Blog

Na internete je množstvo online hier na počítanie,
ktoré vedia deti upútať a zabaviť.

 Jaro vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy prípravy na prijímačky na osemročné a bilingválne gymnáziá, Testovanie 9. Rád učí pre tú chvíľku, moment, keď študent niečomu nerozumie a spoločne prídu problému na koreň a už je počuť iba povestné “ahááá, takto to je”. 🙂

Jara sme sa spýtali, ako prebiehajú jeho online hodiny, s čím majú jeho žiaci najviac problém a aké sú podľa neho výhody online výučby.

Aký najčastejší problém majú žiaci počas online výučby?

Podľa mňa je to rovnaké ako pri normálnej výučbe. Niekto vysvetlenie učiva
pochopí okamžite, niekomu to trvá dlhšie. Nedá sa žiaka vyvolať k tabuli
a vysvetliť mu to ešte raz. Nie je tam taká značná interakcia žiak – učiteľ.

Takto im Jaro kreslí cez zdieľanú obrazovku:

Spomínaš si na nejakú vtipnú situáciu, ktorá sa ti stala počas online hodiny?

Vtipná situácia je skoro na každej hodine, avšak jedna vec ma skutočne pobavila. Niekedy nie všetky deti majú zapnutú aj kameru na Skype. Nechávam to na nich, či ju chcú mať zapnutú, alebo nie. Počítali sme príklady na obvody a obsahy obdĺžnika. Dal som im dva príklady po sebe vypočítať na 6-8 min a následne mi mali napísať výsledky do Skype chatu.
Keď som ich požiadal o výsledky, jeden žiak mi povedal, že to nestihol, lebo si na chvíľku zdriemol. Opýtal sa ma však, aké príklady sme mali počítať a dorátal si ich potom za domácu úlohu. Schuti som sa na tom zasmial.

Ak porovnáš bežné a online doučovanie, aké sú pozitíva online výučby?

Výhoda je určite, že sa môže človek doučovať z domova. Na matematiku je
veľmi veľa stránok na príklady, či už vzorové alebo online, ktoré deťom rovno ukážu aj výsledok. Pre mladšie deti sa dajú nájsť na internete aj online hry, kde treba počítať, tie deti vedia na určitý čas veľmi zaujať. Hlavne vtedy, keď majú súťažiť medzi sebou.

Ako prebiehajú Tvoje online hodiny?

Pri mojich online hodinách používam Skype, kde mám vytvorenú skupinu pre daný kurz, ktorý učím. Máme spoločný chat, čiže keď zavolám, tak volám všetkým naraz. Na začiatku hodiny prezenčka, trochu počkám kým sa všetci pripoja a ide sa učiť. Učím cez zdieľanie obrazovky v Skype a kreslím im v Power pointe.

Na začiatku hodiny vysvetlím, čo ideme robiť. Následne preberáme učivo. Po vysvetlení ideme počítať- existuje skutočne veľa online stránok na matematiku. Samozrejme, počíta sa aj na papier. Úlohy počítajú žiaci potom samostatne. Vždy sa opýtam, ako im to ide, či potrebujú pomoc. Následne každý napíše výsledok do Skype chatu. Porovnávame výsledky a ak im niečo nejde, počítame ďalšie príklady.

Okrem toho na začiatku alebo konci hodiny hráme online hry na počítanie- násobilka, delenie, porovnávanie, atď. Sú skvelým naštartovaním mozgových buniek ako príprava na ďalšie zložitejšie počítanie. Žiakov najčastejšie bavia pretekárske autá (keď správne vynásobíš dve čísla, zrýchliš výkon auta) alebo vesmírne lode (na ktorých treba čo najrýchlejšie krátiť zlomky na základný tvar).

Úlohy potom žiakom posielam na Edmodo . Nie je ich však veľa, pretože žiaci toho majú dosť aj do školy. Deti počítajú, sú šikovné a keď sa majú pretekať, tak ich to vždy nakopne. 😄

Testovanie 9 vo Freedu.Lektor Jaro u nás učí matematiku a fyziku. Ochotne nám prezradil, ako prebiehajú jeho online hodiny, spomenul vtipné príhody z výučby a tiež, aké pozitíva so sebou prináša virtuálne vzdelávanie. Vo Freedu učíme online od začiatku zatvorenia škôl. Aktuálne doučuje 60 našich lektorov cez internet takmer 600 detí. Našim lektorkám a lektorom dávame aj v online prostredí priestor na realizáciu vlastných nápadov a uplatnenie svojho vlastného štýlu, ktorý sa im pri online výučbe najviac osvedčil.