SLOVENSKÝ JAZYK – Monitor 2023

SLOVENSKÝ JAZYK - Monitor 2022

Dôležité informácie k riešeniu testu:

  • v teste sa nachádza 25 úloh
  • každá správna odpoveď bude hodnotená 1 bodom
  • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
  • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
  • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
  • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Ktoré tvrdenie je podľa ukážky pravdivé?

1 out of 30
2.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
Ktoré tvrdenie o odpadoch je podľa ukážky pravdivé?

2 out of 30
3.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
Ktoré tvrdenie o vplyve odpadu v moriach a oceánoch na živočíšnu ríšu z ukážky nevyplýva?

3 out of 30
4.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
Cieľom ukážky je

4 out of 30
5.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):V ktorej možnosti sú v slovných spojeniach len prídavné mená, ktoré sa nepravidelne stupňujú?
5 out of 30
6.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
V nasledujúcej vete vyhľadaj zvratné sloveso a napíš ho pravopisne správne v tvare 3. osoby množného čísla v podmieňovacom spôsobe prítomného času. 


Morské zvieratá a morské vtáky si odpad mýlia s potravou v dôsledku jeho veľkosti a prevládajúceho výskytu.

6 out of 30
7.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 01-07 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
Zvýraznené slovné spojenie v nasledujúcej vete napíš pravopisne správne v tvare akuzatívu množného čísla.


Morskí vedci pozorovali akrobatické kúsky troch delfínov.

7 out of 30
8.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):

Ktoré tvrdenie o firme Lego je podľa ukážky pravdivé?

8 out of 30
9.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
Ktoré tvrdenie je podľa ukážky pravdivé?

9 out of 30
10.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
Ktorý z dôvodov na základe ukážky neovplyvnil vznik hračkárskej firmy Lego?

10 out of 30
11.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
V ktorej možnosti sú uvedené slová, ktorými je možné nahradiť podčiarknuté výrazy v nasledujúcej vete tak, aby bol zachovaný jej význam?


Hračky ich vyniesli medzi top hračkárske firmy na svete a v čase najväčšieho boomu zamestnávali viac ako šesťtisíc ľudí.

11 out of 30
12.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
V ktorej možnosti sú slovné spojenia napísané pravopisne správne?

12 out of 30
13.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):
Vypíš z ukážky synonymum slova bankrot.

13 out of 30
14.

K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 08-14 (ukážka je uvedená pri každej úlohe):


Utvor z akostného prídavného mena v nasledujúcej vete príslovku a napíš ju pravopisne správne.
Lego začína vyrábať vzácny produkt – plastové stavebnice.

14 out of 30
15.


More podľa ukážky

15 out of 30
16.

Kto je rozprávačom v ukážke?Úryvok ................................ slovníka vysvetľuje ................................ slov.
16 out of 30
17.V ktorej možnosti dochádza k spodobovaniu?

17 out of 30
18.V ktorej možnosti je slovo so slabikotvornou spoluhláskou?

18 out of 30
19.V ktorej možnosti je rozkazovacia veta z ukážky?

19 out of 30
20.


Vypíš prísudok z nasledujúcej vety.


More je ohromná zásobáreň prírody.

20 out of 30
21.


Napíš vzor podstatného mena z nasledujúcej vety.
Je to nesmierna púšť.

21 out of 30
22.

Ktorým literárnym žánrom je nasledujúca ukážka?


„Najviac času strácame tým, že by sme chceli získať čas.“
                                                                                             John Steinbeck

22 out of 30
23.

V ktorej možnosti je slovo jej rovnakým druhom zámena ako v nasledujúcej vete?


Pripravili sme niekoľko interaktívnych úloh na tému voda a jej ochrana.

23 out of 30
24.

Vypíš z ukážky dvojslovný umelecký prostriedok označujúci dejiny.


Miroslav Žbirka
Atlantída
Len more cez brány čias
ženie na brehy stĺpy vĺn.
More cez brány čias
von vynáša stĺpy vĺn.

24 out of 30
25.

Napíš slovom alebo číslicou, koľko vlastných podstatných mien je v nasledujúcej ukážke.


Dorotkino uznanie bolo zrejmé, nuž iba prikývla a jedla sama. „Porozprávaj mi niečo o sebe a o krajine, odkiaľ si prišla.“ Keď sa najedla, rozprávala Strachopudovi o Kansase, aké je tam všetko sivé i ako ju tornádo odvlieklo do tejto divnej krajiny Oz.

25 out of 30
26. V ktorej z nasledujúcich viet sa nenachádza zložené slovo?
26 out of 30
27.

V ktorej možnosti sú správne doplnené chýbajúce písmená z nasledujúcej vety?


Počas prípravných zápasov sa t__m spod hradu __horského šľachtica Matúša Čáka predstaví neobv__kle v čiernych a biel__ch dresoch, Dukla totiž oslavuje účasť už v päťdesiat__ch súťažných sezónach.

27 out of 30
28. Napíš názov literárneho žánru nasledujúcej časti ukážky, ktorého typické znaky sú uvedené v bublinách.
28 out of 30
29.

Vypíš z nasledujúcej ukážky antonymum k slovu, ktoré má význam „uspôsobený znášať chladné podnebie a prostredie“.


Veľmi zaujímavý je aj spoločný výskyt (prelínanie) studenomilných horských a teplomilných prvkov našej fauny a flóry. „Ďalší podrobný prieskum môže priniesť ešte nejedno prekvapenie,“ pripomenula.


 

29 out of 30
30. V ktorej možnosti sa nachádza jednočlenná slovesná veta?
30 out of 30