SLOVENSKÝ JAZYK – Monitor 2016

SLOVENSKÝ JAZYK - Monitor 2016

Dôležité informácie k riešeniu testu:

  • v teste sa nachádza 25 úloh
  • každá správna odpoveď bude hodnotená 1 bodom
  • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
  • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
  • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
  • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ktorý odpad môžeme na základe ukážky vyhodiť do modrého kontajnera?

1 out of 25
2.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
Ktoré tvrdenie na základe ukážky nie je pravdivé?

2 out of 25
3.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Do kontajnera určeného na plasty na základe ukážky vyhadzujeme

3 out of 25
4.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
V ktorej možnosti je správne použité vykanie?

4 out of 25
5.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
V ktorej možnosti patria obe zvýraznené slová k neohybným slovným druhom?A. Projekt prispieva k tomu, aby sme sa zaujímali o životné prostredie.
B. Len veľmi málo škôl systematicky separuje odpad.
C. Je dôležité starať sa nieleno svoje pohodlie, ale aj o našu planétu.
D. Jeho súčasťou je projekt Zbieraj a trieď.

5 out of 25
6.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07(ukážka je uvedená pri každej úlohe):
Vypíš z orámovanej časti ukážky pomnožné podstatné meno.

6 out of 25
7.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
Vypíš z nasledujúcej časti ukážky slovo cudzieho pôvodu, pri výslovnosti ktorého sa nerešpektuje pravidlo o mäkčení.

7 out of 25
8.


Ktoré tvrdenie o postavách vyplýva z ukážky?

8 out of 25
9.


Ktoré tvrdenie o Ištarovi je na základe ukážky nepravdivé?

9 out of 25
10.


V závere ukážky sa v očiach dvoch postáv zračilo rodiace sa pochopenie toho, ako

10 out of 25
11.


Ktoré tvrdenie o slovách z nasledujúcej vety je pravdivé?Každú štvrť zásobujú kanály, je tam vody na sto rokov pre Sargonových šesť terás. 

11 out of 25
12.


V ktorej možnost sa nachádzajú zámená v rovnakom páde?
12 out of 25
13.


Vypíš meno postavy, ktorej  je v ukážke preukazovaná pocta ako faraónovi.

13 out of 25
14.


Vypíš z nasledujcej časti ukážky slovo s opačným významom k slovu urečnene.
14 out of 25
15.


Dobrovoľníci podľa ukážky

15 out of 25
16.


V ktorej možnosti je nepravdivé tvrdenie?
Podľa ukážky sa prosociálny človek


Úryvok ................................ slovníka vysvetľuje ................................ slov.
16 out of 25
17.


V ktorej možnosti je uvedený hlavný dôvod, prečo sa mladí ľudia zapájajú do dobrovoľníctva menej?

17 out of 25
18.


Ktorým slovom by sme na základe poslednej vety z ukážky mohli nahradiť slovo asociácia v názve grafu?

18 out of 25
19.V ktorom prídavnom mene sa uplatňuje ravidlo o rytmickom krátení?

19 out of 25
20.


Vypíš z nasledujúcej vety prisudzovací sklad.


Vzťah hodnotovej orienácie a dobrovoľníctva je silný. 

20 out of 25
21.
Lukáš, Marek a Filip sa rozprávajú o informáciách z prieskumu. Napíš meno chlapca, ktorý svoj názor založil na argumente.
21 out of 25
22. Vktorej možnosti je správne určený druh frazeologizmuz prvého verša nasledujúcej ukážky?
22 out of 25
23. V ktorej možnosti sú správne doplnené chýbajúce písmená z nasledujúcej vety?
23 out of 25
24.

Vlastné podstatné meno z nasledujúcej vety napíš pravopisne správne v tvare lokálu jednotného čísla.


Spoznaj našu Zem, modrú krásku, a jej vzácnosti.

24 out of 25
25. Vypíš z ukážky dvojslovné spojenie vyjadrujúce stálosť človeka vo svojich zásadách.
25 out of 25