Romana

Lektorka Romanka je čerstvou absolventkou v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazykovej kombinácii angličtina/francúzština/slovenčina. A diplom sa jej podarilo získať nie len na slovenskej, ale aj francúzskej univerzite. 
Jazyky sú jej vášeň už od gymnázia, kde si k angličtine pridala aj francúzštinu. Z vášne sa napokon stal profesionálny záujem. 🙂
Už počas štúdia sa začala venovať  výučbe jazykov, kde mohla v praxi uplatniť poznatky z anglickej a francúzskej lingvistiky a reálií. Okrem jazykov sa však dlhodobo venuje aj umeniu a environmentalistike.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá,a tiež  jazykové kurzy.

Prečo rada učíš?
V učení vidím poslanie a zároveň krásny spôsob ako na svet nazerať inak, očami svojich študentov. Myslím si teda, že kvalitná hodina nemá obohatiť len študentov, ale aj samotného učiteľa, ktorý skrz učenie spoznáva a objavuje rozmanité spôsoby rozmýšľania. Zároveň som zástancom holistického prístupu vo výučbe, teda prepájania jednotlivých disciplín a zapájania rozmanitých aktivít do vzdelávacieho procesu.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez ticha.

Čo Ťa najviac baví na učení?
Že každá hodina je jedinečná.

Na hodinu si môžeš zobrať jednu vec, čo by to bolo?
Notebook 🙂