Lektor Šimon

Lektor Šimon je študentom učiteľstva matematiky a chémie na Univerzite Komenského v Bratislave.
Má rád keď ľudia rozumejú podstate učiva a nemusia sa veci len “bifliť ” naspamäť. Rád robí pokusy a objavuje niečo nové, neznáme. Preto sa na jeho hodinách žiaci nenudia a ľahko nadobudnú nové vedomosti. Medzi Šimonové koníčky patrí cyklistika a turistika.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy prípravy na prijímačky na osemročné a bilingválne gymnázia, Testovanie 9.

Prečo rád učíš?
Učenie a vedomosti sú kľúčom ku každému cieľu čo chceme dosiahnuť, bez vzdelania to nejde. Budem rád, keď pomôžem niekomu dostať sa aspoň kúsok bližšie k jeho cieľu.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Na učiteľa chémie a matematiky na základnej škole, vďaka nemu študujem to čo študujem.

Učiteľ nemôže existovať bez …
žiaka

Ako najradšej oddychuješ?
Na vysokohorskej túre alebo na bicykli