Pavol

Lektor Pavol študuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odbor ekonomická a finančná matematika. Už počas strednej školy doučoval spolužiakov na písomky a neskôr aj na maturity,tiež má skúsenosti s doučovaním študentov z iných odborov a škôl. Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy pre žiakov, ktorí sa pripravujú na Testovanie9 a na prijímačky na stredné školy.

Prečo rád učíš?
Baví ma vysvetľovanie niečoho, o čom si študenti myslia, že nezvládnu a nakoniec prídeme na to spolu, že sa to dá. Baví ma, ak môžem pomôcť ľudom, ktorí to potrebujú a mám dobrý pocit z toho, že to, čo robím, má zmysel a moji študenti sú úspešní.

Ako najradšej oddychuješ?
Športom. Idem si zabehať do mesta alebo si zahrať futbal s kamarátmi. Keď mám viac času, tak si prečítam jednu dobrú knihu. Ale najlepšie strávený voľný čas je čas s rodinou a s priateľmi.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Na učiteľku matiky v gymnáziu. Ona mala individuálny prístup ku každému žiakovi, čo hodnotím veľmi pozitívne. Ona nás motivovala všetkých, pre mňa je vzorom ideálneho učiteľa.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Nehovoril by som, že je to nejaký trik, ale je veľmi dôležité, aby učitelia rozvíjali kreativitu a schopnosť riešenia problémov s asociáciami, s reálnymi príkladmi zo života tak, aby deti mali predstavu o tom, čo sa deje, prečo to vlastne robia a aký to má zmysel.