SLOVENSKÝ JAZYK – Monitor 2019

SLOVENSKÝ JAZYK - Monitor 2019

Dôležité informácie k riešeniu testu:

  • v teste sa nachádza 25 úloh
  • každá správna odpoveď bude hodnotená 1 bodom
  • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
  • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
  • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
  • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ukážke sa tvrdí, že na Slovensku prvého apríla

1 out of 30
2.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky ?

2 out of 30
3.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti sa nachádzajú len obrazné pomenovania z ukážky ?

3 out of 30
4.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti je správne určený nezhodný prívlastok z nasledujúcej vety?  • Vystrihnuté ryby z papiera pripínali náhodným chodcom na kabát.

4 out of 30
5.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti sa nachádza podstatné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzoru hrdina ?

5 out of 30
6.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Napíš pravopisne správne slovné spojenie, ktorým sa podľa ukážky zaužívane pomenúva prvý deň v roku, 1. január.

6 out of 30
7.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Vypíš z druhého odseku ukážky synonymum slova ohurujúci.

7 out of 30
8.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Z ukážky vyplýva, že keď sa Nova prebudila


 

8 out of 30
9.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Kedy mala podľa ukážky starká 16. narodeniny?

9 out of 30
10.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ktorý ekologický problém je načrtnutý v ukážke?

10 out of 30
11.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ukážka patrí do

11 out of 30
12.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


V ktorej možnosti je správne uvedený počet a druh čísloviek v poslednom odseku ukážky?

12 out of 30
13.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Z druhého odseku ukážky vypíš podstatné meno, ktoré je v akuzatíve.

13 out of 30
14.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Prepíš pravopisne správne slovom zvýraznenú číslovku v tvare uvedenom v ukážke.

14 out of 30
15.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 15-21 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Z ukážky vyplýva, že porovnávanie s ostatnými

15 out of 30
16.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 15-21 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Čo nevyplýva z ukážky?

16 out of 30
17.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 15-21 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktorým slovným spojením by sme mohli nahradiť spojenie zdravá miera z ukážky?

17 out of 30
18.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 15-21 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Ktorá možnosť najlepšie vystihuje význam nasledujúceho výroku z ukážky?  • Nestať sa otrokom „šťastného života“ na sociálnych sieťach.

18 out of 30
19.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 15-21 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti je slovo okolo rovnakým slovným druhom ako v nasledujúcej vete?  • Zdalo sa im, že všetci okolo sú krajší a úspešnejší.

19 out of 30
20.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 15-21 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Vypíš z nasledujúcej vety sloveso, ktoré je v neurčitku.  • Nevenujte pozornosť prebytočným informáciám, ktoré nemáte možnosť spracovať.

20 out of 30
21.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 15-21 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):Utvor z antonyma slova ľahko príslovku vystupňovanú v 2. stupni a napíš ju pravopisne správne.

21 out of 30
22. V ktorej možnosti je správne pomenovaný typ komunikácie v nasledujúcej ukážke?

22 out of 30
23. V ktorej možnosti je veta napísaná jazykovo správne?
23 out of 30
24. Vypíš z nasledujúcej ukážky personifikáciu.

24 out of 30
25. Nahraď podčiarknuté slovo v nasledujúcej vete synonymom, ktoré je odvodené od vybraného slova po b a napíš ho pravopisne správne.

25 out of 30
26. Doplň správne i/í/y/ý na vynechané miesta v nasledujúcej vete.

26 out of 30
27. Ktoré poučenie vyplýva z nasledujúcej bájky?

27 out of 30
28. Vypíš presne z nasledujúcej ukážky pomnožné podstatné meno.

28 out of 30
29. Napíš združené pomenovanie, z ktorého bolo utvorené podčiarknuté slovo z nasledujúcej vety.

29 out of 30
30. Ktoré tvrdenie o nasledujúcej ukážke je pravdivé?

30 out of 30