Prihláška odoslaná

Ďakujeme za vyplnenie a odoslanie prihlášky.

Koordinátorka kurzov v Dúbravke (Bilíkova 34) a online:

Elena Benka

Koordinátorka kurzov v Empire (Vivo!) a online:

Martina Holčíková

Tešíme sa na Vás vo Freedu!