Blog

Platforma Edmodo - na čo slúži a ako sa používa

Ak máte konkrétnu otázku ohľadom používania platformy Edmodo, navštívte našu stránku s najčastejšie kladenými otázkami.

Počas situácie, ktorá nastala v dôsledku šírenia nového koronavírusu COVID-19 sme vo Freedu veľmi rýchlo prešli na online výučbu. Prechod nebol hladký a prvé týždne zažívali mnohé platformy umožňujúce online výučbu vysoký nápor používateľov. Podobne, ani my sme na situáciu neboli pripravení a teda sme sa nevyhli mnohým nedostatkom. Naši lektori však šikovne na nový systém nabehli a všetky kurzy sme dokončili v online režime.

Počas online výučby naši lektori začali využívať mnohé nástroje, ktoré im zjednodušili prácu. Jedným z týchto nástrojov a zároveň prvým, ktorý sme pri vedení kurzov začali využívať, bola platforma Edmodo. Po kladných skúsenostiach s touto edukačnou platformou, sme sa rozhodli ju naďalej využívať počas lekcií aj v rámci našich kurzov na pobočkách.

Čo Edmodo ponúka ?

  • Edmodo nám predovšetkým umožňuje zdieľanie materiálov online. Žiaci tak už so sebou nemusia nosiť desiatky strán papiera, nemusia v nich dlho listovať. Všetky materiály dostávajú po odučení lekcie prostredníctvom tejto platformy. Zároveň tak majú všetky materiály prehľadnejšie uložené a majú k nim prístup aj po skončení kurzu.
  • Tento online nástroj zároveň umožňuje ešte viac individuálneho prístupu medzi našim lektorom a žiakom. Žiak môže kedykoľvek lektora kontaktovať, poskytnúť mu spätnú väzbu, opýtať sa na nezrovnalosti. Aj napriek tomu, že naše kurzy organizujeme v malých skupinách (najviac osem žiakov), pri niektorých učivách žiaci vyžadujú o čosi viac individuálneho prístupu. To platí hlavne v prípade našich kratších kurzov.
  • Vďaka možnosti zdieľania online testov vieme nahradiť hodiny individuálneho testovania a venovať sa tak niektorým témam detailnejšie. Žiaci dostávajú za úlohu vypracovať testy mimo lekcií vo Freedu. Zároveň nám táto funkcia Edmoda umožnuje pripraviť viacero testov, zdieľať ich žiakom, ktorí ich môžu riešiť v rámci každej prebratej témy. A ihneď potom, ako žiaci test vyriešia online, dostanú aj automaticky vyhodnotené výsledky. To zároveň uľahčí prácu našim lektorom.
  • Edmodo taktiež ponúka prístup pre rodičov. Rodič tak má lepší prehľad o tom, čo sa na lekciách deje a dokáže si skontrolovať výsledky testov svojho dieťaťa. Zároveň má možnosť kontaktovať lektora priamo pomocou správy, čím sa zefektívňuje komunikácia medzi lektormi a rodičmi a lektor tak môže dostávať pravidelnú spätnú väzbu od rodičov. To platí aj naopak – lektor vie kontaktovať rodiča a poskytnúť mu spätnú väzbu o práci žiaka na hodinách.
  • Používanie Edmoda našim lektorom taktiež umožňuje používať počas výučby ďalšie interaktívne formy ako sú videá, interaktívne testy, edukačné hry a mnoho ďalších. Počiatočné používanie Edmoda nás presvedčilo o tom, že sami lektori objavujú ďalšie formy výučby, ktorá dokáže byť pre deti zábavnejšia a v mnohom záživnejšia.
  • V neposlednom rade je dôležité podotoknúť, že Edmodo je v neustálom vývoji a teší sa veľkej popularite. Príkladom môže byť používanie Edmoda miliónmi užívateľov – počas koronakrízy na Edmodo prešli učitelia a žiaci nižších ročníkov v celom štáte Egypt. Táto populatita znamená, že tím vývojárov platformu Edmodo pravidelne aktualizuje a pridáva nové funkcie, ktoré ešte my sami len začínami objavovať.

Prečo práve Edmodo ?

Edmodo je veľmi intuitívny a jednoduchý nástroj na používanie. Aj napriek tomu, že je kompletne v anglickom jazyku, žiaci sa v ňom dokážu po krátkom čase dobre orientovať. Edmodo totižto ponúka používateľské prostredie nápadne podobajúce sa sociálnej sieti Facebook, s ktorou majú mnohí naši žiaci už predošlé skúsenosti:

Edmodo je zároveň dostupné aj pre mobilné zariadenia. Naši žiaci teda môžu sledovať dianie v skupine, reagovať na príspevky lektora, či dokonca čítať a riešiť materiály aj prostredníctvom mobilného telefónu. Podobne aj lektor môže reagovať na príspevky a správy od žiakov rýchlejšie a jednoduchšie

V neposlednom rade je Edmodo platformou aj pre učiteľov, ktorí tak medzi sebou dokážu zdieľať cenné rady, nápady a vylepšienia svojich hodín. Naši lektori tak môžu objaviť nové a inovatívne spôsoby výučby, ktoré potom môžu využiť pri vedení kurzov vo Freedu.

Ako funguje organizácia kurzov prostredníctvom Edmoda ?

Pred začatím kurzu sú vytvorené virtuálne triedy pre jednotlivé kurzy. Po tom, ako sa žiak registruje (alebo počas registrácie), zadá jedinečný kód pre pripojenie sa do tejto virtuálnej triedy.

Virtuálne triedy fungujú ako skupiny, kde lektor pravidelne zdieľa materiály, testy, prípadne interaktívne úlohy. Žiaci si tieto úlohy môžu jednoducho prečítať, stiahnuť materiály a pohotovo reagovať – buď formou komentára pod príspevkom lektora alebo poslaním vypracovaného dokumentu späť lektorovi.