Osnovy

Osnovy pre prijímačkové kurzy

Čo nájdeš v osnovách

Vitaj na stránke kde nájdeš zhrnuté odkazy na osnovy, ktoré budeš pri vedení svojho kurzu využívať. Materiály na hodiny sme pred začiatkom nového školského roka 2022/23 skontrolovali, oživili a doplnili. Ku každej hodine si nájdete pripravené cvičenia, testy, teóriu a zadanie na domácu úlohu.

V osnovách nájdeš kompletnú prípravu na každú lekciu. Na konci každej lekcie sú uložené materiály k danej hodine. Tieto materiály sa ukážu deťom v ich klientskom konte na moje.freedu.sk vždy, keď zapíšeš hodinu ako odučenú. Preto je dôležité, aby si to robil/a hneď po skončení hodiny, nech si tam deti materiály hneď nájdu a môžu s nimi pracovať aj doma.

Ďalšie užitočné materiály

Ukážka zobrazenia materiálov v konte detí/rodičov na moje.freedu.sk

Testy jednotlivých škôl

Na kurze používaj pre deti testy z jednotlivých škôl, na ktoré sa hlásia.

Vyber si predmetmatematika, slovenský jazyk, alebo angličtina a následne klikni na typ kurzu. Zobrazia sa Ti rôzne dĺžky kurzov – po kliknutí budeš presmerovaný/á na stránku s osnovami. Heslo Ti pred začiatkom kurzu pošle niektorá z našich koordinátoriek. Ak si heslo zabudol/a, napíš nám na freedu@freedu.

Matematika

Slovenský jazyk

Tematické testy z examino.sk (všetky ročníky, PDF verzia)

5. ročník

SJL 501_Zvuková stránka jazyka
SJL 502_Zámená
SJL 503_Číslovky
SJL 504_Literatúra 5
SJL 505_Podstatné mená
SJL 506_Prídavné mená
SJL 507_Slovesá
Kľúč examino PDF 2022 – SJ 5. roč

6. ročník

SJL 601_Zámená
SJL 602_Predložky
SJL 603_Verbálna a neverbálna komunikácia
SJL 604_Neutrálne a citovo zafarbené slová
SJL 605_Tvorenie slov a slovníky
SJL 606_Podstatné mená
SJL 607_Privlastňovacie prídavné mená
SJL 608_Literatúra 6
SJL 609_Slovesá a priama reč
SJL 610_Príslovky
SJL 611_Citoslovcia
SJL 613_Hlavné vetné členy
SJL 614_Sloh 6
Kľúč examino PDF 2022 – SJ 6. r

7. ročník

SJL 701_Asertívna a efektívna komunikácia
SJL 702_Delenie slovnej zásoby podľa spisovnosti
SJL 703_Skratky
SJL 704_Slová cudzieho pôvodu
SJL 705_Slová podľa dobového výskytu
SJL 706_Pomnožné podstatné mená
SJL 707_Literatúra
SJL 708_Číslovky
SJL 709_Slovesá
SJL 710_Spojky
SJL 711_Veta
SJL 712_Vedľajšie vetné členy
SJL 713_Sloh 7
Kľúč examino PDF 2022 – SJ 7. roč

8. ročník

SJL 801_Podstatné mená
SJL 802_Ukazovacie a opytovacie zámená
SJL 803_Častice
SJL 804_Literatúra
SJL 805_Priame a nepriame pomenovania
SJL 806_Obohacovanie slovnej zásoby
SJL 807_Jednoduchá veta a jednoduché súvetie
SJL 808_Prívlastok a prístavok
SJL 809_Sloh 8
Kľúč examino PDF 2022 – SJ 8. roč

9. ročník

SJL 901_Slovná zásoba (zhrnutie učiva)
SJL 902_Zvuková stránka jazyka (zhrnutie učiva)
SJL 903_Ohybné slovné druhy (zhrnutie učiva)
SJL 904_Neohybné slovné druhy (zhrnutie učiva)
SJL 905_Literatúra 9
SJL 906_Vetné členy, prisudzovací sklad (zhrnutie učiva)
SJL 907_Veta (zhrnutie učiva)
SJL 908_Jazykové štýly
SJL 909_Slohové postupy
SJL 910_Slohové útvary 9
SJL 911_Dejiny slovenského jazyka
Kľúč examino PDF 2022 – SJ 9. roč

Slovenčina pre ľudí z Ukrajiny

10 hodinový kurz pre deti 10 - 15 rokov

1 hodina_deti – Čo viete o Slovensku?, Slovenska abeceda, samohlásky a spoluhlásky, dvojhlásky, prvé užitočné výrazy na pozdrav a lúčenie.

2 hodina_deti – Osobné zámená, sa a si, sloveso “byť” a “mať”. Užitočné začiatočné frázy.

3 hodina_deti – Kde bývame? Interiér. Prídavné mena v nominatíve singuláru a plurálu. Ukazovacie zámená “ten, tá, to”. Adjektíva. “Aký, aká, aké?” Vs. “čí, čia, čie?” Vs. “ktorý, ktorá, ktoré?”

4 hodina_deti – Kto je to? Čo to je? Aký je? Farby. Kde bývame? Aké miestnosti sú vo vašom dome? Príslovky.

5 hodina_deti – Číslovky. Koľko je hodín? Dátum: deň – mesiac – rok. Dni v týždni.

6 hodina_deti – Časovací vzor “pracovať”. Modálne slovesa. Výslovnosť “de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Časovanie nepravidelného slovesa “ísť”.

7 hodina_deti – Ako cestujete? Kupujeme si cestovný lístok. Sloveso “cestovať”.

8 hodina_deti – Čo môžeme robiť vo voľnom čase? Fázy dňa. Slovesa “spať”, “stretnúť”, “vidieť”. Predpoveď počasia.

9 hodina_deti – Vzdelanie na Slovensku. Môj rozvrh hodín. Cudzí jazyk.

10 hodina_deti – Kde môžeme jesť a piť? Čo jeme a pijeme? Aké je jedlo? Jedlá-jedálny lístok-nápojový lístok. Výrazy v reštaurácii. Časovanie slovies vzoru “chytať”. Časovanie slovies “jesť”, “ísť”, “stáť”, “piť”. Zvratné zámeno “sa”.

10 hodinový kurz pre mladých ľudí 16 - 25 rokov

1 hodina – Čo viete o Slovensku?, Slovenska abeceda, samohlásky a spoluhlásky, dvojhlásky, prvé užitočné výrazy na pozdrav a lúčenie.

2 hodina – Slová a výrazy témy “patrí sa pozdraviť”, “kto je to?”, “na univerzite/práci”, “v rodine”, “pri zoznamovaní”, “prajeme si…”, “užitočné nápisy”. Slovesa byť, mať, volať sa, rozdiel medzi sa a si.

3 hodina – Téma “poďme sa zoznámiť”, “aké veci sú alebo nie sú”, “farby”, “koho je to?”, “neurčité vs. negatívne zámená”. Pravidla používania antroponým v slovenčine, prídavné mená v nominatíve singuláru a plurálu, ukazovacie zámena. Cvičenia na tie témy a na výslovnosť.

4 hodina – Slová a výrazy téma “orientujeme sa v priestor”, “ročne obdobia, mesiace, dni v týždni”, “výrazy času”, “čísla”, “koľko je hodín?”. “Čo robíme cez deň?” s fázami dňa.

5 hodina – Časovací vzor “pracovať”, morálne slovesa, mäkká výslovnosť de, te, ne, le, di, ti, ni, li, rozdiel medzi “aký” a “ktorý”, opakovanie predchádzajúcich tém.

6 hodina – Téma “na cesty”, precvičovanie výrazov a slov na tému “cestovania”, “kupovanie lístkov”. Časovanie slovies “cestovať” a “ísť”.

7 hodina – Predložky do, k, ku; pre, pri, s, so a z, zo. Výrazy a slova témy “ide sa nakupovať”, “v reštaurácii” + časovanie slovies jesť, ísť, stať, piť.

8 hodina – Slova a výrazy na tému “potrebujem…” a “ups, mám problém” + cvičenia “vytvorte dialóg s používaním nových výrazov”.

9 hodina – Slova a výrazy na tému “necítim sa dobré” + “časti tela orgány” + cvičenia “vytvorte dialóg s používaním nových výrazov”.

10 hodina – Cvičenia na rôzne témy, čítanie textu

10 hodinový kurz pre dospelých 26+ rokov

1 hodina – Čo viete o Slovensku?, Slovenska abeceda, samohlásky a spoluhlásky, dvojhlásky, prvé užitočné výrazy na pozdrav a lúčenie.

2 hodina – Slová a výrazy témy “patrí sa pozdraviť”, “kto je to?”, “na univerzite/práci”, “v rodine”, “pri zoznamovaní”, “prajeme si…”, “užitočné nápisy”. Slovesa byť, mať, volať sa, rozdiel medzi sa a si.

3 hodina – Téma “poďme sa zoznámiť”, “aké veci sú alebo nie sú”, “farby”, “koho je to?”, “neurčité vs. negatívne zámená”. Pravidla používania antroponým v slovenčine, prídavné mená v nominatíve singuláru a plurálu, ukazovacie zámena. Cvičenia na tie témy a na výslovnosť.

4 hodina – Slová a výrazy téma “orientujeme sa v priestor”, “ročne obdobia, mesiace, dni v týždni”, “výrazy času”, “čísla”, “koľko je hodín?”. “Čo robíme cez deň?” s fázami dňa.

5 hodina – Časovací vzor “pracovať”, morálne slovesa, mäkká výslovnosť de, te, ne, le, di, ti, ni, li, rozdiel medzi “aký” a “ktorý”, opakovanie predchádzajúcich tém.

6 hodina – Téma “na cesty”, precvičovanie výrazov a slov na tému “cestovania”, “kupovanie lístkov”. Časovanie slovies “cestovať” a “ísť”.

7 hodina – Predložky do, k, ku; pre, pri, s, so a z, zo. Výrazy a slova témy “ide sa nakupovať”, “v reštaurácii” + časovanie slovies jesť, ísť, stať, piť.

8 hodina – Slova a výrazy na tému “potrebujem…” a “ups, mám problém” + cvičenia “vytvorte dialóg s používaním nových výrazov”.

9 hodina – Slova a výrazy na tému “necítim sa dobré” + “časti tela orgány” + cvičenia “vytvorte dialóg s používaním nových výrazov”.

10 hodina – Cvičenia na rôzne témy, čítanie textu

Pozri si tutoriál k práci s osnovami z angličtiny