Pravidlá komunikácie na hodinách

PRAVIDLÁ pre lektorky a lektorov

 

 • Aké sú pravidlá pre lektorky a lektorov?
 • V akých prípadoch nevhodného správania sa detí sa obrátiť na koordinátorku?
 • Ako si zabezpečiť čo najlepší videohovor na Skype?

Základné pravidlá pre všetky lektorky a lektorov

1. Odpovedaj na naše maily/správy/telefonáty hneď, ako je to možné.
Naša komunikácia s tebou musí byť rýchla a efektívna, pretože na nej závisí aj následná komunikácia s rodičmi a deťmi.

2. Odučené hodiny si zapisuj do moje.freedu.sk do 24 hodín.
Po zapísaní tvojich hodín sa deťom v konte odomknú materiály z hodiny. Chceme, aby k nim mali prístup čo najskôr, a tiež aby rodičia mali informáciu o obsahu hodinu a spätnej väzbe na svoje dieťa.

3. Na konci mesiaca si skontroluj, či máš zapísané všetky svoje odučené hodiny.
Žiadna hodina v tvojom konte nesmie ostať naplánovaná. Buď bola odučená, zrušená alebo preložená.

4. Vytváraj bezpečné a podporné prostredie, v ktorom sa deti cítia bezpečne a podporované. Sú to dobre osvetlené triedy, primerané teploty a efektívne usporiadané pracovné stoly. Taktiež treba podporovať vzájomný rešpekt a bezpečnú komunikáciu.

5. Nezabúdaj na to, že pre svojich žiakov si vzorom.
Samozrejme, všetci máme občas aj zlé dni, ale vždy sa snaž byť na hodinách čo najlepšou verziou samého seba. Správaj sa priateľsky a empaticky. Deti si ťa tak obľúbia, na hodinách sa budú cítiť bezpečne a komfortne. Žiakom tykaj, a je na tebe, či od nich budeš chcieť, aby tykali aj oni tebe alebo nie.

6. Ako fungujeme vo Freedu
Všetko čo sa deje vo Freedu sme spísali na stránke – https://freedu.sk/lektori-info/. Maj túto stránku vždy po ruke a nauč sa v nej orientovať.

Pravidlá pre lektorky a lektorov pre kurzy na POBOČKE

1. Na svoje hodiny príď vždy načas a nepredlžuj ich.
Odporúčame dostaviť  sa do Freedu minimálne 10 minút pred začiatkom lekcie. Pokiaľ ti na seba nadväzuje viac lekcií, snaž sa premiestniť do druhej triedy čo najrýchlejšie.
Dĺžky lekcií treba dodržiavať, aby sme deti o nič neukrátili. Predlžovanie hodín vo Freedu nie je možné vzhľadom na obsadenosť tried a nadväzovanie predmetov na seba. Pokiaľ teda nestihneš s deťmi prejsť všetko, čo si mal/a naplánované, môžu si danú úlohu dokončiť doma alebo sa k nej vrátite na najbližšej hodine.

2. Maj pred lekciou pripravené všetky potrebné materiály, učebnice, pomôcky a technické vybavenie.
Dôkladná príprava a organizácia predchádza prípadným meškaniam a prekážkam v plynulom chode lekcie.

3. Zapojenie chýbajúcich detí na Skype.
Deti majú možnosť v prípade choroby sa na hodinu zapojiť online a hodinu pasívne sledovať. Pre každú skupinu dostaneš Skype link, a tvojou povinnosťou je kontrolovať, či sa niekto na Skype ozval, že chce hodinu sledovať online. Na streamovanie máme k dispozícii notebooky na pobočkách, takisto môžeš použiť svoj notebook, tablet, mobil. Pamätaj si vždy svoje Skype prihlasovacie údaje.

4. Po každej hodine vyzvi deti k tomu, aby si po sebe vyhodili odpadky a zasunuli stoličky. Tiež zotrite tabuľu. Ak je treba, vyčisti povrch stolov.
Udržiavanie čistoty tried je našou Freedu vizitkou.

5. Ak si mal/a požičaný notebook alebo inú vec, osobne ich odovzdaj na recepcii Freedu. Dbaj na náš majetok, ale aj na majetok detí a svoj vlastný. Buďme pre deti príkladom ako sa správne starať o svoje veci a veci ostatných.

6. Ako sa správne obliecť?
Vo Freedu nemáme dresscode, ale očakávame, že prídeš oblečená/ý slušne a čisto. Budeš komunikovať s deťmi aj rodičmi, tak na to mysli. Rifle sú úplne ok. 😊


Pravidlá pre lektorky a lektorov pre ONLINE kurzy

1. Na svoje hodiny sa pripájaj načas a nepredlžuj ich.
Odporúčame pripojiť  sa na online hodiny aspoň 5 minút pred začiatkom lekcie. Deti pozdrav a skontroluj, či sú pripojení a majú zapnuté kamery. Pokiaľ  ti na seba nadväzuje viac lekcií, snaž sa pripojiť na ďalšiu lekciu čo najrýchlejšie.
Dĺžky lekcií treba dodržiavať, aby sme deti o nič neukrátili. Predlžovanie hodín vo Freedu nie je možné vzhľadom na predmetov na seba. Pokiaľ teda nestihneš s deťmi prejsť všetko, čo si mal/a naplánované, môžu si danú úlohu dokončiť doma alebo sa k nej vrátite na najbližšej hodine.

2. Povzbuď deti a trvaj na tom, aby mali zapnuté kamery. Zapnuté kamery zlepšujú ľudské interakcie, výsledky detí a atmosféru skupiny. Zapnuté kamery pre lektorky, lektorov a deti sú povinné.

3. Buď technicky pripravená/ý.
Pred začatím online hodiny skontroluj, či máš stabilné pripojenie k internetu a over si správnosť fungovania potrebných technologických nástrojov ako je videohovorová platforma, obrazovka, mikrofón a reproduktor. Zabezpeč, aby bol tvoj hlas zreteľný a zvuk dostatočne hlasný pre študentov. Svetlo nemaj za sebou, aby si nebol/a v tieni.

4. Každú hodinu daj nahrávať
Skype umožňuje hodiny nahrávať. Jedným z benefitov online kurzov je to, že sa k hodine deti vedia kedykoľvek vrátiť. Pozor – na Skype v konverzácii sa video zmaže automaticky po 30 dňoch. Ak si deti video stiahnu do zariadenia, ostane im.

5. Ako si zabezpečiť čo najkvalitnejší videohovor
Praktické rady sme spísali nižšie.

 

 

Ako si zabezpečíš čo najlepší videohovor na Skype:

 1. Stabilné pripojenie na internet:
  Uisti sa, že máš spoľahlivé a stabilné pripojenie na internet. Ideálne je použiť pripojenie cez kábel. Ak používaš Wi-Fi, uisti sa, že si v dosahu silného signálu, otvor všetky dvere medzi tebou a routerom.
 2. Kvalitná webkamera:
  Použi kvalitnú webkameru, ktorá poskytuje dostatočne vysoké rozlíšenie a jasný obraz. Ak používaš integrovanú webkameru vo zariadení, uisti sa, že je čistá a dobre osvetlená.
 3. Dobré osvetlenie:
  Zabezpeč dostatočné osvetlenie v miestnosti, kde sa nachádzaš. Snaž sa umiestniť sa tak, aby svetlo neprišlo priamo odzadu, čo by mohlo spôsobiť, že budeš len tieň.
 4. Tiché prostredie:
  Zabezpeč, aby v miestnosť, v ktorej sa nachádzaš, bol čo najmenší hluk. Vypni televíziu, zariadenia na reprodukciu hudby alebo iné zvukové rušenie, ktoré by mohlo rušiť komunikáciu. Daj si slúchadlá, aj jednoduchšie slúchadlá poskytujú výrazné zlepšenie hovoru. Deti nepočujú ruchy v tvojej izbe.
 5. Upozornenia a notifikácie:
  Pred začatím hovoru vypni upozornenia a notifikácie na svojom zariadení, aby sa minimalizovalo rušenie počas videohovoru.
 6. Správne nastavenia aplikácie Skype:
  Skontroluj si nastavenia aplikácie Skype a uisti sa, že sú správne nakonfigurované pre tvoj mikrofón, reproduktory a webkameru. Skús si tiež prehrať testovací hovor alebo video, aby si zistil/a, či je všetko v poriadku.
 7. Pripojenie cez kábel:
  Ak máš možnosť, pripoj svoje zariadenie priamo káblom do siete namiesto používania bezdrôtového pripojenia Wi-Fi. Kábel poskytuje stabilnejšiu a rýchlejšiu internetovú konektivitu, čo prispieva k lepšej kvalite videohovoru.
 8. Aktualizuj si aplikáciu Skype:
  Uisti sa, že máš nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Skype. Aktualizácie často obsahujú vylepšenia v oblasti výkonu, stability a kvality hovoru.
 9. Minimalizuj používanie iných zariadení:
  Ak máš viacero zariadení pripojených na rovnakú sieť, minimalizuj používanie ostatných zariadení počas videohovoru. Iné aktívne zariadenia môžu zaťažiť sieť a spomaliť pripojenie.
 10. Ostatné programy a procesy:
  Pred spustením videohovoru zatvor všetky zbytočné programy a procesy na tvojom zariadení. To pomôže uvoľniť systémové prostriedky a zlepšiť výkon pre Skype.

V prípade nevhodného správania detí sa na koordinátorku obráť v nasledujúcich prípadoch:

1. Opakované vyrušovanie zo strany žiaka.
Ak žiak alebo žiačka nadmerne vyrušuje a tým narúša priebeh doučovania a aj napriek tvojim opakovaným upozorneniam (ak si niekoho napomínala už 3x) a správanie sa nezlepšilo.

2. Fyzická a slovná agresivita, znevažovanie lektorov alebo spolužiakov, ničenie majetku Freedu alebo majetku ostatných v skupine a podobne. V týchto prípadoch sa ihneď obráť na koordinátorku.

3. Ak správanie žiaka ohrozuje bezpečnosť seba alebo iných žiakov a lektoriek či lektorov vzdelávacieho centra ihneď kontaktuj koordinátorku.

4. Ak nedokážeš samostatne vyriešiť akýkoľvek problém a potrebuješ podporu a odbornú radu od nás, sme tu pre teba. Je dôležité, aby sa takéto prípady riešili spolu so zreteľom na individuálne potreby a okolnosti dieťaťa.