Blog

Učenie je úžasná vec a páči sa mi na ňom tá rozmanitosť.

Evka učí slovenský a anglický jazyk, vo Freedu vedie skupinové a individuálne jazykové kurzy, ale aj kurzy prípravy na Test 9 a prijímačky. Učenie je podľa nej úžasná vec a páči sa jej na ňom rozmanitosť – tak ľudí, ako aj metód a spôsobov, ako možno niekoho niečo nové naučiť. Dobrú video hodinu si predstavuje tak, že prebehne, ako by prebehla osobne, ale je dôležité, aby sa učiteľ so žiakmi videl, nielen ich počul (aj podľa výrazov totiž učiteľ vie posúdiť, či žiaci chápu učivu).

Evky sme sa spýtali, ako vníma aktuálnu situáciu v online učení a ako sa podľa nej odrazí na fungovaní škôl. Tiež nám prezradila, aké vtipné momenty zažíva so žiakmi pri online hodinách.

Spomínaš si na nejakú vtipnú situáciu, ktorá sa ti stala počas online hodiny?

Na online hodinách sa vždy niečo milé vyskytne. Stalo sa, že do záberu prišiel žiačkin brat alebo sa mi vypol na chvíľu mikrofón, takže som si rozprávala sama pre seba. Tiež bolo vtipné, keď si žiak prečítal nahlas príslovie, ktoré mal dokončiť a odpoveď mu zakričal z inej miestnosti ocino. 🙂

Myslíš, že keď skonči táto výnimočná situácia, zmení sa niečo v učiteľoch alebo na školách?

Určite sa niečo zmení, nielen v tomto ohľade. Ťažko to zovšeobecňovať, je to veľmi individuálne. Ale myslím si, že učitelia si budú ceniť osobný kontakt so svojimi žiakmi a bude to aj naopak. Možno učitelia objavia aj nové metódy, ktoré môžu byť pre učenie veľmi obohacujúce – vzdelávacie videá, hry a mnohé ďalšie.

Ako vnímaš aktuálnu situáciu a jej vplyv na učenie?

Musím povedať, že som veľmi vďačná za to, že je technika natoľko vyvinutá, že proces výučby môže stále pokračovať, aj keď v iných podmienkach. Vieme sa so žiakmi spojiť, môžeme sa vidieť, poslať im materiály a použiť metódy a postupy, ktoré by sa pri osobnom kontakte nevyužili. Tiež predpokladám, že sa mnohým zlepšili aj technické zručnosti, čo je super. 🙂

Testovanie 9 vo Freedu.Lektorka Evka u nás učí slovenský jazyk a anglický jazyk. Prezradila nám vtipné príhody z online hodín a tiež, ako vníma momentálnu situáciu ohľadom vzdelávania. Vo Freedu učíme online od začiatku zatvorenia škôl. Aktuálne doučuje 60 našich lektorov cez internet takmer 600 detí. Našim lektorkám a lektorom dávame aj v online prostredí priestor na realizáciu vlastných nápadov a uplatnenie svojho vlastného štýlu, ktorý sa im pri online výučbe najviac osvedčil.