Lektorka Simona

Lektorka Simonka je študentkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a etickej výchovy.
Doučovaním sa zaoberá už dlhší čas a vždy bolo jej snom stať sa učiteľkou. Je milovníčkou zvierat, dobrého jedla, vzdelávania sa a sebarozvoja.
Pri učení jazyka svojím študentom jednoznačne odporúča čítať knihy v anglickom jazyku, ale myslí si že toto platí aj pre iné predmety alebo jazyky. Čítaním kníh nadobúdame potrebnú prax a vidíme ako sa jazyk využíva v reálnom živote. Kľudne môžete začať aj s niečim jednoduchším ako sú rozprávky v cudzom jazyku, ktoré sú ľahšie na pochopenie. Preto smelo do čítania akýchkoľvek kníh!
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, skupinové a individuálne jazykové kurzy. 

Prečo rada učíš?
Rada zdieľam svoje vedomosti a za svoj cieľ u mojich študentov považujem nielen rozvoj vedomostí ale aj rozvoj osobnosti. Je skvelé sledovať ako sa moji študenti tešia z novonadobudnutých vedomostí, dobrých známok z testov a iných úspechov, na našej spoločnej ceste lekciami.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Dobrý učiteľ určite nemôže existovať bez rešpektu. Ja tento rešpekt nevnímam iba ako rešpekt u študentov ale aj učiteľov rešpekt voči študentom a vzdelávaniu sa. To, že som učiteľ neznamená, že všetko viem a mám vo všetkom pravdu. To, že som učiteľ znamená, že s rešpektom pristupujem k vedomostiam a študentom a snažím sa rozvíjať ich vedomosti tak aby sa sám študent dostal k výsledku.

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?
Kreativita detí. Keď sa študentom niečo nedarí zapamätať a snažia sa nájsť svoju cestičku a nakoniec z toho vzíde niečo vtipné, milé, čo môžeme využiť na hodinách je vždy veľmi veselé.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez jedla. Bez kávy. Bez môjho milovaného priateľa a psa Alexa.
Počas školského roka si neviem predstaviť deň bez poriadnej organizácie.