SLOVENSKÝ JAZYK – Monitor 2016

SLOVENSKÝ JAZYK - Monitor 2016

Dôležité informácie k riešeniu testu:

  • v teste sa nachádza 25 úloh
  • každá správna odpoveď bude hodnotená 1 bodom
  • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
  • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
  • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
  • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky ?

1 out of 25
2.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ktorá informácia o mimoriadnom vstupe do jaskyne vyplýva z ukážky?

2 out of 25
3.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ak chceme v jaskyni fotografovať, je potrebné na základe ukážky

3 out of 25
4.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti sa všetky predložky viažu s akuzatívom?

4 out of 25
5.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti sú správne určené vetné členy z uvedenej vety?  • Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne.

5 out of 25
6.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky?

6 out of 25
7.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ktorá vlastnosť Arthura Conana Doyla nevyplýva z ukážky?

7 out of 25
8.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti je správne určený rozprávač ukážky?

8 out of 25
9.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti sú všetky slová a slovné spojenia napísané pravopisne správne?

9 out of 25
10.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti sú podstatné mená, z ktorých každé sa skloňuje podľa iného vzoru pre ženský rod?

10 out of 25
11.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ktorá možnosť vyplýva z ukážky?

11 out of 25
12.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Z ukážky nevyplýva, že

12 out of 25
13.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Prirovnania v ukážke sa týkajú

13 out of 25
14.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti nie je personifikácia?

14 out of 25
15.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti je príslovka?

15 out of 25
16.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ktorou z možností správne doplníme uvedenú vetu?  • Úryvok ................................ slovníka vysvetľuje ................................ slov.

16 out of 25
17.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti je na základe ukážky nesprávne použitý tvar slovesa blinkotať?

17 out of 25
18.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti sú len dokonavé slovesá?

18 out of 25
19.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti sú len akostné prídavné mená?

19 out of 25
20.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti je metafora so slovom žmurkať vo význame mihať, sliepňať?

20 out of 25
21. V ktorej možnosti sú všetky pojmy charakteristické pre povesť?
21 out of 25
22. Číslovka tisíc sa skloňuje podľa vzoru
22 out of 25
23. V ktorej možnosti je v oboch slovných spojeniach nezhodný prívlastok?
23 out of 25
24. V ktorom slovnom spojení vznikli obe slová odvodzovaním predponou?
24 out of 25
25. V ktorej možnosti sú slohové útvary so spoločnými znakmi?
25 out of 25