Osnovy – angličtina pre deti

ANGLIČTINA PRE DETI – OSNOVY

Milá lektorka, milý lektor. Na tejto stránke nájdeš všetky osnovy a tipy pre detské kurzy angličtiny. Kedykoľvek ti ich vieme vytlačiť aj na recepcii.

Angličtina pre deti prebieha 1x týždenne:

 • žiaci prvého stupňa po 60 min (1 hodina x 60 min)
 • žiaci druhého stupňa po 90 min (2 hodiny x 45 min).

Celkovo má kurz 12 lekcií a trvá 3 mesiace.
V kurze je 5 – 8 žiakov.

Vyber si, ktorý kurz budeš viesť a klikni naň, v tabuľke nájdeš všetky potrebné detaily.

Kurz je určený pre deti, ktoré sa už v škôlke stretli s anglickými pesničkami a básničkami a zároveň je super aj pre prvákov a druhákov, ktorí sa chcú s angličtinou prvý krát zoznámiť.

 • Cieľom spoločných hodín je, aby si žiaci utvorili vzťah s angličtinou, počúvali ju, pochytili správnu výslovnosť a naučili sa základne slovíčka.
 • Poskytni žiakom priestor na zaujímavé aktivity a hry, dbaj na postupné rozširovanie slovnej zásoby.
 • V priebehu kurzu ich nauč porozumieť základným otázkam a tvoriť prvé slovné spojenia.
 • Žiaci prvého a druhého ročníka sa ešte len učia poriadne písať, na hodinách si preto skôr kreslite obrázky, učte sa riekanky a pesničky, čítaj im krátke textíky a spolu si pozerajte zaujímavé komixy (nájdeš ich v knihách Kids box na recepcii Freedu)
 • Deti aktívne zapájaj do hier, súťaží, nechaj ich kresliť na tabuľu, spájať slovíčka, obrázky a tvoriť slovné reťaze.
 • Do priebehu hodín sú pridávaj pohybové aktivity a priestorové hry, aby bolo učenie zaujímavejšie a pre žiakov podstatne zábavnejšie.

Veľkú časť hodiny sa snaž rozprávať v angličtine, aby si deti zvykali na jej zvuk a melódiu. Nové slovíčka vždy prekladaj do slovenčiny, taktiež hry vysvetľuj pekne po slovensky, aby to deti neodradilo, ale aby sa na spoločnú aktivitu tešili.

Témy a učebné materiály:

Pri tvorbe materiálov ti nechávame voľnú ruku, odporúčame čerpať z učebníc Cambrige, Oxford, ktoré nájdeš na recepcii Freedu.

(foto)

Nižšie nájdeš zoznam tém, ktoré so žiakmi môžeš prejsť. Každej téme venujte cca dve hodiny, aby ste mali dostatočný priestor zopakovať slovíčka a pridať k danej téme ešte pár nových.

Témy vždy prispôsobuj danej skupinke, tomu aké majú záujmy. Niektoré z navrhnutých oblastí pokojne vynechaj, ak uznáš za vhodné a doplň si vlastné témy. Učivo však vyberaj vždy s ohľadom na to, aby boli pokryté základné slovíčka a vyššie uvedené ciele kurzu.

 • rodina a kamaráti – členovia rodiny, opis osôb
 • moje koníčky
 • rozprávky a obľúbení hrdinovia
 • zoologická záhrada
 • počasie – ročné obdobia
 • bývanie – dom, byt, zariadenie izby

Čo si deti z tvojho kurzu odnesú:

Naučia sa základné slovíčka – členov rodiny, zvieratká, farby, čísla, záľuby, bežné činnosti, dni v týždni, názvy mesiacov. Budú rozumieť jednoduchým vetám a vedieť odpovedať na základné otázky – ako sa voláš, koľko máš rokov, a podobne.

Kurz je určený pre tretiakov a štvrtákov, ktorí už poznajú základné slovíčka a chcú sa naučiť ďalšie nové veci, ale aj pre tých, ktorí sa ešte len začali zoznamovať s angličtinou.

 • Cieľom tohto kurzu je, aby boli žiaci v pravidelnom kontakte s angličtinou, mali možnosť tento jazyk počúvať, trénovať si správnu výslovnosť, učiť sa nové slovíčka a základné vety.
 • Poskytni žiakom priestor na zaujímavé aktivity a hry a podporuj rozširovanie slovnej zásoby.
 • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka ešte nezvládajú veľa písania, na hodinách si preto skôr kreslite obrázky, zapisujte iba slovíčka/slovné spojenia, čítajte krátke články, príbehy a komixy.
 • Gramatiku im predstav celkom nenútene, základné pravidlá ukazuj na príkladoch, bez cieleného upozorňovania a hlbšieho vysvetľovania, aby to žiaci vnímali zatiaľ iba podvedome.
 • Deti aktívne zapájaj do hier, súťaží, nechaj ich kresliť na tabuľu, spájať slovíčka, obrázky, tvoriť slovné reťaze a veselé príbehy.
 • Do priebehu hodín sú pridávaj pohybové aktivity a priestorové hry, aby bolo učenie zaujímavejšie a pre žiakov podstatne zábavnejšie.

Veľkú časť hodiny sa snaž rozprávať v angličtine, aby si deti zvykali na jej zvuk a melódiu. Nové slovíčka vždy prekladaj do slovenčiny, taktiež hry vysvetľuj pekne po slovensky, aby to deti neodradilo, ale aby sa na spoločnú aktivitu tešili.

Témy a učebné materiály:

Pri tvorbe materiálov ti nechávame voľnú ruku, odporúčame čerpať z učebníc Cambrige, Oxford, ktoré nájdeš na recepcii Freedu.

(foto)

Nižšie nájdeš zoznam tém, ktoré so žiakmi môžeš prejsť. Každej téme venujte cca dve hodiny, aby ste mali dostatočný priestor zopakovať slovíčka a pridať k danej téme ešte pár nových.

Témy vždy prispôsobuj danej skupinke, tomu aké majú záujmy. Niektoré z navrhnutých oblastí pokojne vynechaj, ak uznáš za vhodné a doplň si vlastné témy. Učivo však vyberaj vždy s ohľadom na to, aby boli pokryté základné slovíčka a vyššie uvedené ciele kurzu.

 • rodina a kamaráti – členovia rodiny, opis osôb
 • ríša rozprávok
 • obľúbení superhrdinovia
 • zoologická záhrada
 • počasie – ročné obdobia
 • cesta okolo sveta – svetadiely, krajiny, dovolenky

Čo si deti z tvojho kurzu odnesú:

 • Naučia sa základné slovíčka, budú ich vedieť spájať a kombinovať do slovných spojení. Budú vedieť povedať o sebe pár viet, predstaviť svoju rodinu a záľuby, rozumieť bežným otázkam a odpovedať na ne.

Kurz je určený pre piatakov a šiestakov, ktorí majú základy angličtiny zo školy a poznajú základné anglické slovíčka a frázy. 

 • Cieľom spoločných hodín je, aby boli žiaci v kontakte s angličtinou, mali možnosť učiť sa nové slovíčka, osvojiť si systém tvorenia viet a osmeliť sa v rozprávaní.
 • Poskytni žiakom priestor na zaujímavé aktivity a hry a podporuj rozširovanie slovnej zásoby.
 • Priblíž im základnú gramatiku a zameraj sa na súčasný jazyk.
 • Na hodinách čítajte krátke články s cvičeniami, hrajte hry na zapamätanie slovíčok, vypĺňajte tajničky, cvičenia a pracovné listy, počúvajte pesničky a pozerajte videá (napr. Peppa Pig).
 • Deti aktívne zapájaj do hier, súťaží, nechaj ich kresliť na tabuľu, spájať slovíčka, obrázky, tvoriť slovné reťaze a veselé príbehy.
 • Gramatiku preberaj uvoľnenou formou. Pravidlá im vysvetľuj na konkrétnych príkladoch, s ktorými v článku alebo cvičení pracovali. Chceme žiakom ukázať, že v angličtine funguje pekný systém a že tá gramatika vôbec nie taký strašiak. 😊

Keďže kurzy prebiehajú v malých skupinkách, žiaci majú dostatok priestoru na rozprávanie, rýchlo sa medzi sebou osmelia aj pri komunikácii, hovoria o sebe, svojich zážitkoch a dokážu klásť otázky spolužiakom.

Žiaci, ktorí chodia na kurzy do Freedu sa na spoločné hodiny tešia, preberané témy ich bavia a z kurzu chodia domov vysmiati. Väčšina rodičov spokojne konštatuje, že čas venovaný angličtine na našich kurzoch sa postupne odzrkadľuje aj na známkach v škole.

Témy a učebné materiály:

Pri tvorbe materiálov ti nechávame voľnú ruku, odporúčame čerpať z učebníc Cambrige, Oxford, ktoré nájdeš na recepcii Freedu.

(foto)

Nižšie nájdeš zoznam tém, ktoré so žiakmi môžeš prejsť. Témy vždy prispôsobuj danej skupinke, tomu aké majú záujmy. Niektoré z navrhnutých oblastí pokojne vynechaj, ak uznáš za vhodné a doplň si vlastné témy. Učivo však vyberaj vždy s ohľadom na to, aby bola pokrytá základná gramatika, potrebné slovíčka a vyššie uvedené ciele kurzu.

 1. Ja a moja rodina
  Kto som ja? Kto tvorí moju rodinu?
 2. Záľuby
  trávenie voľného času, mimoškolské aktivity
 3. Náš dom
  Dom/byt v ktorom bývam, zariadenie, okolie, susedstvo, naša dedina/naše mesto
 4. Vlastnosti
  charakteristické črty, povaha, výzor
 5. Ľudské telo
  Z čoho sa skladá?
 6. Škola
  priestory, školské predmety, vyučujúci, spolužiaci
 7. Príroda
  Čo nás obklopuje?
  zvieratá, rastliny, počasie
 8. Cestovanie
  obľúbené destinácie, dopravné prostriedky
 9. Stravovanie sa
  chody počas dňa, jedlá, nápoje
 10. Obliekanie sa
  základné druhy oblečenia, doplnky, móda
 11. Šport
  druhy športu
 12. Nakupovanie
  druhy obchodov a tovaru

Kurz je určený pre žiakov, ktorí poznajú zo školy základy jazyka, zvládajú bežnú komunikáciu a chcú sa v angličtine zlepšovať prostredníctvom zaujímavých aktivít.

 • Cieľom tohto kurzu je, aby boli žiaci v kontakte s angličtinou, mali možnosť rozširovať si slovnú zásobu, osmeliť sa v rozprávaní, popracovať na správnej tvorbe viet a postupne sa tak vedieť vyjadrovať plynulejšie a prirodzenejšie.
 • Poskytni žiakom priestor na zaujímavé aktivity a hry a podporuj rozširovanie slovnej zásoby.
 • Pomôž im pochopiť gramatiku, zameraj sa na súčasný jazyk a hovorové výrazy.
 • Na hodinách čítajte články, diskutujte na rôzne témy, vypĺňajte cvičenia a pracovné listy, pozerajte videá, počúvajte moderné pesničky a prekladajte si ich texty.
 • Gramatiku vysvetľuj tak, aby v nej nevznikal zbytočný chaos – ukáž im, že v nej funguje pekný systém. Pravidlá vysvetľuj jasne a jednoducho zhrnuté.

Keďže kurzy prebiehajú v malých skupinkách, žiaci majú dostatok priestoru na rozprávanie, rýchlo sa medzi sebou osmelia aj pri komunikácii, hovoria o sebe, svojich zážitkoch a dokážu klásť otázky spolužiakom.

Žiaci, ktorí chodia na kurzy do Freedu sa na spoločné hodiny tešia, preberané témy ich bavia a z kurzu chodia domov vysmiati. Väčšina rodičov spokojne konštatuje, že čas venovaný angličtine na našich kurzoch sa postupne odzrkadľuje aj na známkach v škole.

Témy a učebné materiály:

Pri tvorbe materiálov ti nechávame voľnú ruku, odporúčame čerpať z učebníc Cambrige, Oxford, ktoré nájdeš na recepcii Freedu.

(foto)

Nižšie nájdeš zoznam tém, ktoré so žiakmi môžeš prejsť. Témy vždy prispôsobuj danej skupinke, tomu aké majú záujmy. Niektoré z navrhnutých oblastí pokojne vynechaj, ak uznáš za vhodné a doplň si vlastné témy. Učivo však vyberaj vždy s ohľadom na to, aby bola pokrytá základná gramatika, potrebné slovíčka a vyššie uvedené ciele kurzu.

 1. Spoločnosť v ktorej žijem
  Kam patrím? moja osoba, rodina, v ktorej žijem, vzťahy medzi nami, vzťahy medzi rovesníkmi, konflikty
 2. Umenie a kultúra
  literatúra, divadlo, filmy, televízia, internet, vplyv umenia a kultúry na človeka
 3. Zdravie
  starostlivosť o zdravie, ľudské telo, choroby, úrazy, zdravý/nezdravý životný štýl
 4. Vzdelávanie
  škola, školský systém na Slovensku, možnosti štúdia
 5. Práca
  povolania, výber povolania, pracovné podmienky
 6. Svet mládeže
  život mládeže, vzťahy s rovesníkmi, problémy mladých, konflikty so staršími generáciami
 7. Veda a technika
  výdobytky techniky, moderné vynálezy, život v minulosti
 8. Vzory a ideály
  osoby, ktoré obdivujem, hodnoty, pozitívne a negatívne vzory
 9. Životné prostredie
  životné prostredie ľudí aj zvierat, ochrana životného prostredia
 10. Multikultúrna spoločnosť
  cudzie jazyky, zvyky a tradície v rôznych krajinách, odlišnosti
 11. Krajina, v ktorej bývam
  Slovensko, základné údaje, zvyky, obyčaje, životný štýl, turistické miesta
 12. Krajina, ktorej jazyk sa učím
  základné údaje, zvyky, obyčaje, životný štýl, turistické miesta

DôLEŽITÉ A PRAKTICKÉ INFORMÁCIE KU KAŽDÉMU KURZU

 • Po každej hodine daj žiakom primeranú domácu úlohu. Je to dôležité na precvičenie si prebraného učiva.
 • Všetky hodiny kurzu oduč ty, časté striedanie lektoriek nevyhovuje ani žiakom, ani rodičom. Každý lektor má iný štýl výučby, žiakom tiež tieto zmeny neprospievajú.
 • Približne v polovici každého kurzu budeš písať spätnú väzbu na každého žiaka. Ak si budeš písať priebežne spätné väzby po jednotlivých hodinách, budú sa ti potom písať lepšie. Vo Fugu máš na to priestor – Krátka spätná väzba z hodiny k... Pripravili sme pre teba odporúčania ako napísať perfektnú spätnú väzbu. 
 • Ak vedieš skupinu a na hodinu niektorý žiak nepríde, nemôže si ju nahradiť a hodina mu prepadne. Avšak materiály mu daj na ďalšej hodine, resp. ich nechaj na recepcii.
 • Ak bude niekto zo žiakov znepríjemňovať hodiny, a sama/sám si už nevieš rady, obráť sa na nás.

PRVÝ DOJEM A PRVÉ STRETNUTIE

Prvý dojem je najdôležitejší! Na prvú lekciu prídi o 15 minút skôr a čakaj s koordinátorkou na žiakov a ich rodičov. Privítaj ich aj ty vo Freedu a predstav sa rodičom a žiakom. Usaď si žiakov do triedy a zoznám ich medzi sebou. K lepšiemu zapamätaniu mien máš k dispozícii nalepovacie menovky.

Rátaj s tým, že ak v kurze ešte nemáš plný počet žiakov (osem), v jeho priebehu sa ti budú do kurzu žiaci ešte pridávať. Nezabudni sa aj s nimi zoznámiť a začleniť ich do zabehnutej skupiny.

Je dôležité, aby žiaci dostávali vypracované materiály. No tak isto je dôležité šetriť životné prostredie. Preto sme spísali nasledujúce body ako efektívne tlačiť materiály.

TLAČ MATERIÁLOV NA HODINY

 • Materiály na tlač daj do jedného súboru (word, pdf), aby sme ich vytlačili naraz a neotvárali niekoľko rôznych súborov. Do mailu dopíš, či si materiály želáš vytlačiť jednostranne alebo obojstranne podľa potreby.
 • Tlač len tie materiály, ktoré žiaci skutočne využijú.
 • Ak máš k dispozícii svoj notebook, používaj ho namiesto papierovej formy.
 • Zmenši písmo v dokumentoch.
 • Ak je to možné, nechaj si materiály vytlačiť obojstranne.
 • Ak nie je dôležité, aby mal každý žiak vlastný materiál, vytlač jeden do dvojice.
 • Dôležité materiály vytlač vždy aj pre chýbajúcich žiakov, dáš im ich na najbližšej spoločnej hodine.

PORIADOK V TRIEDACH

Po každej hodine vyzvi žiakov, aby si po sebe vyhodili odpadky a zasunuli stoličky. Tiež zotrite tabuľu. Takto bude trieda pripravená pre kurz, ktorý príde po vás. Chceme, aby ste sa všetci u nás cítili príjemne a k tomu slúžia aj naše priestory.

Prajeme ti úspešné vedenie kurzov a veľa príjemných zážitkov s tvojimi žiakmi! 🙂