vieme ovplyvniť- napríklad práve ten internet.

Je niečo, čo tipri online výučbe prekáža alebo ťa irituje?

Čo mne najviac prekáža je nedochvíľnosť  žiakov. Všetci sme predsa teraz doma, necestujeme, nemešká nám MHD.  Preto nevidím dôvod nebyť presný.
V prípade skupiniek je dosť rušivé, nielen pre mňa ako lektorku, ale tiež aj pre ostatných žiakov, keď sa niektorí spolužiaci pripájajú dávno po začatí hodiny.
Vždy s každým novým pripojeným žiakom je potrebné mu vysvetliť, čo dnes robíme, ktorý príklad počítame a podobne. To pôsobí rušivo a najmä uberá nám to čas z danej hodiny. Avšak paradoxne, tí najmenej „zodpovední“ sú tí najstarší. Piatačikov musím skutočne pochváliť, tí sú vždy pripravení načas a aj s potrebnými pomôckami. 🙂

Testovanie 9 vo Freedu.Lektorka Blanka učí matematiku, fyziku a chémiu. Prezradila nám, aké vidí pozitíva v online výučbe a naopak, aké úskalia pre ňu online hodiny môžu predstavovať. Okrem toho sa s nami podelila aj o svoje názory a postrehy ohľadom prípadných zmien na školách po skončení karantény. Vo Freedu učíme online od začiatku zatvorenia škôl. Aktuálne doučuje 60 našich lektorov cez internet takmer 600 detí. Našim lektorkám a lektorom dávame aj v online prostredí priestor na realizáciu vlastných nápadov a uplatnenie svojho vlastného štýlu, ktorý sa im pri tejto výučbe najviac osvedčil.