Blog

Vytvárať interaktívne cvičenia online bude prospešné aj vtedy, keď sa vrátime do škôl.

Vanesa sa vždy chcela stať učiteľkou. Vo Freedu už niekoľko rokov vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na Test 9 a prijímačky zo Slovenského jazyka. Podľa nej by dobrá online hodina mala prebiehať bez technických problémov, všetci žiaci sú pripojení a pripravení na hodinu. Okrem toho by hodina mala obsahovať kombináciu vysvetľovania učiva, kvízov a testov.

Vanesy sme sa spýtali aké pozitíva podľa nej prináša online výučba, čo sa počas týchto hodín naučila, akú zažila vtipnú situáciu počas týchto hodín.

AKÉ SÚ PODĽA TEBA POZITÍVA ONLINE VÝUČBY?

 

  1. Výhody vidím v tom, že žiaci sa nemusia presúvať, sú doma a je pravdou, že v domácom prostredí sú oveľa uvoľnenejší, čo považujem za veľké plus. Sú oveľa otvorenejší, tí menší neváhajú ukázať mi obrázok, ktorý im visí na stene či porozprávať o psíkovi, ktorý leží vedľa nich. Zrazu sa ocitám v ich izbe, v ich svete a oni v tom mojom.
  2. Keďže sa učíme online, využívame aj rôzne online cvičenia, doplňovačky, videá, ktoré sú pre nich veľmi atraktívne. Ide o deti a mladých ľudí, ktorí sú nesmierne zruční po technickej stránke a internet je ich každodennou súčasťou. Cvičenia, ktoré sme pred tým robili papierovou formou sa zrazu presunuli do online priestoru, sú interaktívne, farebné, žiakov bavia. Takisto testy, ktoré sa dajú vytvoriť v aplikácii Edmodo sú pre nich zaujímavými, môžu si ich vyplniť priamo v mobile a hneď po odoslaní sa im automaticky vyhodnotia, deti zrazu baví testovať.
  3. A v neposlednom rade treba spomenúť, že online učenie šetrí aj naše lesy, predtým som im tlačila kopy materiálov, teraz im ich pošlem a  nevyžadujem, aby ich mali vytlačené, pokojne s nimi môžu pracovať aj v elektronickej forme.
  4. Avšak treba povedať, že všetko má svoje výhody aj nevýhody a online učenie nie je výnimkou, mne osobne chýba kontakt so žiakmi a aj im chýba kontakt s kamarátmi.

Spomínaš si na nejakú vtipnú situáciu, ktorá sa ti stala počas online hodiny?

Počas online hodín sme so žiakmi zažili viacero vtipných situácií. Či už išlo o maminu žiaka, ktorá vstúpila do izby so slovami: ,,Už som ti stokrát povedala, aby si vyniesol tie smeti!“, sekajúci internet, ktorý spôsobuje občas naozaj úsmevné zvuky a obrazy, čo niektorí pohotoví žiaci využili a urobili na pamiatku screenshoty, ktoré mi následne poslali.
Okrem toho, že tieto hodiny prinášajú zábavné situácie, sú tiež dôkazom, že sa na nich žiaci cítia pohodlne, už som si vypočula, že si nezapnú kameru, lebo sú ešte v pyžame alebo niekedy sa našich hodín zúčastňujú aj domáci miláčikovia mojich žiakov.

Je niečo, čo si sa počas tohto obdobia naučila?

Úprimne, je toho plno. Možnosť vôbec pracovať vo Freedu mi veľmi rozšírila obzory, poskytla mi mnoho praxe. S mojimi žiakmi sa učím každým dňom, ich úsmevy, ale aj zamračené tváre sú mi tou najlepšou spätnou väzbou. Toto obdobie nebolo výnimkou. Pre obe strany, pre nich, aj pre mňa išlo o novú situáciu, ktorej sme sa museli čo najlepšie prispôsobiť. Naučila som sa viac zapájať techniku do vyučovania, vytvárať interaktívne cvičenia, objavila som mnoho webových stránok, ktoré výborne slúžia k príprave na hodinu, ale tiež stránky, ktoré obsahujú plno skvelého materiálu, ktorý sa dá využiť aj na online učenie, ale bude prospešným aj vtedy, keď sa vrátime do škôl. A tiež mám pocit, že napriek tomu, že sme sa fyzicky vzdialili, akosi sme sa priblížili psychicky.

Ako vedieš svoje online hodiny?

Snažím sa pracovať vždy tak, že si na hodinu pripravím balík cvičení, ktorý obsahuje základné cvičenia a úlohy a potom bonusový balík – ten obsahuje cvičenia naviac, ktoré sú určené pre žiakov, ktorí pracujú rýchlejšie alebo ako dobrovoľná domáca úloha. Hoci vypracovanie nie je povinné, paradoxne žiaci tieto cvičenia urobia vždy. Potom mi ich posielajú na opravu a ja im ich v priebehu týždňa opravujem. Je to pre nich zároveň aj spätná väzba. Okrem vyhodnotenia testov a kvízov v Edmodo každému žiakovi píšem do súkromnej správy aj spätnú väzbu z hodiny – v čom sú šikovní, v čom sa zlepšili oproti minulej hodiny a podobne. Vďaka tomu vidím hneď na ďalšej hodine posun, ich osobný progres, pretože mám pocit, že ich to veľmi motivuje. Taktiež im po každej hodine pošlem teoretický sumár z hodiny – teda spracovanie všetkého, čo sme na hodine prebrali a urobili. Takto sa môžu teóriu naučiť samostatne a všetky otázky, úlohy a cvičenia preberáme počas videohovoru spoločne. Nič si tak počas online hodiny z teórie nezapisujú (pokiaľ nutne nepotrebujú), a dokážu tak vnímať všetko, čo im hovorím a čo sa na hodine deje.

Tiež sa mi osvedčilo napísať im 1 – 2 hodiny pred začiatkom samotnej lekcie do spoločnej konverzácie, čo sa bude na hodine diať, čo budeme preberať a čo budú potrebovať- napr. ktorú stránku si majú otvoriť, pošlem im link či materiály, ktoré chcem, aby si vopred pripravili a podobne. Dokážeme tým ušetriť veľa času.

Testovanie 9 vo Freedu.Lektorka Vanesa u nás učí slovenský jazyk. Podelila sa s nimi o poznatky, ktoré nadobudla počas obdobia online výučby. Vyzdvihla pozitíva, ktoré prinášajú online hodiny a tiež aké vtipné situácie zažila so svojimi žiakmi. Vo Freedu učíme online od začiatku zatvorenia škôl. Aktuálne doučuje 60 našich lektorov cez internet takmer 600 detí.Našim lektorkám a lektorom dávame aj v online prostredí priestor na realizáciu vlastných nápadov a uplatnenie svojho vlastného štýlu, ktorý sa im pri online výučbe najviac osvedčil.