SLOVENSKÝ JAZYK – Monitor 2017

SLOVENSKÝ JAZYK - Monitor 2017

Dôležité informácie k riešeniu testu:

  • v teste sa nachádza 25 úloh
  • každá správna odpoveď bude hodnotená 1 bodom
  • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
  • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
  • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
  • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktoré tvrdenie o Robinsonovi vyplýva z ukážky?

1 out of 25
2.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Prečo bol Robinson podľa ukážky zmierený s pobytom na opustenom ostrove?

2 out of 25
3.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktoré tvrdenie o číslovkách z ukážky je pravdivé?

3 out of 25
4.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú slovesu v podčiarknutej časti vety ukážky?

4 out of 25
5.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Nasledujúca veta je:


Na ostrove som bol teda dva roky.

5 out of 25
6.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Autor v ukážke

6 out of 25
7.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):O ukážke platí, že patrí

7 out of 25
8.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V podčiarknutom verši ukážky zámeno ním v básni označuje

8 out of 25
9.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je správne určený umelecký prostriedok?

9 out of 25
10.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je je nezvyčajný slovosled zvýrazňujúci umelecký dojem v ukážke?

10 out of 25
11.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je správne uvedený slohový útvar ukážky?

11 out of 25
12.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky?

12 out of 25
13.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je uvedený správny význam obrazného pomenovania podľa ukážky?

13 out of 25
14.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktoré tvrdenie o ukážke je pravdivé?

14 out of 25
15.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti sa nachádza dvojica ohybný - neohybný slovný druh z ukážky?

15 out of 25
16.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktoré tvrdenie o pravidlách súťaže vyplýva z ukážky?

16 out of 25
17.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktorá možnosť nevystihuje podľa ukážky cieľ súťaže?

17 out of 25
18.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je správne uvedený prisudzovací sklad z nasledujúcej vety?  • Súťažiaci sa musí prihlásiť za člena Staromestskej knižnice.

18 out of 25
19.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je veta napísaná gramaticky správne?

19 out of 25
20.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti sú obe slová s predponou?

20 out of 25
21. V ktorej možnosti sa slová sklonujú podľa rovnakého vzoru?
21 out of 25
22.

V ktorej možnosti sú správne uvedené chýbajúce hlásky z nasledujúcej vety?


22 out of 25
23. V ktorej možnosti sú typické znaky žánru anekdota?
23 out of 25
24.

V ktorej možnosti nie je správne zvedené synonymum slova podoba z nasledujúcej vety?  • Dokumentárnemu filmu sme dali definitívnu podobu.

24 out of 25
25. Koľko mäkkých spoluhlások obsahuje slovo sobotňajší?
25 out of 25