SLOVENSKÝ JAZYK – Monitor 2018

SLOVENSKÝ JAZYK - Monitor 2018

Dôležité informácie k riešeniu testu:

 • v teste sa nachádza 25 úloh
 • každá správna odpoveď bude hodnotená 1 bodom
 • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
 • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
 • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
 • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktoré tvrdenie vyplýva z úkážky ?

1 out of 25
2.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktorý z cieľov pomáha fitnes náramok plniť na základe ukážky?

2 out of 25
3.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Pri ktorých aktivitách je možné vždy spoľahlivo použiť ktorýkoľvek fitnes náramok podľa ukázky?

3 out of 25
4.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti sa nachádzajú len abstraktné podstatné mená?

4 out of 25
5.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-05 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti sa všetky slová začínajú mäkkou párovou neznelou spoluhláskou?

5 out of 25
6.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktoré tvrdenia o dropovi fúzatom je pravdivé na základe ukážky?

6 out of 25
7.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Z ukážky nevyplýva, že organizácia Ochrana dravcov na Slovensku

7 out of 25
8.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Čo bolo podľa ukážky príčinou vyhynutia dropov v Lehniciach?

8 out of 25
9.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktorý jazykový štýl prevláda v ukážke?

9 out of 25
10.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 06-10 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je správne určený vetný člen z nasledujúcej vety? • Na Slovensku je tento druh považovaný za takmer vyhynutý.

10 out of 25
11.

K nasledujúcej otázke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky?

11 out of 25
12.

K nasledujúcej otázke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktoré tvrdenie o dedovi Kmeťovi je na základe ukážky správne?

12 out of 25
13.

K nasledujúcej otázke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je najpresnejšie vysvetlený význam nasledujúceho obrazného pomenovania z ukážky? • Vtedy starcove drobné oči ako dvojbodka delili počet jeho rôčkov desiatimi, taký bol mladý na duši, taký bystrý a vymyslený?

13 out of 25
14.

K nasledujúcej otázke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti sú uvedené iba znaky charakterizujúce ukážku?

14 out of 25
15.

K nasledujúcej otázke sa vzťahujú úlohy 11-15 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti sa nachádza príslovka aj častica?

15 out of 25
16.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktorá možnosť vyjadruje unikajúci pútavý život podľa ukážky?

16 out of 25
17.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je správne doplnenie nasledujúcej vety? • Uvedenú ukážku zaraďujeme k ______ lyrike, v tretej strofe sa uplatňuje ______ rým.

17 out of 25
18.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je správna charakteristika umeleckého prostriedku nasledujúceho verša? • na kúsku plátna čosi sa deje čosi mihotá

18 out of 25
19.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Slovo kupé z ukážky je

19 out of 25
20.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 16-20 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Milan Lasica píše aj divadelné hry. V ktorej možnosti je nesprávne tvrdenie o divadelnej hre?

20 out of 25
21. V ktorej možnosti sú číslovky napísané správne?
21 out of 25
22. V ktorej možnosti sa nachádzajú len vzťahové prídavné mená?
22 out of 25
23. V ktorej možnosti sa nachádzajú len združené pomenovania?
23 out of 25
24. V ktorej možnosti je správne uvedený tvar osobného zámena?
24 out of 25
25.

Pomenuj literárny žáner nasledujúcej ukážky. • Všetko, čo som s láskou zanechal, ma bude navždy pripomínať.

25 out of 25