Lektor Patrik

Lektor Patrik je študentom učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.
Patrik má viaceré skúsenosti s doučovaním. Venoval sa či už stredoškolákom alebo žiakom na základných školách. Jeho cieľom je byť dobrý pedagógom, okrem toho má veľmi rád hudbu a dokonca, sám hrá na hudobný nástroj.
Vo Freedu vedie individuálne a skupinové kurzy doučovania, prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnázia.

Prečo rád učíš?
Pretože ma to napĺňa a baví. Pri odovzdávaní nadobudnutých vedomostí druhým si vždy opakujem učivo a zdokonaľujem sa v ňom.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez rannej kávy, priateľov a úsmevu.

Ako najradšej oddychuješ?
Keďže som aj z časti hudobník, rád oddychujem pri počúvaní hudby, ale teda aj pri hre na klavír a organ. ,,Život je ako klavír. Biele klávesy sú šťastné okamihy a čierne sú smutné chvíle. Nezabudnime ale, že obidva typy klávesov hrajú spolu, aby reprodukovali kvalitnú hudbu.”

Učiteľ nemôže existovať bez …
trpezlivosti, úsmevu na tvári, ochoty, vzdelania, chuti učiť sa nové veci a porozumeniu žiakom.

Patrik pripravoval na monitor Mateja, po prijímačkách nám prišiel takýto mail od maminy Lucky:

“Slovenčinu dal na 96%. Prijatí bol bez prijímačiek (bez poradia) na Gymnázium na Vazovovej ulici. Organizácia kurzu aj prístup lektora- výborné.”