Patrícia

Patrícia študuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo predmetov matematika a deskriptívna geometria. Okrem doučovania detí má veľa ďalších koníčkov. Prioritou je pre ňu šport, najmä fitness a riešenie logických úloh a hlavolamov. Je tiež členkou neziskovej medzinárodnej organizácie Mensa, združujúcej nadpriemerne inteligentných ľudí, odkiaľ má zatiaľ svoj jediný (no pre ňu veľmi významný) certifikát.

Prečo rada učíš?
Na učenie treba učiteľa a na druhej strane žiakov, ktorých nevnímam ako žiakov alebo menejcenných, ale ako mojich rovesníkov, ktorí chcú vedieť niečo viac, pričom každý jeden z nich v niečom vyniká. Na každú hodinu chodím rada, pretože rada pomáham iným a tak na doučovaniach neučím, ale pomáham.

Ako najradšej oddychuješ?
Pri dobrej knihe.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Geometrická výchova. Bolo by to spojenie geometrie a výtvarnej výchovy. Cieľom predmetu by bolo pochopenie toho, že matematika je všade okolo nás a nie je to len o číslach a výpočtoch.

Učiteľ nemôže existovať bez …
… lásky k deťom a k svojmu povolaniu.